• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Presidència

El Ple del Consell Insular de Formentera aprova inicialment la modificació de l'ordenança reguladora de la zona blava

El Ple del Consell Insular de Formentera ha aprovat inicialment la modificació de l'ordenança reguladora del servei d'estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica en les àrees i vies públiques dels nuclis urbans de l'illa de Formentera.

Segons ha explicat la consellera de Mobilitat, Verónica Castelló, les mesures proposades “responen a moltes problemàtiques que es troben dia a dia els residents de l'illa, així com els visitants”, per la qual cosa les mesures proposades pretenen “que la regulació sigui el més equilibrada possible i que permeti deixar de costat la visió que hi havia entre la població de la seua finalitat únicament recaptadora, especialment sobre el resident”.

Entre els canvis que es duran a terme destaca que les places d'alta rotació, denominades places ‘15 minuts’, passin a tenir un temps màxim d'estacionament de 30 minuts, la qual cosa es considera un temps raonable “ja que ha quedat demostrat que 15 minuts són actualment insuficients”, ha manifestat Castelló.

Una altra de les modificacions plantejades és “ampliar o uniformitzar el temps que els residents disposen per poder estacionar a les places amb tipologia zona blava a 72 hores”. D'aquesta manera es produiria un estalvi de 4.000 euros anuals per realitzar les diferents modificacions d'horaris per a cada temporada, ja que només s'hauria de fer una vegada.

També es modifiquen els períodes d'ampliació de l'estacionament regulat als diferents nuclis urbans de Formentera:

-Tot l'any a la Savina

-De l'1 d'abril al 31 d'octubre a la resta de nuclis urbans de l'illa.

Es modifiquen també els horaris de pagament de l'estacionament regulat:

-Temporada d’hivern (01/11 al 30/04): de dilluns a divendres de les 9h a les 14h i de les 16h a les 20h. Dissabtes de les 9h a les 14h.

-Temporada d’estiu (01/05 al 31/10): de dilluns a dissabte de les 9h a les 14h i de les 16h als 21h (pobles). Cada dia de les 9h a les 14h i dels 16h a les 21h (la Savina i es Pujols).

La proposta ha tirat endavant amb el vot favorable de l'equip de Govern, l'abstenció dels tres consellers del Grup Socialista i el vot en contra dels cinc representants del Grup Gent per Formentera.

D'altra banda, Hugo Martínez ha pres possessió com a nou conseller d'Activitat Física i Esports, després de la renúncia de la seua acta a principis d'aquest mes de Javi Tur per motius personals i laborals.

L'equip de Govern ha donat compte així mateix de la modificació del Pla de Mesures Antifrau per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la institució, a més de la modificació dels següents documents que consten en el citat Pla: Pla de Mesures Antifrau per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; Autoavaluació sobre mesures de prevenció, detecció i correcció del frau, corrupció i conflicte d'interessos; Declaració Institucional de lluita contra el frau; Avaluació, impacte i probabilitat del risc; Codi ètic i de conducta; Catàleg d'indicadores (banderes vermelles); Política de Conflicte d'interessos i un llarg etcètera de documents.

Així mateix, s'ha designat el secretari de la corporació, Ángel Custodio Navarro, com a president de la Comissió Antifrau del Consell Insular de Formentera; a la coordinadora dels serveis jurídics de la corporació, Paola Sales, com a president suplent i a Marta Vila, lletrada de la corporació, com a secretària.

D'altra banda, l'equip de Govern, a proposta de la consellera de Gestió Ambiental, Verónica Castello, ha donat compte de l'ampliació del termini de presentació de propostes a la consulta preliminar del mercat en relació amb l'expedient de l'àrea de Gestió Ambiental per a la construcció d'una planta de tractament i valorització de residus de construcció i demolició. El termini expirava en un principi el 26 de setembre i es va prolongar fins al 6 d'octubre, ja que a l'anunci de la consulta preliminar en la plataforma de contractació de l'estat no es va adjuntar determinada documentació relativa a l'oferta i necessària per a contestar a la consulta.

El Ple insular ha donat llum verda al projecte executiu per a la urbanització i adequació de sa Roqueta. Amb aquesta actuació es pretén suprimir les barreres arquitectòniques, dotar el vial d'accessibilitat universal i embellir la zona d'una forma adequada amb l'entorn i el medi ambient.

El termini d'aquesta obra serà de cinc mesos i el pressupost d'una mica més de 1,5 milions d'euros.

El Ple insular ha aprovat així mateix, en aquest cas per unanimitat, una proposta plantejada pel Grup Socialista relativa a la signatura del codi ètic de la nova corporació, signatura que van plasmar els consellers a l'inici de la sessió plenària.

Així mateix, el Ple ha aprovat una proposta transaccionada per l'equip de Govern en la qual s'insta el Govern balear a aprovar el Decret pel qual es desenvolupa el règim especial de prestació dels transports marítims entre les Illes Balears per ser un assumpte estratègic per a l'illa de Formentera.

També s'insta l'Executiu autonòmic a iniciar de manera urgent el corresponent expedient administratiu per a garantir els serveis a primera i última hora per a l'any 2023, com ha succeït en anys anteriors.

Finalment, el Consell insta el Govern a promoure una actualització de la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d'ordenació del transport marítim de les Illes Balears a la realitat actual amb participació del Consell Insular de Formentera i el sector social i empresarial de l'illa.

El Ple ha donat també el vistiplau a una proposició presentada per via d'urgència per Sa Unió per limitar l'aplicació de la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears per a excloure de l'àmbit d'aplicació de la citada disposició addicional els béns d'interès cultural, els béns culturals i els elements inclosos en el catàleg del patrimoni cultural de Formentera.

En la resta de casos, se circumscriurà l'aplicació d'aquesta disposició a les propostes respecte a les quals les edificacions resultants no superin les altures màximes regulades en el Pla Territorial Insular de Formentera vigent.

També, en aquest cas a proposta de GxF, el Consell ha aprovat per unanimitat una proposició relativa a la transparència i a la informació pública en la web del Consell insular. En aquest sentit, el vicepresident tercer, José Manuel Alcaraz, ha assegurat que el vot a favor de l'equip de Govern es deu al fet que aquesta mesura l'exigeix la llei, i ha recordat que quan varen entrar a governar no hi havia ningú de la institució encarregat d'actualitzar el portal, que estava totalment desactualitzat, i que una persona designada per l'actual equip de Govern ha fet més en un mes en aquest sentit que l'anterior equip de Govern en quatre anys.

El Ple ha donat llum verda a una proposició transaccionada pel Grup Sa Unió perquè el Govern balear continuï defensant la llengua catalana i, en aquesta ocasió per unanimitat, a una proposta del Grup Socialista per a la inclusió de l'alga Bataphora en el catàleg d'espècies exòtiques invasores.

El Ple del Consell Insular de Formentera aprova inicialment la modificació de l'ordenança reguladora de la zona blava

El Ple del Consell Insular de Formentera ha aprovat inicialment la modificació de l'ordenança reguladora del servei d'estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica en les àrees i vies públiques dels nuclis urbans de l'illa de Formentera.

Segons ha explicat la consellera de Mobilitat, Verónica Castelló, les mesures proposades “responen a moltes problemàtiques que es troben dia a dia els residents de l'illa, així com els visitants”, per la qual cosa les mesures proposades pretenen “que la regulació sigui el més equilibrada possible i que permeti deixar de costat la visió que hi havia entre la població de la seua finalitat únicament recaptadora, especialment sobre el resident”.

Entre els canvis que es duran a terme destaca que les places d'alta rotació, denominades places ‘15 minuts’, passin a tenir un temps màxim d'estacionament de 30 minuts, la qual cosa es considera un temps raonable “ja que ha quedat demostrat que 15 minuts són actualment insuficients”, ha manifestat Castelló.

Una altra de les modificacions plantejades és “ampliar o uniformitzar el temps que els residents disposen per poder estacionar a les places amb tipologia zona blava a 72 hores”. D'aquesta manera es produiria un estalvi de 4.000 euros anuals per realitzar les diferents modificacions d'horaris per a cada temporada, ja que només s'hauria de fer una vegada.

També es modifiquen els períodes d'ampliació de l'estacionament regulat als diferents nuclis urbans de Formentera:

-Tot l'any a la Savina

-De l'1 d'abril al 31 d'octubre a la resta de nuclis urbans de l'illa.

Es modifiquen també els horaris de pagament de l'estacionament regulat:

-Temporada d’hivern (01/11 al 30/04): de dilluns a divendres de les 9h a les 14h i de les 16h a les 20h. Dissabtes de les 9h a les 14h.

-Temporada d’estiu (01/05 al 31/10): de dilluns a dissabte de les 9h a les 14h i de les 16h als 21h (pobles). Cada dia de les 9h a les 14h i dels 16h a les 21h (la Savina i es Pujols).

La proposta ha tirat endavant amb el vot favorable de l'equip de Govern, l'abstenció dels tres consellers del Grup Socialista i el vot en contra dels cinc representants del Grup Gent per Formentera.

D'altra banda, Hugo Martínez ha pres possessió com a nou conseller d'Activitat Física i Esports, després de la renúncia de la seua acta a principis d'aquest mes de Javi Tur per motius personals i laborals.

L'equip de Govern ha donat compte així mateix de la modificació del Pla de Mesures Antifrau per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la institució, a més de la modificació dels següents documents que consten en el citat Pla: Pla de Mesures Antifrau per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; Autoavaluació sobre mesures de prevenció, detecció i correcció del frau, corrupció i conflicte d'interessos; Declaració Institucional de lluita contra el frau; Avaluació, impacte i probabilitat del risc; Codi ètic i de conducta; Catàleg d'indicadores (banderes vermelles); Política de Conflicte d'interessos i un llarg etcètera de documents.

Així mateix, s'ha designat el secretari de la corporació, Ángel Custodio Navarro, com a president de la Comissió Antifrau del Consell Insular de Formentera; a la coordinadora dels serveis jurídics de la corporació, Paola Sales, com a president suplent i a Marta Vila, lletrada de la corporació, com a secretària.

D'altra banda, l'equip de Govern, a proposta de la consellera de Gestió Ambiental, Verónica Castello, ha donat compte de l'ampliació del termini de presentació de propostes a la consulta preliminar del mercat en relació amb l'expedient de l'àrea de Gestió Ambiental per a la construcció d'una planta de tractament i valorització de residus de construcció i demolició. El termini expirava en un principi el 26 de setembre i es va prolongar fins al 6 d'octubre, ja que a l'anunci de la consulta preliminar en la plataforma de contractació de l'estat no es va adjuntar determinada documentació relativa a l'oferta i necessària per a contestar a la consulta.

El Ple insular ha donat llum verda al projecte executiu per a la urbanització i adequació de sa Roqueta. Amb aquesta actuació es pretén suprimir les barreres arquitectòniques, dotar el vial d'accessibilitat universal i embellir la zona d'una forma adequada amb l'entorn i el medi ambient.

El termini d'aquesta obra serà de cinc mesos i el pressupost d'una mica més de 1,5 milions d'euros.

El Ple insular ha aprovat així mateix, en aquest cas per unanimitat, una proposta plantejada pel Grup Socialista relativa a la signatura del codi ètic de la nova corporació, signatura que van plasmar els consellers a l'inici de la sessió plenària.

Així mateix, el Ple ha aprovat una proposta transaccionada per l'equip de Govern en la qual s'insta el Govern balear a aprovar el Decret pel qual es desenvolupa el règim especial de prestació dels transports marítims entre les Illes Balears per ser un assumpte estratègic per a l'illa de Formentera.

També s'insta l'Executiu autonòmic a iniciar de manera urgent el corresponent expedient administratiu per a garantir els serveis a primera i última hora per a l'any 2023, com ha succeït en anys anteriors.

Finalment, el Consell insta el Govern a promoure una actualització de la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d'ordenació del transport marítim de les Illes Balears a la realitat actual amb participació del Consell Insular de Formentera i el sector social i empresarial de l'illa.

El Ple ha donat també el vistiplau a una proposició presentada per via d'urgència per Sa Unió per limitar l'aplicació de la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears per a excloure de l'àmbit d'aplicació de la citada disposició addicional els béns d'interès cultural, els béns culturals i els elements inclosos en el catàleg del patrimoni cultural de Formentera.

En la resta de casos, se circumscriurà l'aplicació d'aquesta disposició a les propostes respecte a les quals les edificacions resultants no superin les altures màximes regulades en el Pla Territorial Insular de Formentera vigent.

També, en aquest cas a proposta de GxF, el Consell ha aprovat per unanimitat una proposició relativa a la transparència i a la informació pública en la web del Consell insular. En aquest sentit, el vicepresident tercer, José Manuel Alcaraz, ha assegurat que el vot a favor de l'equip de Govern es deu al fet que aquesta mesura l'exigeix la llei, i ha recordat que quan varen entrar a governar no hi havia ningú de la institució encarregat d'actualitzar el portal, que estava totalment desactualitzat, i que una persona designada per l'actual equip de Govern ha fet més en un mes en aquest sentit que l'anterior equip de Govern en quatre anys.

El Ple ha donat llum verda a una proposició transaccionada pel Grup Sa Unió perquè el Govern balear continuï defensant la llengua catalana i, en aquesta ocasió per unanimitat, a una proposta del Grup Socialista per a la inclusió de l'alga Bataphora en el catàleg d'espècies exòtiques invasores.

El Consell Insular de Formentera signa un conveni de col·laboració amb Formenterers Solidaris per valor de 8.000 euros

El Consell Insular de Formentera ha signat un conveni amb l'associació Formenterers Solidaris per un import de 8.000 euros per a la distribució d'aliments i productes de primera necessitat a les famílies i persones més vulnerables residents a l'illa, i per a l'execució de projectes de cooperació per al desenvolupament de països en vies de desenvolupament.

Segons especifica el conveni, rubricat per la presidenta de l'ONG, Carmen Ferrer Mayans, i el president del Consell Insular, Llorenç Córdoba, a aquest últim apartat de cooperació amb altres països només es podrà destinar un màxim de 3.000 euros d'aquesta subvenció.

El text especifica així mateix que Formenterers Solidaris haurà de presentar abans del 31 de gener de 2024 els documents acreditatius de la justificació de la subvenció.

L'equip de Govern de Sa Unió fa balanç dels seus 100 primers dies al capdavant del Consell Insular de Formentera amb un balanç molt positiu

L'equip de Govern del Consell Insular de Formentera ha valorat avui els seus 100 primers dies en la institució. Uns primers 100 dies que s'han saldat amb un balanç “molt positiu”, segons ha explicat el president de la institució, Llorenç Córdoba, màximament després d'haver de fer front a la “absoluta desorganització” que es van trobar en entrar a governar. “Cal dir que aquesta desorganització que hem trobat no és culpa dels funcionaris del Consell”, ha apuntat el president.

“Han estat 100 dies molt intensos, de molta feina, on hem intentat conèixer la realitat interna del Consell i, d'aquesta forma, tenir una base per a treballar”, ha assenyalat Córdoba, que ha agraït l'esforç realitzat en aquests dies per treballadors de la casa i consellers per a tractar de tirar endavant la ingent quantitat de treball que calia fer per a posar al dia la institució.

El president ha destacat així mateix d'aquest inici de legislatura la bona i directa relació que hi ha entre el Consell Insular i el Govern balear. “Això portarà molts beneficis a Formentera i en això estem treballant”, ha insistit.

Per la seva part el portaveu de l'equip de Govern, José Manuel Alcaraz, ha recordat que s'ha estat treballant des de les diferents àrees “per a tornar a portar i acostar la administració a tots els ciutadans de Formentera” i ha manifestat la seva convicció que “en aquests primers 100 dies hem comès menys errors que encerts en la gestió que hem fet”.

Alcaraz ha destacat que s'han complert promeses electorals en temps rècord, com l'obertura d'una oficina d'atenció ciutadana en Sant Ferran o la posada en marxa dels menjadors escolars, que estaran tots en funcionament o al llarg d'aquesta setmana o al principi de la qual ve.

En l'àrea educativa i de patrimoni també s'ha implantat la gratuïtat per al cicle de zero a tres anys en les escoletes de l'illa, a més d'haver començat la restauració de Cas ses Ferreres per a crear un espai polivalent i un observatori astronòmic.

Quant a les mesures adoptades en aquests primers 100 dies en l'àrea de Mobilitat, destaca el canvi de la bonificació dels bons i títols multiviatges del transport públic, que s'aplicava a tots els usuaris i que ara s'ha limitat a residents a Formentera, menors d'edat, persones amb discapacitat i treballadors a l'illa.

Així mateix, en aquesta primera etapa de la legislatura s'ha procedit a realitzar un pla de xoc de neteja amb l'empresa Prezero per a augmentar, entre altres coses, les freqüències de buidatge de contenidors.

En matèria turística, ha assegurat que ja s'està treballant per la desestacionalització i per tenir un model turístic propi. “El model d'aquesta illa no és el d'Eivissa i no és el de Menorca, el nostre model de futur és el de Formentera, el model de Formentera de sempre, i per això apostarem en les nostres polítiques turístiques, les nostres polítiques de comerç i les nostres polítiques d'habitatge”.

Alcaraz ha fet recalcament en l'esforç que ha realitzat l'actual equip de Govern per a no perdre subvencions ja compromeses amb fons Next Generation. Per això, s'ha procedit a incrementar de dos a cinc treballadors l’àrea de contractació a fi de tirar endavant totes les licitacions pendents d'aquestes ajudes europees.

En infraestructures s'està redactant ja el projecte de remodelació de l'Antiga escola des Cap de Barbaria per a convertir-la en un centre d’artesania i polivalent d'exposicions. Alcaraz ha apuntat també que “volem una illa amb més control i més seguretat, per això hem reforçat l'àrea de supervisió del territori”, que en aquests moments compta amb dos zeladors i un supervisor. Seguint en aquesta línia de Seguretat, el portaveu de l'equip de Govern ha anunciat que avui mateix la taula sindical aprovarà les bases per a dotar a la Policia Local amb dos nous agents i per a crear la plaça d'un inspector turístic, figura que mai ha tingut el Consell i que servirà, entre altres coses, per a poder posar en el mercat més habitatge residencial.

En matèria esportiva el portaveu de l'Executiu insular ha destacat que s'ha pogut dotar en aquests primers mesos de legislatura al poliesportiu del personal suficient per a poder donar un servei adequat i *augmentar el nombre de classes dirigides i de natació.

El portaveu del Consell ha destacat així mateix la recuperació de la festa Sa Flower Formentera i la creació de Sa Fireta, un esdeveniment lúdic per als més petits de la casa.

El Consell Insular de Formentera trasllada al senador per Balears, Miguel Jerez, la seva preocupació per la situació dels serveis públics estatals a l'illa

El president del Consell Insular de Formentera, Lorenzo Córdoba, ha rebut aquest matí al senador per les illes Balears Miguel Jerez, en la ronda de contactes que està tenint per tots els consells insulars de l'arxipèlag.

Durant la reunió, Córdoba li ha traslladat la seva preocupació per la precarietat dels serveis públics que presta l'Estat a Formentera. En aquest sentit, el president ha transmès a Jerez la necessitat d'abordar urgentment solucions per a habilitar espais residencials per als funcionaris destinats a l'illa de Formentera. “Les dependències de la Guàrdia Civil se'ns han quedat petites i és imprescindible buscar solucions a curt termini perquè puguem tenir un servei de Guàrdia Civil a l'illa estable, permanent i correctament dimensionat”, ha assenyalat el president.

En aquest mateix sentit, Lorenzo Córdoba ha sol·licitat la creació a l'illa d'una base permanent de la Guàrdia Civil de la mar a fi de poder exercir un control sobre les activitats que es desenvolupen en l'entorn marítim de l'illa, especialment en els mesos d'estiu, així com per a poder vigilar el trànsit nàutic entre Eivissa i Formentera i tot això sense perjudici de la situació que pateix l'illa per la contínua arribada de pasteres. “El nostre litoral mereix una base permanent de la Guàrdia Civil de la mar que preservi la seguretat marítima, atengui la immigració que arriba a les nostres costes i exerceixi una especial atenció a la conservació del nostre ecosistema marí que previngui actuacions que el posin en perill”, ha manifestat el president insular.

D'altra banda, Córdoba ha manifestat la seva preocupació per l'absència de serveis públics dependents de l'administració central a l'illa de Formentera com l'oficina del SEPE o l'oficina de la Direcció General de Trànsit. “La desertització dels serveis de l'Estat a Formentera és una obvietat i ja porta massa temps pendent d'una solució que mai arriba. No valen excuses sobre la triple insularitat, ja que això hauria de ser justament el major estímul per a dotar a l'illa de serveis bàsics imprescindibles”, ha recalcat el president.

Lorenzo Córdoba ha instat també el senador que treballi en l'impuls d'una solució que resolgui la inseguretat jurídica que venen sofrint moltíssims titulars de béns immobles localitzats en el litoral formenterés, tot això a través d'una “adequada i justa reforma de la Llei de Costas”.

Per la seva part el senador per Balears, Miguel Jerez, s'ha compromès a traslladar en forma d'iniciatives les qüestions plantejades pel president insular a la Cambra Alta. En aquest sentit, ha assenyalat que “Formentera sempre ha estat en el centre de l'agenda política del Partit Popular. Tant és així que les dues primeres iniciatives que hem introduït al Senat estan directament relacionades amb la retirada de pasteres en el litoral de l'illa i històrica reivindicació d'un Jutjat de Primera Instància i Instrucció a Formentera”.

Jerez ha agraït així mateix a Còrdova la seva “predisposició, la seva actitud col·laboradora i, sobretot, la seva lleialtat institucional i la seva confiança al Senat com a cambra en la qual han de ser tractats assumptes tan importants per a territoris com Formentera”.

Més articles...

Pàgina 2 de 138

2

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE