Proposicions aprovades dels grups polítics de l'oposició

Legislatura 2015-2019

Legislatura 2019-2023