• Català
  • Castellano
  • English
Serveis insulars

Serveis insulars

A l’àrea d’Infraestructures i Serveis, la part de Serveis es refereix a les feines que porten a terme totes les brigades municipals. Amb el nom de Serveis Insulars hi agrupam les quatre brigades que operen en l’actualitat a l’illa de Formentera, és a dir, la Brigada de Manteniment, la Brigada de Carreteres, la Brigada de Camins i la Brigada de Neteja.

La Brigada de Manteniment (antiga Brigada d’Obres) s’ocupa de tenir en perfecte estat els edificis i instal·lacions del Consell Insular de Formentera.  Fa el muntatge i desmuntatge de l’escenari i/o l’envelat per a diferents actes i per totes les festes populars. I, en general, donen el suport logístic per a la celebració de tot tipus d’esdeveniments que es porten a terme a Formentera.

La Brigada de Carreteres se n’ocupa del manteniment de les carreteres de l’illa de Formentera. Aquesta brigada és una herència de l’antic Consell Insular d’Eivissa i Formentera; una vegada constituït el Consell Insular de Formentera, aquest passava a tenir la competència en carreteres.

La Brigada de Camins s’ocupa de la conservació i el bon estat dels camins rurals de l’illa de Formentera. Aquesta brigada és de nova creació i ha estat dotada de maquinària (un camió, una motoanivelladora, una retroexcavadora i una piconadora o compactadora) per poder portar a terme la tasca. És a dir, l’arranjament dels camins amb el sistema tradicional per tal de conservar el paisatge característic de l’illa de Formentera.
Des de la seva posada en marxa, el 2008, s’han arreglat els següents camins gràcies a la feina d’aquesta brigada:
- Camí de Can Rotoló / Camí Vell des Far /Camí de Can Jaume Costa
- Camí de Cala Codolar
- Camí de Ponent a la Savina
- Camí des Molins a Sant Francesc
- Camí de Dalt de Can Marroig
- Camí de Can Blai
- Camí de s’Estufador
- Camí de la zona industrial
- Camí de la Torre de la Gavina
- Camí des Torrent i camí de s’Alegria
- Camí de ses Illetes, Camí des Tanga, camí des Cavall d’en Borràs i Camí de Llevant
- Camí del Real Playa
- Camí del Poble Balear/Blue Bar
- Camí Las Banderas
- Camí des Còdol Foradat
- Camí del Vogamarí
- Camí Vell de Punta Prima
- Camí d’Ofiusa/ Cova d’en Geroni/Cas Simonets/Ca Marí
- Camí de Roca Bella
- Camí de les Guarachas/Valencians
- Camí de Baix de Can Marroig
- Camí de Portossalè a cala Saona
- Camí d’en Joan d’en Carlos/sa Punta
- Camí des Monestir
- Camí des Brolls
- Camí de s’Estany Pudent
- Camí del Racó de s’Anfossol
- Camí de Can Miquel Martí
- Camí des Molí d’en Tauet
- Camí s’Estany (Hospital)
- Camí de Can Guillem
- Camí de Can Parra
- Camí de Can Pep Xinxó
- Camí de Dalt des Pla
- Camí de ses Bardetes
- Camí Punta Rasa
- Camí de sa Platgeta
- Camí de Camp de Futbol
etc.

La Brigada de Neteja s’ocupa de la neteja dels edificis i instal·lacions del Consell Insular de Formentera.

Ens trobareu a:
C. d'Eivissa cant. Arx. Lluis Salvador
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 10 63
infraestructures@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE