• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Acció Social Participació ciutadana

El Consell d'Entitats prepara un calendari de reunions perquè la ciutadania determini el futur que vol per Formentera

foto 2022xi cde AAhir a les 19.30 h es va celebrar una sessió extraordinària del Consell d'Entitats de Formentera per obrir un debat amb la ciutadania sobre el futur de Formentera. En primer lloc es va presentar el baròmetre del resident i dels negocis de Formentera. Després es va fer una posada en comú de dades, percepcions i problemàtiques actuals de residents i treballadors/residents. Finalment es va obrir el debat i es va acordar establir un calendari de reunions sectorials per tractar les diferents temàtiques en relació al model d'illa.

La presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, es va celebrar que s'obrís un debat participatiu, en què vàrem presentar les dades del baròmetre que ens ajudaran a "prendre les mesures necessàries per decidir entre tots la Formentera que volem." "Aquestes mesures estaran relacionades amb la protecció del territori, del medi ambient i del litoral, però també ens han d'ajudar a fer efectiu el dret de tenir un habitatge digne, a seguir potenciant el medi rural i el productes local, o a apostar per la transició energètica, segons ens determini la ciutadania de Formentera".

La vicepresidenta i consellera de Turisme, Alejandra Ferrer, va explicar que "hem volgut presentar les dades de l'Observatori de Dades al Consell d'Entitats per obrir aquest debat amb la informació necessària per prendre decisions". A la sessió es va acordar que en els pròxims mesos es realitzaran reunions sectorials, obertes a la ciutadania, en relació a les diferents temàtiques que preocupen. "Aquestes reunions serviran per fer una diagnosi de la situació actual i prendre decisions de futur amb l'objectiu de trobar les millors solucions per adaptar el model d'illa als nous perills i reptes pel territori i la societat formenterera", segons va concretar Alejandra Ferrer.

Amb tota aquesta informació que sorgeixi de les sectorials es tornarà a convocar una segona sessió del Consell d'Entitats sota el títol la Formentera que volem, perquè amb les propostes de les sectorials es pugui crear un full de ruta per assentar les bases del futur d'illa que vol la ciutadania, segons va explicar la consellera de Participació Ciutadana, Vanessa Parellada.

La consellera va afegir que la sessió del Consell d'Entitats la Formentera que volem va nàixer en el Debat sobre l'Estat de Formentera del 2021. En aquest debat es va acordar per part de tots els grups del plenari instar el Consell de Formentera a treballar conjuntament amb la ciutadania de Formentera a través del Consell d'Entitats per encetar un debat sobre les noves amenaces per a la protecció de Formentera tant en l'àmbit terrestre, com marítim, que ens permeti plantejar nous projectes i nous models de protecció.

Baròmetre del resident
L'Observatori de Dades ha fet 671 enquestes a residents de l'illa: Com a resum:

Els residents valoren negativament :
• El turisme provoca més impactes negatius que positius, especialment en el medi ambient i el territori.
• El nivell de preus és desorbitat per la gran majoria de la mostra, sobretot en l'habitatge i la cistella de la compra.
• Els salaris son baixos per fer front a l'elevat nivell de vida de l'illa.
• Manca de treball, serveis i negocis fora de la temporada degut a l'estacionalitat turística.
• L'accés a l'habitatge, el transport públic, la sanitat, l'aparcament i el servei de neteja a l'illa es valora de manera deficient.
• Increment del trànsit rodat durant la temporada, que provoca més accidents i inseguretat vial.
• Incivisme turístic per part d'una minoria dels visitants.
• Allargar la temporada turística té el perill de patir major saturació i massificació.
• Altres destinacions competidores amb millor relació qualitat-preu.
• Canvi de la oferta turística que pot crear una demanda turística que perjudiqui l'equilibri i la qualitat de vida del resident.
• Nivell de preus menys competitius a causa de la triple insularitat.
• Gran afectació de la situació econòmica i política mundial a causa del monocultiu turístic.
• Dependència d'altres Administracions per prendre decisions damunt l'illa.
• Conseqüència directa de les actuacions de territoris propers.

Considera positivament:
• Naturalesa, paisatge i platges úniques i singulars.
• El turisme és el motor econòmic, amb possibilitat de nodrir altres activitats econòmiques que permeten la diversificació.
• El grau de satisfacció del turista, és molt positiu, fet que promociona amb major mesura l'illa.
• La cuina i la restauració local son elements molt ben valorats.
• Possibilitat d'ampliar la temporada turística.
• L'ús de la bicicleta i la xarxa per vianants afavoreix la mobilitat sostenible.
• Gran presència d'espais d'important riquesa natural i rural.
• Possibilitat d'allargar la temporada afavorint la contractació laboral dels treballadors.

Considera important:
• Incrementar la consciència i sensibilitat de la població sobre el medi ambient.
• Seguir fomentant i potenciant la mobilitat sostenible.
• Seguir amb la recuperació i potenciació del patrimoni històric i cultural.
• Regulació de l'entrada d'excursionistes.
• Millorar els serveis i infraestructures públics.

Baròmetre dels negocis
L'Observatori de Dades ha fet 318 enquestes a empresaris/gerents de l'illa. Com a resum:

Els empresaris valoren negativament:
• Problemàtica de la manca d'habitatge, no permet la renovació dels treballadors any rere any, i dificulta la contractació de personal qualificat.
• Dependència d'un elevat percentatge de treballadors que venen de fora de l'illa.
• Nivell de preus poc competitiu degut a la triple insularitat i cost de transport.
• Platges sense neteja, manteniment ni serveis.
• Carreteres, camins i voreres en mal estat i brutes.
• Reforçar els serveis de seguretat amb més personal.
• Negocis de temporada a causa de la marcada estacionalitat turística
• Saturació i massificació dels mesos d'estiu pel que fa a excursionistes i trànsit rodat.
• Marcada estacionalitat turística.
• Tot inclòs turístic, afecta negativament a l'activitat comercial, restauració i d'oci i entreteniment, llevat d'aquells negocis sense relació directa amb l'activitat turística.

Valoren positivament :
• Bona adaptació a les noves tecnologies, més creació de pàgines webs als negocis, ús de xarxes socials, més servei a domicili, canals de comercialització online.
• Formentera, elevat grau de fidelització turística.
• Turistes disposats a pagar els preus establerts.
• Formentera una illa amb platges i naturalesa meravelloses i ben conservades fins al moment.

Consideren que és necessari:
• Agilitzar els tràmits empresarials per part de l'Administració.
• Potenciar la gastronomia local en els establiments turístics i en el sector de la restauració.
• Possibilitat de millora de l'oferta comercial, de restauració i dels serveis innovant i diversificant en els productes i experiències per els residents i visitants.
• Allargar la temporada turística i que els negocis puguin obrir tot any.
• Diversificació del producte turístic, per atraure una demanda que s'interessi per les activitats i productes de l'illa complementant al sol i platja.

Tota aquesta informació es troba ampliada a partir d'avui a la web www.observatoriformentera.cat.


3 de novembre de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Projectes relacionats amb la salut, inclusió social, medi ambient i cultura dins els Pressupostos Participatius de 2022

foto 2022 pressupostos partiAhir a les 20.30 h es va celebrar la tercera sessió dels pressupostos participatius de 2022 a la sala d'Actes del Consell. A la sessió s'han presentat les votacions que han fet les entitats de Formentera dels 20 projectes presentats als pressupostos participatius de 2022.

La presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, ha agraït a les associacions l'esforç que han fet per participar en aquest procés i haver triat aquests projectes que són un reflex de la societat de Formentera, segons va explicar. Per la seua part la consellera de Participació Ciutadana, Vanessa Parellada, ha destacat que els projectes tenen a veure amb iniciatives de salut, inclusió social, medi ambient i cultura i demostren que la ciutadania de Formentera és solidària.

Associacions que varen presentar i els projectes triats:
-AECC Formentera (Associació Espanyola Contra el Càncer de Formentera)
Materials pel programa d'atenció integral de malaltia oncològica. Pressupost aproximat: 5.000 €.
-Cosmitos i AVIF (Associació de Veïns de Formentera)
Fonts d'aigua a parcs, places i a les zones esportives. Pressupost aproximat: 80.000 €.
-Club de Surf Formentera
Rampa flotant per persones amb mobilitat reduïda. Presssupost aproximat: 3.000 €.
-APNEEF (Associació de Persones amb Necessitats Especials d'Eivissa i Formentera)
Mobiliari inclusiu en els parcs infantils. Pressupost aproximat: 25.000 €.
-OCB (Obra Cultural Balear)
Reforma del cinema (no estructural però sí de millora de les instal·lacions). Pressupost aproximat: 250.000 €.

El pressupostos participatius d'aquest 2022 del Consell d'Entitats tenen una partida assignada de 325.000 €. Tot i que les previsions dels pressupostos superen aquesta quantia la consellera Parellada ha assegurat que cap projecte es quedarà sense executar per manca de finançament.

11 de maig de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

S'amplia el termini de votació dels Pressupostos Participatius de 2022

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Participació Ciutadana, informa que s'amplia el termini de votació dels Pressupostos Participatius de 2022. Tenint en compte que el període de votació de projectes ha inclòs dies festius i de vacances escolars, el termini de votació que finalitzava ahir s'ha prorrogat fins al proper dimarts 3 de maig.

En els pròxims dies, es convocarà la tercera i darrera sessió del Consell d'Entitats per als Pressupostos Participatius d'aquest 2022. Recordem que les associacions de Formentera han de triar entre 29 projectes presentats. El Consell de Formentera ha reservat una partida de 325.000 € per dur endavant els projectes que les associacions escullin.

27 d'abril de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Les associacions de Formentera hauran de triar entre 20 projectes presentats als pressupostos participatius de 2022

foto 2022 pressu parti BAhir a les 19.30 hores es va celebrar la segona sessió dels pressupostos participatius 2022 amb la relació dels projectes presentats. En total, es varen explicar trenta-cinc projectes, tretze dels quals es varen presentar al 2022 i vint-i-dos es varen recuperar dels que havien quedat aturats al 2020, a causa de la COVID. Del total dels trenta-cinc projectes, quatre del 2022 i onze del 2020 no es varen incloure per ser votats perquè, o bé ja s'estan executant per altres vies o no són viables per aquest tipus de pressupost. Així, finalment, les associacions hauran de triar entre vint propostes.

La presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, va agrair "l'àmplia participació de totes les associacions que han presentat projectes" i, finalment, va animar que comparteixin "les propostes amb els seus associats i votin les que s'ajustin més a les seues preferències".

El Consell de Formentera ha reservat una partida de 325.000 € per dur endavant els projectes que les associacions millor valorin. La consellera de Participació Ciutadana, Vanessa Parellada, ha destacat que en la seua majoria "els projectes tenen a veure amb temes de sostenibilitat, joventut, esports o salut que demostren que les associacions de Formentera miren per al bé del conjunt de la societat". Les associacions tenen dues setmanes per fer les votacions, iniciades a partir d'avui que es penjarà al web el formulari que han d'omplir i entregar a l'OAC o a l'OVAC.

El termini de votació finalitza el dia 26 d'abril de 2022. Els resultats de les votacions es presentaran a la darrera sessió dels Pressupostos Participatius de 2022 que se celebrarà els dies següents.


13 d'abril de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Xerrada sobre monedes complementàries com a eina de cohesió social

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Participació Ciutadana, ha organitzat una xerrada sobre les monedes complementàries com a eina per fomentar la cohesió social, a càrrec de l'especialista, Susana Martín Belmonte.

A la trobada es tractaran aquests temes:

- Potencial de desenvolupament econòmic i local al voltant de les monedes socials i complementàries.

- Tipologies de monedes complementàries. Exemples rellevants.

- Les monedes complementàries a Formentera.


Tindrà lloc aquest dimecres 30 de març a les 17.30 h a la sala de plens (al costat del Centre de Dia). L'entrada és lliure. No fa falta reserva prèvia. L'aforament limitat.

28 de març de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

cartell 2022 monedes complementaries

Més articles...

Pàgina 2 de 8

2

Ens trobareu a:
Carrer Mallorca, 19
07871 Sant Ferran de ses Roques
tel. 971 32 12 75 · fax 971 32 12 76
participacio@conselldeformentera.cat

Wifi  Formentera

Ràdio Illa

Revista Formentera més propera

ministerio_igualdad_1

institut_balear_dona_1

participacio_govern_1