Certificat relatiu a la modificació del Pla Normatiu del Consell Insular de Formentera per a la primera meitat del 2021.

Certificat relatiu a la modificació del Pla Normatiu del Consell Insular de Formentera per a la primera meitat del 2021.