• Català
  • Castellano
  • English
Áreas Servicios Generales Presidencia

Formentera exigirà a la Delegació del Govern que es faci càrrec del cost de la retirada de les embarcacions que arriben al litoral

El ple del Consell Insular de Formentera ha aprovat amb el vot contrari de l'oposició una proposta plantejada per l'equip de Govern per instar a la Delegació del Govern a les illes Balears que es faci càrrec de la retirada de les embarcacions que arriben al litoral formenterer, ja que és la seva competència.

Segons ha explicat la consellera de Mobilitat i Gestió Ambiental, Verónica Castelló, en la major part de les ocasions les embarcacions que arriben a les costes de Formentera amb immigrants irregulars són abandonades i encallades a les platges, o queden a la deriva en zones de difícil accés. A més, el fet que les administracions responsables de la gestió de les barques no disposin dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva retirada “crea un greu problema mediambiental per l'abocament d'hidrocarburs i, a més, deteriora la imatge de l'illa perquè romanen abandonades molt de temps”.

Davant aquesta situació, ha continuat la consellera el Consell, en un exercici de responsabilitat institucional, s’ha anat retirant i acumulant les embarcacions a l'Àrea de Gestió de Residus des Cap, assumint un cost econòmic que no li correspon. Avui dia hi ha més de 30 d'aquestes embarcacions a l'espera de ser gestionades com a residus d'acord amb la normativa vigent.

Per això, el Ple insta la Delegació del Govern a les illes Balears al fet que assumeixi els costos reals de la retirada, el transport i la gestió dels residus de les embarcacions arribades a les costes de l'illa. També li insta que consigni les partides pressupostàries necessàries per tenir els mitjans materials i personals necessaris per a la retirada immediata de les barques en el moment de la seva arribada i abans que es trenquin en el nostre litoral. Considera a la vegada necessari que s'estableixi un diàleg entre les diferents administracions implicades per coordinar la retirada i gestió d'aquestes barques i, en cas que sigui convenient, signar un acord o conveni amb el Consell perquè aquest realment estigui autoritzat i disposi dels mitjans necessaris per continuar realitzant aquesta activitat de manera regulada i amb la consegüent contraprestació econòmica pels serveis prestats.

Finalment, el Ple instarà el Govern central i a la Unió Europea perquè Formentera sigui considerat territori de primera línia de frontera de la Unió i, per tant, que estigui dotada dels mitjans tècnics i personals necessaris per a evitar la consolidació de la ruta d'entrada irregular d'immigrants, i garantir el funcionament eficaç del Sistema Integrat de Vigilància i la correcta dotació de la Guàrdia Europea de Fronteres i Costes. Així mateix, que les plantilles dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat estiguin completes, comptin amb formació específica, mitjans de prevenció i complements salarials d'insularitat adequats al cost de la vida en aquesta comunitat autònoma.

D'altra banda, l'equip de Govern del Consell Insular de Formentera ha donat compte de l'acord de la Junta de Govern pel qual es modifica la bonificació del transport regular de viatgers en bus. Segons ha explicat la consellera de Mobilitat, Verónica Castelló, el Consell eliminarà a partir de l'1 de setembre la bonificació del transport públic amb autobús als no residents. A partir d'aquesta data només els menors de 18 anys, la persones amb discapacitat, residents a l'illa i les persones que utilitzin el servei d'autobusos de manera recurrent, com els treballadors d’altres illes que es desplacen diàriament a Formentera, gaudiran d'aquesta gratuïtat.

El Consell Insular ha pres aquesta decisió davant la dificultat de poder complir els requisits imposats pel Govern d'Espanya per justificar el cobrament de 429.000 euros que se li concedeixen a Formentera en funció de la seva població empadronada per poder implantar la gratuïtat del transport.

“L'anterior equip de Govern, amb informes dels Serveis Tècnics i Jurídics varen aplicar aquesta bonificació per a tothom en les línies regulars, però no en les turístiques”, ha explicat Castelló. “El mes d'agost els Serveis Tècnics i Jurídics de la casa han alertat al nou equip de Govern que en el seu moment no es va contemplar l'increment de quilometratge i això suposa que a la fi de setembre quedi esgotada la partida econòmica reservada per a cobrir aquesta bonificació del transport públic”, per la qual cosa ha set necessari restringir aquesta bonificació i deixar-la únicament per a residents, treballadors a l'illa, menors de 18 anys i personis amb discapacitat.

El Ple del Consell ha donat llum verda així mateix a l'aprovació inicial del reglament intern del funcionament del consell de majors, que té com a objectiu promoure la participació i la col·laboració de les persones majors en les competències atribuïdes al Consell de Formentera i promoure polítiques que tendeixin a una participació major i més plena de les personis majors en la vida social, cultural, econòmica i política. Es tracta d'un òrgan col·legiat de caràcter assessor, consultiu i propositiu.

Un altre punt que s'ha acordat per unanimitat són els festius de l'illa de Formentera per a l'any 2024. Concretament seran el 25 de juliol, dia de Sant Jaume, i el 3 de desembre, dia de Sant Francesc.

S'ha aprovat també per unanimitat una pròrroga del Pla Estratègic de Subvencions per al que queda de 202,3 mentre s'elabora un nou per al 2024 i 2025. S'aprova per unanimitat.

Així mateix s'ha aprovat la proposta de nomenaments de representants del Consell en els òrgans propis del Consell i d'altres administracions públiques amb l'abstenció de l'oposició.

 

El Govern balear es compromet a finançar el 100 % dels projectes de Formentera relacionats amb el cicle de l'aigua, habitatge i reconversió turística

El Govern balear finançarà el 100 % dels projectes relacionats amb el cicle de l'aigua, zones turístiques o habitatge per a funcionaris que li arribin de Formentera. Així ho ha assegurat aquest matí el vicepresident de la Comunitat Autònoma i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Toni Costa, durant la seua primera visita oficial a l'illa de Formentera, on s'ha reunit amb tot l'equip de Govern del Consell Insular.

Costa ha assegurat que el Govern “té recursos més que suficients per fer inversions a Formentera, però ens falten projectes que estiguin en disposició de ser licitats al més aviat possible”. Per aquest motiu “li hem demanat al Consell de Formentera que passi a l'Oficina de Projectes Estratègics tots els projectes que estiguin en disposició de ser executats com més aviat millor amb la idea que li puguem donar finançament en el 100%”.

La prioritat absoluta del Govern balear són tots els projectes relacionats amb el cicle de l'aigua, ja sigui de sanejament, proveïment o reutilització, “per la qual cosa li hem demanat al Consell que ens passin tots els projectes que tinguin relacionats amb l'aigua, o si no que els comencin a elaborar”. En matèria d'habitatge, Toni Costa també s'ha mostrat disposat a fer un esforç, ja que es tracta d'un problema molt greu per a Formentera, especialment el relacionat amb habitatge per a funcionaris. En aquest sentit el conseller d'Economia, Hisenda i Innovació ha manifestat que l'actuació més immediata és intentar posar a la disposició dels funcionaris que presten serveis a Formentera habitatge per a poder fer front a aquestes mancances.

Un altre aspecte prioritari seran els projectes de reconversió i rehabilitació de zones turístiques. “Tenim finançament per a poder-los executar, estam disposats a posar el 100% de finançament d'aquests projectes i li hem demanat al Consell que ens passi aquests projectes per poder-los donar cobertura”. Un finançament per a tots aquests projectes per a les quals hi haurà diferents fonts, com els fons Next Generation, l'ecotaxa, els fons d'insularitat o el cànon de sanejament de l'aigua.

Costa he fet referència també a la triple insularitat que pateix l'illa, i s'ha compromès a finançar la totalitat del cost del trasllat dels residus a Eivissa. També ha assegurat que el Govern balear anirà de la mà del Consell de Formentera per reclamar un nou conveni de carreteres. “És una situació vergonyosa que cap consell insular tengui un conveni de carreteres amb l'Estat, quan les illes Canàries tenen 400 milions d'euros per a executar en matèria de carreteres. No estam disposats a acceptar això, per la qual cosa anirem de la mà del Consell de Formentera al Ministeri de Transports perquè, d'una vegada per sempre, posin els diners sobre la taula per a executar aquestes inversions en carreteres que Formentera necessita per a millorar la seva seguretat”. Ha insistit que “el Govern balear està i estarà sempre al costat del Consell Insular de Formentera en totes les demandes que tingui en benefici dels ciutadans de l’illa”

.

El president del Consell Insular, Llorenç Córdoba, ha destacat el fet que sigui Formentera la que decideixi i realitzi els projectes que volen que s'executin “perquè moltes vegades els projectes venien imposats d'altres illes”. Així mateix, ha subratllat la importància que es desenvolupi el Règim Especial de Balears “que es va quedar a mig fer amb l'altre Govern” i que actuï sobre el sobrecost que sofreixen els productes de tota mena a Formentera. “No volem que ens costin les coses menys que en les altres illes, però que com a mínim ens costin igual”, ha apuntat el president insular.

Quant a les inversions prioritàries en relació amb el cicle de l'aigua, Córdoba ha destacat la depuradora, que no funciona bé i que està abocant aigua sense depurar en un parc natural i sobre la posidònia. Aquest mal funcionament de la depuradora provoca així mateix que no es pugui passar aigua a la bassa de reg, “per la qual cosa una infraestructura que ha costat milions d'euros està sense funcionar”. Una altra infraestructura que requereix d'inversió és la dessaladora “i en sanejament d'aigua també tenim bastants projectes”, entre ells el de prolongar l'emissari de la depuradora de Formentera a aigües una mica més profundes.

En relació a l'habitatge, s'ha posat sobre la taula la possibilitat de realitzar un lloguer d'allotjament per als funcionaris que han de traslladar-se a l'illa “i una altra cosa que havíem demanat, i a la qual se'ns ha dit ja que sí, és que es pugui utilitzar puntualment la casa de colònies per a solucionar el problema que tenen els docents en els mesos de maig i juny, en el que han de deixar els seus allotjaments que s'han de destinar a usos turístics”.

El Ple del Consell Insular de Formentera aprova una ampliació del pressupost per valor de 3,3 milions d'euros

El Ple del Consell de Formentera ha aprovat, en una sessió extraordinària i urgent celebrada aquest migdia i amb els vots favorables de l'equip de Govern i el Grup Gent per Formentera i l'abstenció del Grup PSIB-PSOE, la modificació del pressupost de la institució per un import de 3.307.000 euros a compte del romanent de Tresoreria.
 
Segons ha explicat el conseller de Promoció Econòmica i Administració Insular, José Manuel Alcaraz, l'actual equip de Govern s'ha vist obligat a realitzar aquesta modificació pressupostària “per poder fer front a les despeses del capítol 1 i el capítol 2 ja que, quan arribam al Govern, ens trobam que en els primers sis mesos de l'any, l'anterior equip de Govern ja havia compromès el 100 % del capítol 2 de despesa corrent i quant al capítol 1, amb l'execució que portava, tampoc arribàvem a final d'any amb els pressupostos que teníem”.
 
Entre altres coses, aquesta modificació pressupostària contempla el pagament d'unes expropiacions per valor d’1,1 milions d'euros i el pagament a la UTE GIREF “que portava dos anys en els calaixos del Consell i ningú feia front a aqueix pagament”, ha recordat Alcaraz. “Tenim l'amenaça d'anar als tribunals per part d'aquesta UTE, que segons els Serveis tècnics i jurídics de la casa anàvem a perdre, per la qual cosa, també hem portat a ple l'aprovació d'aquest pagament”.
 
Concretament aquest ha set el segon punt de l'ordre del dia del Ple extraordinari i urgent, l'aprovació del programa d'explotació 2022 i regularització del programa d'explotació 2021 del contracte subscrit entre el Consell Insular d'Eivissa, el Consell Insular de Formentera i la UTE GIREF per a la redacció dels projectes, la construcció, la posada en funcionament i l'explotació d'algunes instal·lacions del tractament integral de residus previstes en el Pla Director Sectorial de Gestió de Residus Urbans d’Eivissa i Formentera.
 
En aquest sentit la consellera de Mobilitat i Gestió Ambiental, Verónica Castelló, ha recordat que el passat 10 de febrer la UTE ja va presentar una sol·licitud per la qual instava que, com més prompte millor, s'aprovara la regularització del cànon de transferència de residus de l'any 2022. Una reclamació que es va tornar a plantejar el 24 de maig de 2023, però en aquesta ocasió signada per un advocat i plantejada com a reclamació prèvia a la via contenciosa administrativa.
 
Finalment, el Ple ha aprovat amb el vot a favor dels 9 consellers de l'equip de Govern i l'abstenció dels grups de l’oposició la regularització del programa d'explotació de 2021 del contracte amb la UTE per un import favorable a la Unió Temporal d'Empreses de 414.335 euros, IVA no inclòs. També s'ha aprovat el Pla d'Explotació de l'any 2022 i la seua regularització per un import de 317.043 euros IVA no inclòs.

El Ple del Consell Insular de Formentera aprova les retribucions dels consellers, que no varien respecte la legislatura passada

El Consell de Formentera ha celebrat aquest matí el ple d’organització, en el qual, entre altres coses, s’ha donat compte de la composició dels grups polítics i dels seus portaveus. En aquest cas, el Ple estarà compost pel Grup Sa Unió de Formentera PP-Compromís, el portaveu del qual és José Manuel Alcaraz, el Grup Gent per Formentera, amb Alejandra Ferrer com a portaveu, i el Grup PSIB-PSOE de Formentera, amb Ana Juan en el càrrec de portaveu.

Així mateix, s’ha donat compte de la composició de la Junta de Portaveus, que estarà composta per Llorenç Córdoba, com a president, José Manuel Alcaraz i Javier Serra com a vicepresidents, i Alejandra Ferrer i Rafael González com a portaveu i suplent del Grup Gent per Formentera respectivament i Ana Juan i Rafael Ramírez com a portaveu i suplent del Grup PSIB-PSOE de Formentera.

També s’ha donat compte al ple del nomenament dels integrants de la Junta de Govern, el president del qual serà Llorenç Córdoba i els vocals Verónica Castelló, Javier Serra, Óscar Portas, José Manuel Alcaraz i Cristina Costa, a més de donar compte de les vicepresidències que tendrà el Consell, concretament tres, les quals recauen en Verónica Castelló, Javier Serra i José Manuel Alcaraz.

L’equip de Govern ha donat compte així mateix al ple de la dedicació dels consellers. En aquest sentit tendran dedicació exclusiva Llorenç Córdoba, Verónica Castelló, Javier Serra, José Manuel Alcaraz, Óscar Portas, Cristina Costa i Eva Nieto. Javier Tur tendrà una dedicació parcial al 50 % i Artal Mayans una dedicació al 90 %.

Posteriorment s’ha donat compte de la delegació de competències de la presidència en favor de la Junta de Govern, dels vicepresidents i dels diferents consellers de l’equip de Govern, a més de donar compte del nomenament del personal eventual, en aquest cas del responsable de comunicació.

D’altra banda, el Ple del Consell Insular de Formentera ha aprovat que les sessions es duran a terme mensualment l’últim dijous no festiu del mes que correspongui, a les 9.30 hores. També s’han creat les diferents comissions informatives permanents, que es reuniran mensualment prèviament a la celebració de les sessions del ple. Concretament hi haurà tres comissions informatives permanents: la d’Economia, Turisme, Serveis Generals i Especial de Comptes; la de Territori, Urbanisme, Medi Ambient i Infraestructures; i la d’Assumptes Socials, Cultura, Esports, Joventut i Participació Ciutadana. Les comissions estaran compostes per un president i cinc vocals en representació del Grup Sa Unió de Formentera PP-Compromís, tres en representació del Grup Gent per Formentera, dos en representació del Grup PSIB-PSOE i un representant de Secretaria o Intervenció.

El Ple ha aprovat també, amb l’abstenció dels grups de l’oposició, la dedicació exclusiva del president del Consell, Llorenç Córdoba, amb una retribució anual bruta de 54.000 euros en catorze pagues. També tendran dedicació exclusiva i una remuneració de 52.425 euros anuals en catorze pagues els tres vicepresidents, Verónica Castelló, Javier Serra i José Manuel Alcaraz.

Tendran dedicació exclusiva i un salari de 51.300 euros bruts anuals en catorze pagues Óscar Portas, Cristina Costa i Eva Nieto. S’ha aprovat també la dedicació parcial del conseller Javier Tur en un 50 % amb una retribució bruta de 25.650 euros en catorze pagues. La resta del seu temps laboral el dedicarà al seu treball en el SAMU 061, dependent del Govern balear. Per al conseller Artal Mayans, el Ple ha donat llum verda a la dedicació parcial del 90 % amb una retribució bruta anual de 46.170 euros en catorze pagues.

Quant als membres de l’oposició, el Ple ha aprovat, amb el vot en contra dels grups Gent per Formentera i PSIB-PSOE, la dedicació parcial d’un 50 % per als consellers designats pels grups polítics de l’oposició (un per grup), que rebran una retribució bruta anual de 25.650 euros.

El Ple ha aprovat també delegar a la Junta de Govern les següents atribucions:

- Aprovar les bases reguladores de les subvencions.

- Establir preus públics.

- Plantejar conflictes de competències a altres administracions públiques i autoritzar l’exercici          d’accions judicials en matèries de la competència del Ple.

- Autoritzar i disposar de partides en l’àmbit de la seua competència.

- Aprovar els projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la contractació o concessió i quan encara no estiguen previstos en els pressupostos.

- Exercir les atribucions que li assignen expressament la Llei de consells insulars o altres lleis o el reglament orgànic.

- L’exercici de la potestat sancionadora en els casos en què sigui atribuïda al Ple per la legislació general o sectorial.

- El reconeixement extrajudicial de crèdits si no hi ha dotació pressupostària.

En aquest punt, el Grup socialista s’ha abstingut, mentre que el grup Gent per Formentera ha votat en contra.

El Casal de Joves de Formentera planteja un mes d'agost replet d'activitats

El Casal de Joves de Formentera ha organitzat un bon nombre d'activitats perquè els joves formenterers passin un mes d'agost diferent, entretinguts i lluny de la tòrrida calor que previsiblement serà la constant del mes per excel·lència de l'estiu.

Les activitats començaran dimarts, 1 d'agost, jornada en la qual es dirimirà qui és el millor en el torneig FIFA 2023. Cada divendres d’agost, els dies 4, 11, 18 i 25, el protagonisme serà per al ja tradicional taller de dibuix manga, on els interessats aprendran a dibuixar els seus personatges favorits d'aquest tipus de còmics.

El dissabte dia 5 d'agost serà el moment perquè els usuaris del Casal de Joves facin un viatge en el temps a un passat bastant pròxim per rememorar els jocs de la infància. D’altra banda, el dimecres 9 serà la jornada de Kahoot, una plataforma que permet la creació de tests de qualsevol tema que es poden resoldre des del mòbil, com si fos un concurs, amb puntuacions i compaginant l'aprenentatge amb la diversió.

El dissabte dia 12, i coincidint amb el Dia Mundial de la Joventut, el Casal ha programat l'emissió del documental “Al meu jo adolescent”. El dimecres 16 els usuaris del centre aprendran a fer ninots, i el dissabte 19 de juliol tornaran les competicions esportives, en aquest cas amb un campionat de WII Sports.

El dimecres 23 serà el dia reservat per a les roses i el cinema amb la projecció d'una pel·lícula, encara per determinar, i el dissabte 26 els al·lots aprendran a fer una paella en el taller de cuina.

Una tarda d’art, el dimecres 30, serà el colofó a les activitats del Casal de Joves del mes d'agost.

Más artículos...

Página 3 de 138

3

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE