• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Urbanisme, Turisme i Activitats econòmiques Medi Rural, Ramaderia, Pesca i Caça

Autorització excepcional per caçar colom tudó

El Consell de Formentera, a través del servei de caça de l'àrea de Medi Rural, ha aprovat una autorització excepcional per al control d'espècies i la protecció dels cultius de l'illa de Formentera per part dels vedats de caça de Formentera. Des d'ahir 15 de maig i fins al 9 d'octubre, els dijous, dissabtes i diumenges es podrà caçar un tipus de colom, el tudó (Columba palumbus), als llocs autoritzats i es durà a terme per part dels caçadors habilitats dels vedats de caça. L'horari de caça serà de 7.30 h a 11.30 h i de 17.30 h a 21.00 h.

L'objectiu de l'autorització és assegurar la protecció adequada dels cultius que puguin resultar afectats per aquesta espècie que ha proliferat en els darrers anys a Formentera, segons ha explicat el conseller de Medi Rural, Josep Marí. Aquesta acció s'engloba dins la política del Consell de Formentera de recuperació del camp i control de les plagues que suposen una amenaça per als cultius agrícoles de la nostra illa.

16 de maig de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Formentera dona suport a l'Associació de Ramaders en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius

foto 2022 conveni ramadersLa presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan i el president de l'Associació de Ramaders, Juan Antonio Yern han signat un conveni de col·laboració per donar suport al sector ramader de l'illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius durant l'any 2022.

El Consell de Formentera finançarà les activitats en benefici de la producció i la sanitat animal a l'illa de Formentera previstes en els programes amb un pressupost de 37.000 €. Mitjançant aquest conveni l'Associació de Ramaders es compromet a: oferir el suport al Consell Insular de Formentera en matèria de producció i sanitat animal i en qualsevol altra actuació referent al benestar i identificació dels animals de les explotacions ramaderes integrades dins l'Agrupació de Defensa Sanitària i a realitzar les actuacions sanitàries acordades anualment en el Programa Sanitari comú. Així mateix, l'associació continuarà la seva tasca informativa cap als ramaders que pertanyen a l'associació, en referència a les actuacions que han de portar a terme de forma individual. Aquest conveni té caràcter anual.

12 de maig de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

S'obrin quatre noves línies de subvencions per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader dotades amb 30.000 €

foto 2022 javi parejoEl Consell de Formentera, a través de l'àrea de Medi Rural, informa sobre la convocatòria d'unes noves ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader de l'illa de Formentera per a l'any 2022. Entre l'1 i el 30 de juny de 2022 (ambdós inclosos) es podran sol·licitar les ajudes.

Per a la branca d'agricultura hi ha tres línies d'ajuda específiques:

A) Ajuda a l'agricultura ecològica (4.000 €)

L'objecte d'aquesta línia d'ajuda és fomentar l'agricultura ecològica en l'àmbit rural de Formentera i facilitar als productors la compra de matèries primeres com ara llavors i adobs.

B) Ajudes per al foment de l'ús de materials biodegradables en encoixinat agrícola (6.000 €)

L'objecte d'aquesta línia d'ajuda és establir les prescripcions que regiran la concessió d'ajudes per al foment de la tècnica d'embuatat amb materials biodegradables en els cultius agrícoles.

C) Ajudes per a la sembra de cereals locals tradicionals de Formentera (5.000 €)

L'objecte d'aquesta línia d'ajuda és subvencionar als titulars d'explotacions agràries per protegir les varietats locals tradicionals de cereals de Formentera en risc d'erosió genètica. L'ajuda va dirigida a la compensació del sobrecost de cultiu i la conservació dels cereals locals com el blat xeixa, la civada i l'ordi tradicionals durant la campanya 2021-2022.

Per a la branca de la ramaderia:

D) Ajuts associats a les explotacions ramaderes d'oví i/o cabrum (15.000 €)

Es concedirà una ajuda associada als titulars d'explotacions de bestiar oví i cabrum per garantir la viabilitat econòmica d'aquestes explotacions i reduir el risc d'abandonament. Les ajudes es concediran per animal elegible amb una subvenció de 50 € per animal. Seran animals elegibles les femelles de l'espècie ovina i caprina mantengudes com a reproductores de conformitat amb la declaració censal obligatòria.

Reunió informativa

Aquest dijous 12 de maig a les 9 hores a la Sala d'Actes del Consell de Formentera els tècnics de l'àrea d'Agricultura faran una reunió informativa a la qual han estat convocats els socis de l'Associació de Ramaders, la Cooperativa del Camp i l'Associació Empresarial de Productors Agrícoles. La trobada també està adreçada a qualsevol agricultor o ramader interessat.

El conseller de Medi Rural, Josep Marí, ha explicat que "amb aquestes noves ajudes pretenem continuar potenciant i donant suport al món rural de la nostra illa, tant pel que fa al sector agrícola, com ramader, perquè puguin mantenir i si és possible incrementar la seua activitat". Cal destacar que en el cas que una de les línies no esgoti la seua dotació, s'imputarà la quantia sobrant a la línia d'ajuda que sí que s'hagi esgotat, "amb l'objectiu final que els 30.000 € acabin en mans dels ramaders o pagesos que ho necessiten, la feina dels quals és tan important per al nostre camp i paisatge", ha afegit el conseller.

Les subvencions es podran sol·licitar mitjançant el registre telemàtic a través de l'OVAC (www.consellinsulardeformentera.cat/) o bé, físicament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Tota la informació es trobarà al web del Consell de Formentera després de la seua publicació al BOIB en els pròxims dies.


10 de maig de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El Consell signa l'acció concertada amb la Cooperativa del Camp

foto 2022 coop del campLa presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, i el president de la Cooperativa del Camp de Formentera, Marcos Ribas, han signat l'acció concertada entre el Consell i la Cooperativa per donar continuïtat a les actuacions del programa públic de recuperació del sector agrícola i de millora de l'entorn rural i del paisatge de Formentera efectuades durant 2022.

L'acció concertada està dotada amb 130.000 euros i té l'objectiu de contribuir a la reactivació de l'activitat agrícola a Formentera i continuar el cens de terres, així com donar suport a la totalitat de les actuacions efectuades per la Cooperativa amb la finalitat de recuperar l'activitat agrícola a l'illa.

9 de maig de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El pla de regadius invertirà 1.060.000 euros per a la millora de l'ús d'aigües regenerades a Formentera

foto 2022 pla regadiusEl conseller de Medi Rural del Consell de Formentera, Josep Marí i la representant de la Comunitat de Regants de Formentera, Rita Costa, han assistit avui a Palma a la signatura del conveni entre el Ministeri d'Agricultura, Pesca Alimentació, a través de SEIASA (Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias), i les comunitats de regants de Formentera i de Porreres. Aquest acord és el punt de partida de la Fase I del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), que preveu l'execució dels projectes de modernització de regadius sostenibles en aquests dos indrets.

El conveni, que s'ha signat aquest dimarts entre els responsables de SEIASA i de les dues comunitats de regants a la Delegació del Govern, implica la inversió de 8,48 milions d'euros per a l'optimització, digitalització de la gestió i millora de la qualitat de les aigües regenerades per a reg agrícola de Formentera i Porreres, que es finançarà amb fons Next Generation.

L'acte, presidit per la delegada del Govern, Aina Calvo, ha consistit en la signatura dels convenis entre el president de SEIASA, Francisco Rodríguez Mulero,  la presidenta de la comunitat de regants de Formentera, Rita Costa Ferrer i el president de la comunitat de regants de Porreres, Juan Mora Adrover. La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha, també ha assistit a la signatura.

El projecte de 'Consolidació del regadiu a partir de l'optimització d'aigües regenerades a l'illa de Formentera' compta amb un pressupost d'1.060.000 euros (IVA no inclòs) per a modernitzar 82 hectàrees de Formentera, corresponent a 75 regants. Aquesta actuació preveu la millora de la qualitat de l'aigua a través de la millora de la reutilització d'aigua regenerada. També s'augmentarà l'eficiència del bombeig des de la bassa fins a les parcel·les i s'optimitzarà la gestió de l'aigua amb la digitalització del reg mitjançant la instal·lació d'un sistema de telecontrol.

Les inversions del pla de regadius tenen caràcter publicoprivat. L'aportació del PRTR serà d'un màxim del 80% del cost de les despeses elegibles, mentre que les comunitats de regants i usuaris aportaran la resta.


5 d'abril de 2022
àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Més articles...

Pàgina 6 de 22

6

ministerio_agricultura_1

agricultura_governbalear_1

sigpac_1

aforavila_1

covib_1

permacultura_1