• Català
  • Castellano
  • English
Archivo de Imagen y Sonido de Formentera (AISF)

Arxiu

illustracio1El servei d’arxiu s’ocupa de rebre, conservar, custodiar i difondre la documentació del Consell Insular de Formentera. A través de la implantació de normes i instruments arxivístics es garanteix l'accessiblitat dels documents, tant histórics com administratius, de l'entitat. Per tant, l'Arxiu del Consell Insular de formentera s'ocupa entre altres coses de: definir i poposar la política de gestió documental del Consell, elaborar el quadre de classificació, els inventaris, catàlegs i índexs; rebre usuaris, proposar l’adquisició de material per a la conservació i custodia dels illustracio2 documents, fer propostes d’eliminació d’acord amb el marc legal, impulsar el tractament dels documents que requereixin per part de professionals de la restauració, assessorar les àrees en relació a la gestió de la documentació que generen, difondre i enriquir el patrimoni històric documental de l’illa de Formentera.

L’Arxiu compta amb els següents fons documentals:

El fons del Consell Insular de Formentera, format pels documents generats per la institució en l’exercici de les seves funcions. Aquest incorpora, alhora, el fons de l’Ajuntament de Formentera.

El fons del Jutjat de Pau.

El fons de la Coordinadora d’Entitats Cíviques, donat per la directiva de l’entitat l’any 2021.

El fons de Francisca Mayans Escandell de Ca ses Ferreres, format per documentació i correspondència de la seva família.

El fons Francesc Martí

La col·lecció cartogràfica de Formentera

Podeu contactar amb l'Arxiu per correu electrònic arxiu@conselldeformentera.cat o telèfon 971 32 10 87, extensió 3318.

L’horari de consultes és de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 hores.

 

Arxiu Arxiu Arxiu Arxiu

 

Archivo de Imagen y Sonido de Formentera

El Archivo de Imagen y Sonido de Formentera (AISF) es una institución con una clara función de apoyo a la búsqueda y a la investigación. Sus objetivos son la localización, la recuperación, la protección, la búsqueda, el estudio y la difusión de documentos de imagen y sonoros que constituyen un valor como parte del patrimonio histórico de Formentera, con el fin de conservar, agrandar y difundir su patrimonio cultural.
El fondo del AISF se estructura en seis secciones:
Fotografía y postales, Filmoteca general, Carteles y elementos publicitarios, Documentos sonoros, Producciones y ediciones de la AISF y Biblioteca de especialidad.
Todo y su reciente creación durante el año 2010, el centro nace con la voluntad de adquirir progresivamente todos aquellos fondos audiovisuales y de imagen relacionados con la isla, tanto a través de otras instituciones como, de manera muy especial, a través de fondos particulares.

Aprobación definitiva del Pla Director de l'Arxiu d'Imatge i So de Formentera

Xarxa de Biblioteques

Institut d'Estudis Baleàrics

Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera