• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Urbanisme, Turisme i Activitats econòmiques Medi Ambient

El Consell ofereix la posidònia retirada de les platges per a l’ús tradicional

foto 2021 illetesEl Consell de Formentera, a través de l’àrea de Medi Ambient, informa que posa a disposició la posidònia retirada de les platges de ses Illetes i cala Saona l’últim mes perquè puguin fer-la servir.

Qui tengui interès a fer servir la posidònia retirada, es pot adreçar a l’àrea de Medi Ambient per fer la petició, via instància genèrica a l’OVAC, telefonar al 971 32 12 10 o enviar un correu a mediambient@conselldeformentera.cat. El transport del material és gratuït i enguany només es poden demanar dos camions per usuari, ja que no hi ha tanta disponibilitat com en anys anteriors.

El conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha agraït “la col·laboració ciutadana per donar-li un nou ús a la posidònia” i ha animat a la població de l’illa “a contribuir en l’economia circular, que creiem que és fonamental en la nostra illa”.

Enguany, s’han recollit prop de 2.000 metres cúbics de posidònia, menys de la meitat que l’any passat quan, a causa principalment dels temporals, se’n varen retirar més de 5.000.


21 de maig de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Comença la campanya de control biològic de moscards i quironòmids a les zones humides del Parc Natural de ses Salines a Formentera

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Medi Ambient, informa que demà comença una nova campanya de control biològic de moscards i quironòmids a les zones humides del Parc Natural de ses Salines. En concret s’actuarà sobre les masses d’aigua dolça de la zona de l’estany Pudent, l’estany des Peix i les salines d’en Marroig, que és on es desenvolupen les larves de moscards i quironòmids.

La campanya, encomanda a l’empresa pública Tragsa, es perllongarà al llarg de tot l’estiu i fins a finals del mes d’octubre. La fumigació la portaran a terme dos operaris durant 32 jornades de tractament. El pressupost és de 34.278,30 €.

El control biològic es realitza mitjançant tractaments biològics a base de Bacillus thuringiensis Israeliensis que actuen específicament sobre les larves d’aquests insectes.

12 de maig de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El Consell retira 186 vehicles abandonats durant els anys 2020 i 2021

foto 2021 retirada vehiclesEl Consell de Formentera, a través de l’àrea de Medi Ambient, informa que durant l’any passat i el primer trimestre de l’any 2021 s’han retirat de la via pública i de terrenys privats 186 vehicles abandonats. Aquesta feina es desenvolupa amb la col·laboració de la Policia Local de l’illa. A més, en aquest temps s’han descontaminat un total de 263 vehicles que es trobaven al centre de descontaminació (CAT) de Ca na Negreta.

El conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha assenyalat que “des de l’any passat s’ha intensificat i millorat el procediment, per intentar reduir un problema que s’hi havia estès els últims anys a Formentera”. El conseller ha recordat que “l’abandonament de vehicles tant a la via pública com a terrenys privats és un focus important de contaminació mediambiental i paisatgística”. Sanz ha convidat als propietaris que “quan tenguin un vehicle que el volen donar de baixa només han d’acudir a l’àrea de gestió de residus des Cap o trucar a Ca na Negreta al 971 575118”.

Sancions i procediment de retirada
A més, des de l’àrea de Medi Ambient s’han iniciat enguany un total de 81 procediments sancionadors per abandonament de vehicles. Normalment, es tracta de sancions greus o molt greus, segons el que estableix l’ordenança municipal i les quanties poden oscil·lar entre 751 € a 1.500 € si són greus, i 1.500 € a 3.000 € si són molt greus.

En el cas dels vehicles abandonats, els tècnics de Medi Ambient segueixen un protocol d’actuació, en què un cop s’ha localitzat el vehicle, es posa un adhesiu de vehicle abandonat (tasca realitzada conjuntament per la Policia Local i l’àrea de Medi Ambient). Una vegada exhaurit el termini d’un mes amb el vehicle identificat a la via pública o en un terreny privat, si el seu estat no fos d’abandonament, la persona propietària ha de comunicar-ho i mobilitzar el vehicle. En cas contrari, s’entendrà com abandonat i es retirarà. Llavors s’aixeca acta de denúncia i es retira el vehicle a les dependències municipal ubicat a l’abocador des Cap.

Les persones propietàries poden sol·licitar en qualsevol moment de la tramitació retirar ells mateixos el seu vehicle de les dependències, abonant les despeses d’estada i de grua. Finalment, un cop transcorregut el termini establert per l’ordenança d’estada a guàrdia es procedeix a la seva descontaminació al centre CAT.

27 d’abril de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Ecovidrio pone en marcha en Formentera la campaña “Los Peque Recicladores” para fomentar el reciclaje de envases de vidrio

foto 2021 ecovidrio 2021 AEcovidrio y el Consell de Formentera ponen en marcha un concurso entre los colegios de primaria para sensibilizar e informar a sus alumnos sobre el reciclaje de vidrio

Más de 600 escolares de primaria, de los cuatro centros educativos de la isla, se han unido a esta iniciativa de sensibilización y educación ambiental

El centro que recicle la mayor cantidad de envases de vidrio ganará un cheque de 500 euros para material escolar

Formentera, 19 de abril de 2021- Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de los residuos de envases de vidrio depositados en los contenedores de toda España, y el Consell de Formentera, ponen en marcha “Los Peque Recicladores” en la isla de Formentera. Se trata de una campaña de sensibilización escolar que se desarrolla a través de un concurso para que los alumnos tomen conciencia de la importancia de reciclar los residuos de envases de vidrio.

Para la puesta en marcha del concurso, que se inicia hoy y que se extenderá hasta el 31 de mayo, se ha colocado un contenedor decorado y personalizado con la temática de la campaña en las inmediaciones de cada uno de los cuatro colegios de los tres núcleos urbanos de la isla, para que el alumnado, profesorado y familiares depositen los envases de vidrio.

El colegio que más kilogramos de envases de vidrio recicle (por alumnos matriculados en primaria) será el ganador del concurso y recibirá un cheque de 500 euros para material escolar o deportivo.

Los colegios participantes, todos los de Formentera, son el CP Sant Ferran de Ses Roques, CEIP El Pilar, CEIP Mestre Lluís Andreu y el CEIP Verge Miraculosa.

A su vez, y en el marco de la misma campaña, se lanza “Los Peque Voluntarios” donde las cuatro mejores iniciativas que fomenten el reciclaje de los residuos de envases de vidrio y promuevan la participación de la comunidad escolar, recibirán un miniglú personalizado de la campaña.

Datos de reciclado de vidrio en Formentera
Según los últimos datos disponibles correspondientes a 2020, los ciudadanos de Formentera reciclaron un total de 670.220 kilogramos de envases de vidrio. Esto supone que cada ciudadano recicló una media de 56,3 kilogramos de vidrio (equivalente a unos 193 envases).

Respecto a la tasa de contenerización, Formentera se sitúa con una media de 145 habitantes por contenedor, contando en la actualidad con un total de 82 iglús para los residuos de envases de vidrio instalados en toda la isla.

Beneficios medioambientales del reciclado de vidrio
El vidrio que se deposita en los contenedores se recicla al 100% y se utiliza para la fabricación de nuevos envases, de forma indefinida y sin perder las propiedades originales.  Reciclando vidrio evitamos el crecimiento de los vertederos.

Reciclar vidrio es un elemento clave en la lucha contra el cambio climático. Al usar calcín – vidrio reciclado – en la fabricación de nuevos envases se evita la extracción de materias primas de la naturaleza, evitando la erosión de los suelos y la deforestación de nuestro entorno.

Además, se minimiza la emisión de CO2 en el proceso de fabricación y se ahorra energía.

Sobre Ecovidrio
Ecovidrio es la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de residuos de envases de vidrio en España. En 1997, tras la aprobación de la Ley de Envases y Residuos de Envases en 1997 y el arranque de sus operaciones en 1998, se convirtió en la entidad gestora de un modelo de reciclado que garantiza un servicio completo y al que tienen acceso todos los ciudadanos. En términos de financiación, 8.000 compañías envasadoras hacen posible, con su aportación a través del punto verde, el sistema de reciclado.

La labor de Ecovidrio destaca por garantizar el reciclado de alta calidad a través del contenedor, potenciar las infraestructuras de contenerización y recogida, invertir en planes y recursos destinados a incrementar el reciclaje de envases de vidrio en la hostelería, movilizar a los ciudadanos a través de campañas de sensibilización y promover la prevención y el ecodiseño de los envases.

En las últimas dos décadas el sistema de Ecovidrio ha permitido el crecimiento exponencial de la tasa de reciclado pasando de un 31,3% en el año 2000 al 76,8% en 2018, según los últimos datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológico y Reto Demográfico (MITERD).

El reciclaje de envases de vidrio es un elemento fundamental para contribuir al desarrollo sostenible, fomentar la transición hacia la economía circular y luchar contra el cambio climático. Además, el reciclaje de envases de vidrio es una actividad apoya el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente, redunda sobre los objetivos (11) Ciudades y comunidades sostenibles, (12) Producción y consumo responsables y (13) Acción por el clima.

19 d'abril de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El Consell reparteix dispensadors i botelles als propietaris dels cans per netejar els excrements a la via pública

cartell 2021 cansEl Consell de Formentera, a través de l’àrea de Medi Ambient, ha començat una campanya de conscienciació de neteja perquè els propietaris dels cans recullin els excrements de les seves mascotes a la via pública. Per facilitar aquesta feina als propietaris, el Consell posa a disposició de manera gratuïta 3.000 dispensadors de bosses, 1.000 paquets amb bosses de recanvi i 1.000 botelles per desinfectar, que es poden recollir a la conselleria de Medi Ambient, ubicada al carrer de Mallorca, 15 de Sant Ferran de ses Roques.

Per recollir aquest material, els propietaris han de demanar cita prèvia al tel. 971 321210 o a través del correu electrònic mediambient@conselldeformentera.cat i han de presentar justificant del xip de l’animal. El Consell ha encarregat el material en funció del nombre de xips que hi ha a l’illa de Formentera que, d’acord amb el Registre d’Identificació d’Animals de Companyia de les Illes Balears (RIACIB), consten 3.105 de l’espècie canina.

El conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha recordat que els propietaris d’animals “s’han de fer responsables d’aquests. Amb aquesta campanya tots podem ser una mica més conscients per mantenir els carrers i els parcs nets. Des del Consell, apel·lam a la responsabilitat dels propietaris i col·laborem perquè entre tots hem de fomentar els valors de la neteja i el respecte de l’entorn”, ha assenyalat el conseller.

L’adquisició d’aquest material ha tengut un pressupost de 6.219,40 euros, IVA inclòs.

9 d’abril de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Més articles...

Pàgina 2 de 49

2

conselleria_mediambient_1

Formentera neta, naturalmet gràcies a valtros

Xarxa Natura de les Illes Balears

Punt d'Informació Ambiental

Balears Life Posidonia

platges cat baix