• Català
  • Castellano
  • English
Guia de Serveis Centre de Serveis Socials

Borsa de voluntariat

Segons la Llei de voluntariat aprovada a les Illes Balears (18 de maig de 1988) el voluntariat és el conjunt d'activitats dirigides a la satisfacció de l' interès general, desenvolupades per persones físiques, sempre que les activitats no es realitzin dins una relació laboral, funcionarial, mercantil o de qualsevol altre tipus, retribuïda o derivada d'una obligació jurídica i que a més compleixi els
requisits següents:

• Que tingui un caràcter altruista i solidari
• Que la seva realització sigui voluntària i lliure, sense haver-hi causa d'obligació personal o deure
• Que es realitzi sense contraprestació econòmica.
• Que es desenvolupi dins el marc d'una organització pública o privada d'acord amb programes o projectes concrets a favor de la societat i de la persona
• Que l'activitat de voluntariat sigui complementaria a les desenvolupades per les administracions publiques competents i en cap cas no substitueixi el treball remunerat.

Qualsevol persona major de 14 anys (fins els 18 amb permís dels pares) que ofereixi lliurement el seu temps, els seus coneixements i la seva experiència per a desenvolupar gratuïtament una acció solidària.

Per ser voluntari una persona ha de tenir en compte aquests requisits:
Voler participar
Les motivacions per les quals les persones volen iniciar una tasca de voluntariat són múltiples: interessos personals, afectius, professionals, etc.
Totes les persones poden ser voluntàries en funció dels seus interessos personals i les seves capacitats.
Saber participar
El voluntariat no es desenvolupa tot sol, es fa des d'una organització i per tant es necessari conèixer be la tasca a desenvolupar i també disposar de les habilitats necessàries per poder desenvolupar-la al costat d'altra gent.
Poder participar
Per poder realitzar una acció voluntària, la persona ha de disposar de temps. Una hora quinzenal dedicada a una acció voluntària pot contribuir en gran manera a la millorar la qualitat de vida dels demés.

Si estàs interessat/ada en forma part de la borsa de voluntariat has de fer la sol·licitud d’inscripció i presentar-la al Registre General d’Entrada del Consell (OAC).

Animat!

Informació relativa:
BOIB
Tríptic informatiu
Sol·licitud d'inscripció

Serveis d'Atenció Primària

Aquesta àrea us ofereix informació, assessorament i orientació sobre ajuts, subvencions i recursos als quals es poden accedir. Alguns dels serveis que es donen són el servei d’ajuda a domicili, els abonaments d’emergència social, la tramitació de la targeta bàsica, teleassistència, targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, títols de família nombrosa o treballs en benefici de la comunitat, entre altres serveis.
Composició: 2 treballadors socials, 2 auxiliars administratius, 4 treballadors/es familiars
Destinataris:
Població en general
Funcions:
Informació, assessorament i orientació sobre ajuts, subvencions i recursos.
Serveis:
·Targeta NADÓ (parts o adopcions múltiples)
· Servei de Mediació familiar.
· Servei d’ajuda a domicili (SAD)
· Bonus d’emergència social
· Targeta bàsica
· Teleassistència
· Targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda
· Títols família nombrosa
· Treballs en benefici de la comunitat
· Telèfon d’emergència social 24 h_630 083 042
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
benestarsocial@conselldeformentera.cat

Àrea d'Infància i Família

Aquesta àrea treballa una sèrie de condicions individuals, educatives, socials i relacionals amb les famílies amb menors a càrrec, amb l’objectiu de millorar les relacions familiars, educatives i socials. A més de l’atenció familiar individualitzada es porten a terme els següents programes: Activitats d’Educació per a la salut i prevenció de les Drogodependències per a escolars, de darrer cicle de primària i primer cicle de secundària, (dins el Programa d’Educació Vial de l’Ajuntament de Formentera). Programa d’intervenció socioeducativa Alter, per a joves en risc d’exclusió escolar i social. Coordinació amb l’Oficina de Defensa dels Drets dels Menors (ODDM), del Govern Balear, així com Protecció de Menors del Consell Insular d’Eivissa.
Composició: 1 educador social
Funcions: Orientació i assessorament, promoció de la salut, absentisme escolar...
Serveis: Prestacions en benefici de la comunitat, Programa Alter i Pise, punt de trobada, mediació familiar, targeta nadó (parts o adopcions múltiples)...
Horari: Dilluns i dimecres de 10 a 14 h i de 17 a 20 h. Dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h.
educaciosocial@conselldeformentera.cat
 

Àrea de Dependència

Aquesta àrea va dirigida a aquelles persones majors dependents o persones amb discapacitats moderades i severes o gran dependents i a persones amb discapacitat psíquica, intel·lectual i amb malaltia mental dependents. Les tasques van des de informació dels serveis que ofereix la Llei de dependència, assessorament, acompanyament, valoració del grau de dependència i elaboració del programa individual d’atenció (PIA).
Composició: 1 treballador social
Destinataris:
Persones majors dependents, persones amb discapacitats moderades i severes o gran dependents i a persones amb discapacitat psíquica, intel·lectual i amb malaltia mental dependents
Funcions / Serveis:
Assessorament, acompanyament, valoració del grau de dependència, elaboració del programa individual d’atenció (PIA), a les persones interessades en fer efectiu el dret a l’atenció a la dependència i promoció de l’autonomia personal.
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Dimecres de 17 a 19 h.
ts@conselldeformentera.cat

cons_aferssocials_1

infodrogues_1

atencio_dependencia_1

apneef 2018

aecc_1