Els pressupostos del 2018 aposten pels serveis a les persones, la cura del Medi Ambient i el Patrimoni de l’illa

Foto presentacio pressupost 2018 premsaEl president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer i el vicepresident i conseller d’Hisenda, Bartomeu Escandell han presentat avui a les 11.00 hores a la Sala d'Actes del Consell de Formentera els Pressupostos del Consell de 2018. El pressupost és de 26.860.000 €, sent un 12,78% superior al pressupost ordinari del 2017.

Segons ha explicat el conseller l’increment es deu a l’augment dels recursos provinents de la Caib, amb partides com la de l’Impost de Turisme Sostenible, i de l’Estat. Destaca que la majoria d’inversions que recull es faran amb fons propis del Consell que després de 10 anys d’existència ha aconseguit “l’adequació dels serveis a la demanda de l’illa, així com la consolidació de la seva estructura”, segons Bartomeu Escandell que ha remarcat la solidesa econòmica del Consell de Formentera que de nou tornarà a tenir “endeutament zero, cosa que fa palesa la fortalesa econòmica del Consell i la no necessitat de recórrer a finançament extern”.

Pressupost de despesa
Pel que fa a la despesa el capítol més elevat és de personal, amb 10.086.500€. El pròxim any estarà marcat pel desenvolupament i posada en marxa de la nova Relació de Llocs de Treball, aprovada recentment pel ple. L’augment de la despesa d’aquesta partida també es deu a la incorporació del personal del Patronat de Turisme a l’estructura del Consell, segons ha explicat el conseller.

D’altra banda, segons ha assenyalat “la despesa corrent creix al mateix ritme que els nous serveis i la millora dels existents i la consolidació progressiva del personal”. El contracte de recollida de residus i neteja segueix sent la partida de despesa més important. Les inversions reals també s’incrementen de 3.250.000€ al 2017 a 4.500.000€ al 2018.

Pressupost d’ingressos
Pel que fa a la recaptació dels impostos directes es preveu una partida de 6.150.000€ similar a la del 2017. En aquest sentit, Bartomeu Escandell ha manifestat que “s’han estabilitzat les partides d’ingressos provinents de la recaptació ordinària i de la recaptació, unes partides que varen augmentar en els darrers anys degut a l’aflorament d'elements ocults que no tributaven”.

D’altra banda, les transferències corrents s’han ’incrementat un 8,42% per l’increment dels ingressos provinents de la participació en tributs de l’estat (4.147.000€) i dels ingressos que arriben per la Llei de finançament de consells insulars (6.847.000€), a més de la contribució del govern de la CAIB al trasllat de residus.

Criteris d’inversió
En el 2018 el Consell de Formentera invertirà 4,5 milions d’euros de manera directa a la nostra illa. Els criteris d’inversió que més destaquen, segons el conseller són “l’aposta per tenir cura del medi ambient, i la rehabilitació d’elements patrimonials”. En aquest sentit, un dels projectes prioritaris és el d’ordenació i protecció de l’Estany des Peix, pel qual s’ha reservat una partida de 400.000€. “És un projecte complicat de dur endavant perquè hi ha moltes administracions implicades, però molt important per nosaltres, per això tornem a reservar fons per dur-lo endavant”, ha declarat.

Pel que fa a la rehabilitació d’elements patrimonials, Bartomeu Escandell ha destacat la partida de 500.000 € reservada per la rehabilitació del far de la Mola per usos culturals. També ha explicat que es reserven partides per l’inici de les obres Can Ramon, el projecte de rehabilitació de la finca de Sa Senieta, o l’adquisició de terrenys amb valor patrimonial, com el d’Es Campament.

La millora dels nuclis urbans i turístics de l’illa segueix sent una prioritat de l’equip de govern, amb la reserva d’una partida de 400.000€ per la millora de la zona de verda de l’est de Sant Francesc i la construcció d’un skate park, entre d’altre projectes.

També continua l’aposta per la mobilitat sostenible, amb iniciatives com el desenvolupament del pla director de mobilitat. L’impuls a la participació ciutadana seguirà en el 2018 amb la reserva d’un pressupost de 325.000€ pels pressupostos participatius del 2018.

Per últim, la millora dels serveis públics, amb la creació del Centre d’Esports Nàutics, que compta amb una partida de 1.100.000€, és altre dels projectes prioritaris per a l’any que ve, segons ha conclòs Bartomeu Escandell.