• Català
  • Castellano
  • English
Perfil del Contractant
Consell Insular de Formentera
Up

Perfil del Contractant

Perfil del Contractant

 Des del 9 d'abril de 2018 el perfil del contractant del Consell Insular de Formentera s'allotja a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Per accedir a les licitacions publicades a partir d'aquesta data, pot fer-ho clicant aquest enllaç:

Accés a la Plataforma de Contractació del Sector Públic

D'altra banda, per consultar les licitacions anteriors a aquesta data pot fer-ho navegant pels següents enllaços:

 

Exposició pública projectes (0)

Licitació amb termini presentació ofertes obert (0)

Licitació amb termini presentació ofertes tancat (0)

Adjudicacions definitives (0)

Contractes adjudicats (0)

Històric de licitacions (183)

Contractes Menors (6)

 

Most viewed documents in this section

C03-2013 Contracte "Explotació dels serveis de temporada a les platges del TM Formentera, període 2013-2020" (Perfil del Contractant/Històric de licitacions)

C17/2011 Pòlissa d'Assegurança de Responsabilitat Civil i Patrimonial (Perfil del Contractant/Històric de licitacions)

C06/2012 Instal·lació i soterrament contenidors 2ª fase (Perfil del Contractant/Històric de licitacions)

C08/2011 Anunci de l'encomana de gestió de l'obra "Acondicionament Carretera PM 820-2" (Perfil del Contractant/Històric de licitacions)

C16-2011 Gestió Escola Municipal de Tennis de Formentera (Perfil del Contractant/Històric de licitacions)