Obert el termini de subvencions per a gent gran i persones amb discapacitat de Formentera

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Benestar Social, informa que des d'avui ja es poden sol·licitar les subvencions per a gent gran i persones amb discapacitat. El pressupost per a la convocatòria d'enguany és de 18.000 euros.

Els sol·licitants han de ser residents a Formentera, d’edat igual o superior a seixanta-cinc anys o tenir una discapacitat reconeguda del 33 % o més, entre altres requisits. Aquests ajuts es destinen, entre d’altres, a l'adquisició de cadires de rodes, ulleres o lents de contacte, pròtesis dentals, audiòfons, llits hospitalaris o tractaments professionals sociosanitaris, com ara fisioteràpia, psicomotricitat, logopèdia, etc.

L'import individual màxim i per a tots els conceptes que es pot concedir per beneficiari és de 2.900 euros. Una comissió tècnica avaluadora serà l'encarregada de valorar les sol·licituds que obtenen les ajudes. Els sol·licitants han de presentar les despeses realitzades (mitjançant factures originals) que han de correspondre al període comprès entre l’1 de juny de 2021 i el 31 de maig de 2022.

Les bases estan publicades al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), al tauler d'anuncis i a la pàgina web del Consell de Formentera, i el termini per presentar les sol·licituds és fins al dia 22 d’agost de 2022 a la conselleria de Benestar Social (Centre de Dia), o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

21 de juliol de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera