• Català
  • Castellano
  • English
Public information

Resolució de Presidència sobre el control d’accés a l’àrea de gestió de residus d’es Cap de Barbaria

Resolució de Presidència sobre el control d’accés a l’àrea de gestió de residus d’es Cap de Barbaria

Mesures econòmiques i tributàries per fer front a l’impacte econòmic i social produït arran de la pandèmia de la covid-19. Sotmetiment a informació pública de l’aprovació provional de la modificació d’ordenances fiscals del Consell Insular de Formentera

Mesures econòmiques i tributàries per fer front a l’impacte econòmic i social produït arran de la pandèmia de la covid-19. Sotmetiment a informació pública de l’aprovació provional de la modificació d’ordenances fiscals del Consell Insular de Formentera

Anunci d'exoneració del compliment del paràgraf 2n de l’article 23.3 de l’Ordenança de remors, durant la vigència de l’estat d’ alarma, pel que fa a la realització d’obres a nuclis urbans o establiments turístics de l’illa de Formentera

Exoneració del compliment del paràgraf 2n de l'article 23.3 de l'Ordenança municipal per a la protecció del medi ambient i la salut contra la contaminació per remors i vibracions en relació a l'article 28.2 del Text refós del Pla Territorial Insular de Formentera, durant la vigència de l'estat d'alarma (i les seues possibles pròrrogues) per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 decretat pel Govern de l'Estat, pel que fa a la realització d'obres a nuclis urbans o establiments turístics de l'illa de Formentera.

Decret sobre aixecament de l’efecte suspensiu de les obres que es veieren afectades pels efectes de la declaració de l'estat d'alarma ocasionada per la crisi sanitària provocada pel COVID-19, segons l’evolució de la pandèmia a data 8 de maig de 2020.

Decret sobre aixecament de l’efecte suspensiu de les obres que es veieren afectades pels efectes de la declaració de l'estat d'alarma ocasionada per la crisi sanitària provocada pel COVID-19, segons l’evolució de la pandèmia a data 8 de maig de 2020.

Ban sobre les actuacions administratives i organitzatives del Consell Insular de Formentera com a conseqüència de l'estat d'alarma per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

Ban sobre les actuacions administratives i organitzatives del Consell Insular de Formentera com a conseqüència de l'estat d'alarma per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

More Articles...

Page 7 of 27

7

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1