• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general

Aprovació Incial de Pressupost general exercici 2021

Aprovació Incial de Pressupost general exercici 2021

Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera de data 12 de novembre de 2020 d’aprovació de les Bases reguladores per atorgar en règim de concurrència no competitiva ajuts a l’ Habitatge per part del Consell Insular de Formentera 2020

Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera de data 12 de novembre de 2020 d’aprovació de les Bases reguladores per atorgar en règim de concurrència no competitiva ajuts a l’ Habitatge per part del Consell Insular de Formentera per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la covid-19 en els lloguers de l’habitatge habitual any 2020, així com també s’aprova simultàniament la convocatòria corresponent

Annex 1 Sol·licitud

Annex 2 Model autorització

Annex 3 Declaració responsable

Annex 4 Comunicació perceptors de la subvenció

Exposició pública del projecte d’obres anomenat “Remodelació i adequació de les instal·lacions del Centre de dia, TM Formentera”

Exposició pública del projecte d’obres anomenat “Remodelació i adequació de les instal·lacions del Centre de dia, TM Formentera”

Decret 17/2020, de 23 de novembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es prorroguen novament les mesures establertes mitjançant el Decret 10/2020, de 26 d’octubre, de declaració de l'estat d'alarma provocada per la COVID-19

Decret 17/2020, de 23 de novembre, de la presidenta de les Illes Balears pel qual es prorroguen novament les mesures establertes mitjançant el Decret 10/2020, de 26 d’octubre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen mesures en el territori de les Illes Balears com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per fer front a la situació d'emergència sanitària provocada per la COVID-19

Mesures econòmiques i tributàries per fer front a l’impacte econòmic i social produït arran de la pandèmia de la covid-19. Noves mesures en la tardor de 2020. Sotmetiment a informació pública als efectes de poder formular suggeriments o reclamacions.

Mesures econòmiques i tributàries per fer front a l’impacte econòmic i social produït arran de la pandèmia de la covid-19. Noves mesures en la tardor de 2020. Sotmetiment a informació pública als efectes de poder formular suggeriments o reclamacions als acords d’aprovació provisional.

Més articles...

Pàgina 5 de 28

5

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1