• Català
  • Castellano
  • English
Fons Europeus a Formentera Fons Feder
Fons Europeus a Formentera. Una manera de fer Europa. Projectes cofinançats amb Fons Europeus.

Reforma del centre artesà i cultural polivalent anomenat Antoni Tur "Gabrielet"

Localització
Aquest projecte ubicat al nucli urbà de Sant Francesc de Formentera, té com a objectiu la transformació de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, actualment abandonada, en centre artesà i cultural polivalent. Es pretén mantenir l’estructura espaial i la lògica constructiva de l’antiga caserna, conservant així una imatge històrica de l’antic nucli de Sant Francesc.

Situació actual
A Formentera hi ha una mancança històrica d’equipaments per a exposicions d’artesania pròpia. De la mateixa manera no existeix cap mercat pagès, quan a l’illa la producció agrícola ha estat tradicionalment en el centre de l’economia familiar.

Objectius
La intenció és, per una part, crear un espai que serveixi per dinamitzar el sector de l’agricultura tradicional, donant-li un canal de distribució directe cap a la població; i per l’altra oferir un espai d’exposició on els artesans puguin mostrar la seva obra estimulant així la producció d’artesania.

Pressupost
El pressupost total (IVA exclòs) per a l’execució de l’obra és de: 578.601,07 euros. La Unió Europea mitjançant el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (PO FEDER 2007-2013) cofinançarà l’obra en un 50%.

Descàrrega d'arxius:
- C26/2009. Reforma del centre artesà i cultural polivalent anomenat Antoni Tur "Gabrielet"

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc Xavier
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 25 56
consell@conselldeformentera.cat

Informació del cobrament en període voluntari de tributs i altres ingressos del Consell Insular de Formentera (any 2010)

Agència Tributària de les Illes Balears

Wifi Formentera

Revista Formentera més propera

Agència Tributària

Ministerio de Economía y Hacienda

Política Regional - Inforegio