• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Presidència

Bus nocturn especial per a les nits de concerts de les festes de Sant Jaume

Diumenge 24 i dilluns 25 de juliol hi ha servei d'autobús especial amb motiu de les nits de concerts de les festes de Sant Jaume. Podeu consultar els horaris en el cartell adjunt.

Preu especial: 4 € anada, 6 € anada i tornada.

bus sant jaume general DIA 24 concertbus sant jaume general DIA 24

bus sant jaume general DIA 25 concertbus sant jaume general DIA 25

Unanimitat en setze de les propostes aprovades en la segona sessió del debat de Formentera

foto 2022vii debat estat IIEl Consell de Formentera ha celebrat avui la segona sessió del debat d'estat de Formentera que ha aprovat per unanimitat les dotze propostes presentades per l'equip de govern (GxF i PSOE). Pel que fa a les propostes de Sa Unió, dues han set presentades de manera conjunta amb les de l' equip de govern, en concret la relativa a l'ampliació de l'IES Marc Ferrer i la relativa al Pla d'implantació i impuls d'energies renovables. De les altres deu propostes restants presentades per l'oposició, cinc s'han aprovat. En total, disset propostes de les vint-i-dos presentades han set aprovades, setze d'elles per unanimitat.

Propostes de l'equip de govern: grup Gent x Formentera i grup PSIB-PSOE

Port de la Savina
El Ple ha aprovat per "instar l'Autoritat Portuària de les Illes Balears a reordenar els usos de l'espai marítim del port de la Savina, habilitant espai per a amarraments socials, per embarcacions de lloguer i una marina seca, garantint així l'adaptació del port de la Savina a les necessitats i capacitat de càrrega de Formentera", segons ha explicat el conseller de Mobilitat, Rafael González. "Aquesta proposta té per objectiu que els formenterers i formentereres tenguin l'accés a la mar garantit des de el port de la savina i que les empreses puguin desenvolupar la seua activitat", segons ha afegit el conseller.

Mollet des Caló
D'altra banda, s'ha donat suport "instar la Demarcació de Costes a les Illes Balears a rehabilitar de manera urgent el mollet des Caló i preservar la seua estructura i usos per garantir-ne la seguretat i la identitat del nucli des Caló". El conseller d'Infraestructures, Josep Marí, ha set l'encarregat de defensar la proposta i ha reconegut que "aquesta és una reivindicació que feim des de 2016" i ha assegurat que "és urgent que es realitzi, ja que és una necessitat que justament reclamen els veïns des Caló".

Fondejos
També s'ha aprovat que el Consell demani al Govern balear a desenvolupar la regulació i ordenació dels fondejos a tot el litoral de l'illa de Formentera, valorant la capacitat de càrrega del nostre litoral i a les zones que estiguin permeses dins del nou pla de gestió Natura 2000. El conseller de Medi Ambient, Antoni Tur, ha defensat la proposta "per la necessitat de controlar l'increment desmesurat d'embarcacions a la nostra costa i el dany que provoca als nostres valors naturals, com la posidònia".

Ampliació de l'IES Marc Ferrer
Així mateix, s'ha presentat una proposta conjunta per part de l' equip de govern i Sa Unió per "instar el Govern de les Illes Balears a realitzar de forma prioritària i urgent el projecte d'execució i les obres d'ampliació de l'IES Marc Ferrer, únic institut de Formentera, i que compta amb partida pressupostària als pressupostos generals de la CAIB". La consellera d'Educació, Susana Labrador, ha recordat que els darrers anys s'han fet esmenes als pressupostos de la CAIB perquè hi hagués partida per l'execució d'aquesta ampliació, però tot i això no s'ha arribar a executar, per això "seguirem insistint perquè es faci aquesta millora i es doni resposta a les necessitats actuals de l'institut, que a més és l'únic centre d'educació secundària de l'illa", segons ha concretat.

Museus
D'altra banda, s'insta el Govern perquè encarregui el projecte de rehabilitació i museografia de l'edifici de sa Senieta. La consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, ha destacat que "després de les passes fetes pel Consell aquesta legislatura, i que estem a punt de formalitzar el projecte de rehabilitació i museïtzació de Can Ramon, ara es tracta de seguir avançant i reactivar el projecte de sa Senieta".

Normativa turística
Pel que fa al sector turístic, el Ple ha aprovat una proposta, defensada per la vicepresidenta i consellera de Turisme, Alejandra Ferrer, per instar el Consell de Formentera a treballar conjuntament amb el sector i associacions empresarials en l'adaptació de les diferents normatives turístiques per adaptar-les a la llei de circularitat amb atenció a les característiques específiques de l'illa. Alejandra Ferrer ha destacat que en els darrers anys s'han aprovat diverses normatives relacionades amb la sostenibilitat i la circularitat que afecten a les empreses turístiques i als propietaris d'estades turístiques, "aquesta proposta té com a objectiu crear un document final únic que contengui diferents mesures i eines per ajudar el sector a adaptar-se a aquesta circularitat que tan necessària és i que el propi visitant també valora per triar destinació", segons ha explicat.

Política energètica
Per altra banda, també s'ha presentat una altra proposta conjunta, aprovada per tots els grups polítics per instar el Consell a finançar el desenvolupament del Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES) amb fons provinents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com elaborar un Pla d'implantació i impuls de les energies renovables a Formentera. El conseller d'Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell, ha explicat que "els fons europeus són una bona eina per tal de finançar els diferents plans de sostenibilitat, implantació d'energies renovables i la descarbonització de la mobilitat a la nostra illa i l'hem d'aprofitar".

III Pla de la Infància i la Joventut
Pel que fa a Joventut, la consellera del ram, Vanessa Parellada, ha presentat una proposta aprovada per instar el Consell de Formentera a elaborar el III Pla de la Infància i la Joventut de l'illa, fent especial atenció a les necessitats dels joves de la franja de 12 a 18 anys. La consellera ha explicat que "després de la realització dels dos primers plans, i tenint en compte que aquest any finalitza la vigència del segon, hem d'elaborar un nou document local amb propostes per la construcció d'un present i futur nens i nenes, com a membres de ple dret de la ciutadania, per crear polítiques locals, que tenguin un caràcter integral en què prevalgui l'interès superior dels infants, adaptant-nos als nous reptes plantejats i fent especial èmfasi en la franja de 12 a 18 anys", segons ha resumit.

Reglament serveis socials
El Consell també ha aprovat una proposta presentada pel conseller de Benestar Social, Rafael Ramírez, per redactar i aprovar un reglament de la cartera de serveis socials, "un document necessari que ajudarà a millorar la coordinació i l'eficiència de l'administració perquè a més reconeix els drets subjectius que tindran els ciutadans en matèria dels serveis socials; es tracta d'un document complex, però essencial per a la gestió dels serveis socials en aquesta illa".

Sector primari
Pel que fa a sector primari, el Ple ha aprovat amb el suport de tots els grups polítics una proposta per instar el Consell Insular de Formentera a continuar treballant per trobar noves fórmules per donar suport i seguir donant ajudes al sector primari professional i millorar la promoció i distribució des producte local. Segons ha destacat el conseller de Medi Rural, Josep Marí, per al Consell és prioritari seguir donant ajudes per enfortir i donar suport al sector rural. "Creim que la Cooperativa del Camp i totes les associacions del sector són l'eix vertebrador, per això els donem ajudes, així mateix també hem tret subvencions per als petits ramaders i agricultors, perquè entre tots millorin el sector primari de l'illa. Seguirem en aquesta línia i cercarem millores per fer arribar el producte local al consumidor", segons ha declarat Josep Marí.

Consell d'Esports
En matèria d'esports, el Ple ha aprovat la creació d'un Consell d'Esports, un espai que, segon ha assenyalat la consellera d'Esports, Paula Ferrer, "ha de suposar una passa més en la millora de la pràctica esportiva i l'activitat física a l'illa". El Consell d'Esports ha de ser un "espai dinàmic, àgil, de debat, obert no només a clubs i associacions, sinó a totes les persones que vulguin participar per ajudar a potenciar la promoció de l'esport, millorar el servei esportiu que oferim i les instal·lacions públiques", ha afegit la consellera Paula Ferrer.

Consell de Gent Major
La presidenta i consellera de Majors, Ana Juan, ha presentat una proposta per a la creació del Consell de participació de la Gent Major de Formentera que també ha rebut el suport de tots els grups polítics. "Necessitam obrir un fòrum, un espai per facilitar la participació dels nostres majors, que puguin aportar, un espai on es puguin recollir les seves inquietuds, opinions, per què com vaig assenyalar en el meu discurs del passat dilluns; crec que els hem d'escoltar perquè són una font de saviesa i son els que guarden el veritable llegat de Formentera", ha assenyalat la presidenta.

Grup Sa Unió de Formentera PP-Compromís

- La proposta de Sa Unió relativa al Conservatori Municipal de Música i Dansa de Formentera ha set rebutjada i s'ha aprovada una transaccionada per l' equip de govern, amb l'abstenció del grup de l'oposició, per instar a la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca i al Consell Insular de Formentera perquè segueixin treballant conjuntament per trobar una solució integradora de l'oferta reglada i no reglada dels ensenyaments elementals i professionals de música i dansa.

- Modificada pels grups, s'ha aprovat instar el Govern balear i el Govern de l'Estat a continuar millorant la prestació de la de serveis administratius de la seva competència incrementant l'atenció presencial a l'illa de Formentera per que els ciutadans de l'illa tinguin una major atenció i es puguin evitar els desplaçaments a Eivissa.

- També s'ha aprovat per unanimitat la proposta de Sa Unió modificada per instar el Consell de Formentera a continuar augmentant la quantia econòmica de les ajudes econòmiques per compensar la doble/triple insularitat per als estudiants que cursin estudis fora de l'illa de Formentera, amb especial atenció a les rendes més baixes i seguir instant el Govern estatal i autonòmic que tinguin en compte al sistema de beques i les seves quanties la triple insularitat de Formentera per tal de garantir la igualtat d'oportunitats i compensar el sobrecost que suposa.

- D'altra banda, s'ha aprovat per unanimitat una altra proposició de Sa Unió modificada per instar el Consell de Formentera a continuar treballant, conjuntament amb els propietaris, en el desenvolupament de les millores en infraestructures que encara no s'han realitzat en els nuclis turístics o urbans des Copinar, es Ca Marí, ses Bardetes, i sa Roqueta.

- Finalment, també s'ha aprovat per unanimitat una proposta de Sa Unió, modificada, en què s'insta el Consell de Formentera a modificar el PTI per facilitar que els agricultors i ramaders desenvolupin els seus projectes vinculats al sector primari.


14 de juliol de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El Consell demana a l'APB explicacions pel nombre d'embarcacions d'excursions al port i que arregli els desperfectes del carril bici i del passeig

El Consell de Formentera ha demanat a l'Autoritat Portuària de les Illes Balears que expliqui els canvis efectuats en el trasllat de les excursions marítimes al nou moll, vora l'estació marítima, i que indiqui el nombre d'excursions d'un sol dia que arriben al port de la Savina. "Ja hem dit moltes vegades i tornarem a insistir que s'ha de regular l'arribada d'excursions marítimes", ha assenyalat Ana Juan, que també demana al president de l'APB, Francesc Antich, explicacions sobre "la recollida de les aigües grises dels vaixells dins del port".

D'altra banda, la presidenta del Consell va enviar ahir dilluns una carta al responsable de la Delegació d'Eivissa – la Savina de l'APB, Ignacio Revilla, per demanar-li una "intervenció urgent al passeig de la Marina, ja que tant el carril bici com la calçada presenten nombrosos desperfectes que dificulten transitar-hi amb normalitat".

Així mateix, Ana Juan insisteix a conèixer la previsió de la finalització de les intervencions necessàries perquè la nova Confraria de Pescadors de Formentera disposi de connexió elèctrica, ja que l'APB s'havia compromès que estarien enllestides el dia 15 de juliol.

13 de juliol de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Minut de silenci

foto 2022 minut silenci

Imatge del minut de silenci celebrat a Formentera avui, 13 de juliol, quan es compleixen vint-i-cinc anys de l'assassinat de Miguel Ángel Blanco per la banda terrorista ETA. El minut s'ha fet en homenatge i reconeixement a totes les víctimes del terrorisme i el Consell de Formentera s'adherit a la convocatòria de la FEMP.

Presentació de la plantilla de socorristes de 2022

foto 2022 socorristesLa presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, i el conseller d'Interior, Josep Marí, s'han fet una foto de grup, avui al matí a la plaça de la Constitució, amb els membres de la plantilla del servei de socorrisme del Consell de Formentera d'aquest 2022. La presidenta i el conseller els han desitjat "molta sort per a aquesta temporada".

La plantilla està formada per vint-i-dos efectius. El servei de socorrisme a les platges de Formentera es prestarà fins al 31 d'octubre. La plantilla completa treballarà fins al 30 de setembre, i quedaran onze efectius per treballar entre el 30 de setembre i el 31 d'octubre.

En aquest sentit, des de l'àrea de Platges s'ha recordat que durant la temporada de bany l'ordenança municipal prohibeix la permanència de qualsevol mena d'animal, inclosos els gossos, a la platja entre les 9 i les 20 hores.

Entre l'1 de maig i l'11 de juliol els socorristes de Formentera han actuat davant 365 assistències sanitàries i 938 avisos relacionats amb l'entrada d'embarcacions en zona de banyistes, entrada de banyistes en canals d'embarcació o accés de gossos en zones no permeses. També s'han fet 32 rescats, en concret, un dels quals a una persona que va morir a conseqüència d'un ofegament.

Platges adaptades i cardioprotegides

Recordam que les platges des Arenals i es Pujols estan adaptades per al bany de persones amb mobilitat reduïda. El servei està en marxa de 12 a 17 hores, només amb bandera verda. As Arenals, aquest servei s'ofereix des de l'1 de maig al 31 d'octubre; i as Pujols, de l'1 de juny al 30 de setembre.

Així mateix, tots els llocs de socorrisme compten amb un desfibril·lador per atendre possibles quadres d'aturada cardiorespiratòria.

Podeu consultar l'estat de la mar a www.platgesdebalears.com.

13 de juliol de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Més articles...

Pàgina 8 de 121

8

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1