• Català
  • Castellano
  • English
Public information

Aprovació provisional de mesures econòmiques i tributàries per fer front a l’impacte econòmic i social produït arran de la pandèmia de la covid-19. Establiment de bonificacions fiscals a lesOrde nances de les Escoletes, Escola de Música i Dansa, etc.

Aprovació provisional de mesures econòmiques i tributàries per fer front a l’impacte econòmic i social produït arran de la pandèmia de la covid-19. Establiment de bonificacions fiscals a lesOrde nances de les Escoletes, Escola de Música i Dansa, utilització d’instal·lacions i serveis d’Esports i Escola d’Estiu. Suspensió temporal de la taxa de l’Escorxador

Suspensió de l'exigència derivada de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa i per ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb llocs, barraques, casetes de...

Suspensió de l'exigència derivada de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa i per ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb llocs, barraques, casetes de venda, o atraccions, indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. Segon semestre de l'any 2021

Certificat relatiu a la modificació del Pla Normatiu del Consell Insular de Formentera per a la primera meitat del 2021.

Certificat relatiu a la modificació del Pla Normatiu del Consell Insular de Formentera per a la primera meitat del 2021.

Anunci aprovació inicial de la modificació del Catàleg de Llocs de Treball a propòsit de la classificació dels bombers del Consell Insular de Formentera. Sotmetiment a información pública

Anunci aprovació inicial de la modificació del Catàleg de Llocs de Treball a propòsit de la classificació dels bombers del Consell Insular de Formentera. Sotmetiment a información pública

More Articles...

Page 4 of 29

4

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1