• Català
  • Castellano
  • English
Public information

Resolució de la Presidenta del Consell Insular de Formentera per la qual s’amplia el termini perpresentar sol·licituds a la segona convocatòria d’ajudes del Consell Insular de Formentera adreçades a pal·liar les conseqüències COVID-19 a autònoms, pimes.

Resolució de la Presidenta del Consell Insular de Formentera per la qual s’amplia el termini perpresentar sol·licituds a la segona convocatòria d’ajudes del Consell Insular de Formentera adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi de la covid-19 a autònoms, microempreses i pimes per a l’any 2021 (BOIB núm. 110, de 19 d’agost de 2021)

Aprovació definitiva de la modificació del Catàleg de Llocs de Treball a propòsit de la classificació dels bombers del Consell Insular de Formentera

Aprovació definitiva de la modificació del Catàleg de Llocs de Treball a propòsit de la classificació dels bombers del Consell Insular de Formentera

Decret de presidència relatiu al tancament de l’accés de vehicles, per tot els punts d’accés, al Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera, zona de ses Illetes (Formentera) a partir de les 18.00 h

Decret de presidència relatiu al tancament de l’accés de vehicles, per tot els punts d’accés, al Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera, zona de ses Illetes (Formentera) a partir de les 18.00 h, per prevenir, davant casos de concentracions massives de persones, amb o sense ingesta d’alcohol; de venda ambulant i d’altres episodis de vulneració de la normativa vigent sobre reunions, contagis per mor de la pandèmia de la COVID-19.

Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera de data 29 de juliol de 2021 pel qual s’estableix la segona convocatòria extraordinària i les seves bases reguladores per atorgar en règim de concurrència no competitiva ajudes a l’habitatge

Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera de data 29 de juliol de 2021 pel qual s’estableix la segona convocatòria extraordinària i les seves bases reguladores per atorgar en règim de concurrència no competitiva ajudes a l’habitatge per part del Consell Insular de Formentera per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic de la COVID-19 en els lloguers de l’habitatge habitual entre novembre de 2020 i juny de 2021

Resolució Comissió Avaluadora Ajudes Habitatge 2021

 

 

Aprovació provisional de mesures econòmiques i tributàries per fer front a l’impacte econòmic i social produït arran de la pandèmia de la covid-19. Establiment de bonificacions fiscals a lesOrde nances de les Escoletes, Escola de Música i Dansa, etc.

Aprovació provisional de mesures econòmiques i tributàries per fer front a l’impacte econòmic i social produït arran de la pandèmia de la covid-19. Establiment de bonificacions fiscals a lesOrde nances de les Escoletes, Escola de Música i Dansa, utilització d’instal·lacions i serveis d’Esports i Escola d’Estiu. Suspensió temporal de la taxa de l’Escorxador

More Articles...

Page 3 of 29

3

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1