• Català
  • Castellano
  • English
Telecentre

Telecentre de Formentera

Telecentre de Formentera

Què és un telecentre?

Un telecentre és un punt públic d’accés a Internet amb tasques de divulgació i formació per a minimitzar el risc de fractura digital.
Té com a objectiu principal divulgar i donar accés a les tecnologies de la informació i la comunicació, oferint les eines i el suport necessari al ciutadà/ana. Per definició, un telecentre és un espai habilitat per acollir PC, programari i perifèrics i que compta amb la figura d’un dinamitzador/ora que dóna accés a Internet a la ciutadania, i realitza tasques d’orientació, formació i suport. És un espai d’accés a les noves tecnologies, de caire públic. És un lloc de treball comú on els usuaris i usuàries disposen d’infraestructura i persones que els donaran suport en els àmbits formatius, professionals i personals. El telecentre ha d’estar dotat de la infraestructura necessària per allotjar a tots els usuaris i usuàries que el visitin.

Xarxa de telecentres de les Illes BalearsEl telecentre dins de la XarxaBit
La finalitat de la XarxaBit es la creació d'una xarxa de punts públics d'accés a Internet amb l'objectiu de minimitzar el risc de fractura digital i garantir l'equilibri territorial i la cohesió social en la nova Societat del Coneixement.

Instalacions: Mobiliari i equipament informàtic necessari per a cobrir 8 estacions de treball, vuit per usuaris i una pel dinamitzador, consistent en:
- 9 ordinadors PC
- 9 monitors
- 9 webcams
- 9 teclats
- 9 ratolins
- 1 impressora multi funcional (impressora/escànner) A4
- 1 impressora color A4
- 1 Modem-Router inalàmbric

Activitats que es realitzen al Telecentre
- Acces públic a Internet i noves tecnologies en general.
- Disponibilitat de impresoras blanc/negre i color.
- Es realitzen diversos cursos al matí, cursos d'educació a distància oficials. En la actualitat es realitzen cursos d'introducció a la Informatica (RED.ES) i uns altres de XarxaBit, als matins, en hores dedicades exclusivament a fer Cursos.
 
 

 

Noves Tecnologies i Comunicació

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 10 63
informatica@conselldeformentera.cat
comunicacio@conselldeformentera.cat

Telecentre de Formentera
av. de Portossalè s/n
07860 Sant Francesc Xavier
(Biblioteca pública de Sant Francesc Xavier)
tel. 971 32 33 86
Horari:
de 16.30 a 21.00 h (hivern)
de 17.00 a 21.30 h (estiu)
telecentre@formentera.es

twitter

 

Wifi  Formentera

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE