Aportacions de la ciutadania de Formentera al Pacte de Batlies per al Clima i l'Energia

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Medi Ambient, està treballant per donar compliment als compromisos adoptats després de la seua adhesió al Pacte de Batlies per al Clima i l'Energia el novembre de 2019. En l'actualitat, s'està elaborant el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) i, prèvia a la seua aprovació, el Consell obri a la participació ciutadana aquest document perquè qualsevol persona o entitat pugui fer les aportacions que consideri oportunes a través d'aquesta enquesta ciutadana.

Cal recordar que el Pacte de Batlies per al Clima i l'Energia és una eina que pretén apropar els objectius energètics marcats per Europa als municipis de tots els països europeus. Els municipis signants es comprometen a: reduir les emissions de CO2 un 40 % per al 2030, augmentar l'eficiència energètica un 27 %, augmentar l'ús d'energia procedent de fonts renovables un 27 %, elaborar un Inventari d'emissions de referència (IER), fer una avaluació de riscos i vulnerabilitats derivats del canvi climàtic.

Feina des de Formentera

Des de diferents departaments del Consell s'estan aplicant mesures en aquest sentit per assolir els objectius marcats. Així, s'està treballant en la revisió dels comptadors de subministrament elèctric, en el reajustament de la potència contractada en diversos subministraments per adaptar-los al seu consum real, en el monitoratge de les instal·lacions d'energia solar implantades i en el control analític de les despeses en combustibles.

També hi ha diferents iniciatives en marxa, com la instal·lació de marquesines fotovoltaiques als aparcaments públics i de nous sistemes de generació fotovoltaica a instal·lacions municipals; la substitució de la lluminària convencional per lluminària led a l'enllumenat de festes; la substitució de vehicles per altres més eficients o que utilitzin combustibles alternatius; l'adequació viària i senyalització per a l'ús de la bicicleta; les bonificacions fiscals en llicències d'obra per a millores de l'eficiència energètica i la xarxa de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, entre d'altres.

A més, Formentera forma part del projecte pioner europeu VPP4Island que té com a objectiu facilitar la integració de sistemes renovables i accelerar la transició cap a l'energia intel·ligent i verda.


3 de juny de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

cartell 2022 paesc