• Català
  • Castellano
  • English
Public information

Exposició pública del projecte d’obres anomenat “Remodelació i adequació de les instal·lacions del Centre de dia, TM Formentera”

Exposició pública del projecte d’obres anomenat “Remodelació i adequació de les instal·lacions del Centre de dia, TM Formentera”

Mesures econòmiques i tributàries per fer front a l’impacte econòmic i social produït arran de la pandèmia de la covid-19. Noves mesures en la tardor de 2020. Sotmetiment a informació pública als efectes de poder formular suggeriments o reclamacions.

Mesures econòmiques i tributàries per fer front a l’impacte econòmic i social produït arran de la pandèmia de la covid-19. Noves mesures en la tardor de 2020. Sotmetiment a informació pública als efectes de poder formular suggeriments o reclamacions als acords d’aprovació provisional.

Anunci d’exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles

Anunci d’exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles

BOIB Aprovació torns de feina de la prestació del servei de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme (servei de taxi ) amb reducció a un 20% des del moment de la seva aprovació i durant el període de la covid-19

BOIB Aprovació torns de feina de la prestació del servei de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme (servei de taxi ) amb reducció a un 20% des del moment de la seva aprovació i durant el període en què es mantingui el pla de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

Edicte de presidència: Ampliació terminis elecció del Jutje de Pau Titular

Edicte de presidència: Elecció del Jutje de Pau Titular

Edicte de presidència: Ampliació terminis elecció del Jutje de Pau Titular

More Articles...

Page 7 of 29

7

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1