C04-2013 Projecte bàsic i d'execució per a la restauració de la Torre des Pí des Català, així com la direcció de l'obra.

C04-2013 Projecte bàsic i d'execució per a la restauració de la Torre des Pí des Català, així com la direcció de l'obra.

Decret de composició
Acta de constitució de la mesa de contractació
Acta de la segona mesa

Acta tercera mesa