• Català
  • Castellano
  • English
Escoletes

Escoletes

escoleta

 

L'escoleta La Miranda i l'escoleta des Camí Vell són centres dependents del Consell Insular de Formentera, autoritzats per la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears i adherides a la Xarxa d'Escoletes Públiques de les Illes Balears.

Què és un centre infantil?

L'etapa 0-3 és el primer graó del sistema educatiu, un espai on compartir l'educació dels més petits amb la família.
Un lloc per créixer en un ambient adequat per a estar junts, pensat i organitzat per convidar els nens i les nenes a fer, a experimentar, a gaudir i a compartir les pròpies experiències amb ritmes i estils personals.
Un lloc que facilita la trobada entre els nens, on es van forjant històries personals i col·lectives, un lloc on permetre manifestar les emocions i expressar els sentiments.
Un espai acollidor, no només pels infants, sinó també per a les famílies, amb les quals volem establir un clima de veritable diàleg, a través de l'atenció quotidiana.
Per a nosaltres, els pares i les mares són un pilar fonamental dins l'escoleta.

Serveis i preus

Matrícula anual: 70 €

Horari Tram Mensual tota la setmana Esporàdic

07.30 - 09.00h

Acollida  20€  2€

09.00 - 12.30h

 Escolarització general  168€  -

13.00 - 14.00h

Menjador

(es cobra a mes vençut)
   5€/dia

14.30 - 16.00h

Descans i recollida 20€ 2€


Horari i Calendari

El centre està obert de 7:30 a 16:00 hores. Al llarg d'aquest horari de temps hi trobem dos períodes: un educatiu de 9:00 a 13:00 hores i altre de guàrdia i custòdia de 7:30 a 9:00 i de 13:00 fins les 16:00 de la tarda. Encara que l'edifici està obert 8 hores i 30 minuts, els infants no poden estar més de 8 hores dins el centre.
Les famílies tenen total llibertat per escollir l'horari que més s'adapti a les seves necessitats, sempre i quan respectin els horaris d'entrada i sortida que es reflecteixen a la normativa de centre.
Són els següents:

HORARIS D’ENTRADA I SORTIDA

   HORARI DEL CENTRE: de 7.30 h a 14:30 h
   ENTRADA:
fins a les 9.30 h
   SORTIDA:

SENSE DINAR: De 12.30 h a 13.00 h
DESPRÉS DE DINAR: 
De 14.00 h a 14.30 h


Servei de menjador


A les escoletes oferim un servei d'alimentació casolana, que consta d'esmorzar i dinar, i elaborat per una cuinera i una ajudant de cuina.
El menú està confeccionat per una nutricionista segons les Recomanacions per a l'alimentació de la Primera Infància, i atenent a la legislació vigent publicada en el BOIB.
Comptam també amb un menú per cada estació de l'any gaudint així d'aliments de temporada i amb les recomanacions del sopar per a les famílies.

Activitats

Panera dels tresors
La panera dels tresors és un joc d'exploració per a nens a partir de 6 mesos. Conté objectes de materials molt diversos i té com a objectiu afavorir un bon desenvolupament de tots els sentits, que es van afinant i especialitzant en els primers mesos.

Joc heurístic
És una activitat d'exploració i combinació d'objectes diversos i variats que proposam als infants de 12 a 24 mesos. És la continuació de la Panera dels tresors. Exercita i enriqueix les capacitats dels infants, físiques, mentals, emocionals i socials.
Quan els infants comencen a utilitzar els materials com a elements simbòlics: les flameres com a estris de cuina, els pots com a cotxes..., és convenient deixar-los fer. Per això, es programa fins als dos anys, edat en la qual començar el joc simbòlic.

Joc simbòlic
El joc simbòlic es dona quan un infant imita una conducta d'adult o d'una altra persona i la representa com a part d'un joc lúdic sense que aquesta s'hagi fet en aquest moment immediat. Es caracteritza per imitar accions de la vida quotidiana del món dels adults. Apareix quan l'infant ha adquirit la capacitat de representació i és capaç de representar accions i regles bàsiques imaginàries que es refereixen als acords sobre a què es juga. Sol tenir inici als 2 anys i fins als 7 anys.

Psicomotricitat
La Pràctica Psicomotriu que seguim a les escoletes es basa en la metodologia de Bernard Aucouturier; aquesta té com a objectiu el desenvolupament psíquic dels nens i nenes a través del cos.
La pràctica té com a objectiu promoure l'expressió de totes les possibilitats motrius, emocionals, cognitives i relacionals de l'infant.

Experimentacions
Als centres realitzam moltes sessions d'experimentació amb materials diversos que atrauen l'interès dels infants: farines, arenes, pintures, flors, etc. Els infants s'inicien en l'observació i manipulació dels fenòmens que els envolten, observen el comportament dels materials , descobreixen les possibilitats dels seus sentits, els resultat de les seves accions sobre el material, experimenten sensacions i aprenen a distingir les qualitats dels diferents elements: suau, fred, brillant, dolç, salat, llefiscós, sec, humit, calent, etc.
La llibertat, el desig d'investigar, la necessitat de conèixer l'entorn, de tocar, de sentir fa que sigui una experiència única per a cada infant.

Música
La música és important en el desenvolupament dels infants ja que incideix d'una manera natural ens els aspectes cognitius, motrius I emocionals.
A través de les cançons, els jocs de falda, els instruments i els seus sons, les audicions, el moviment del propi cos, els nens i nenes poden iniciar-se al descobriment del seu cos, la dansa i el ritme i aprendre a expressar-se.
Atenent a aquestes premisses, la nostra filosofia de centre parteix de la idea bàsica que la música té una gran importància en aquestes primeres edats i, per tant, en la programació de les activitats del curs. La música és un llenguatge ric, variat, captivador i accessible als infants des de petits.

 

ceib_1

educacio_govern_1

iepi_1

uib_1

uoc_1

uned_1