• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Urbanisme, Turisme i Activitats econòmiques Medi Ambient

Reunió amb el sector comercial sobre la implantació del sistema de retorn d'envasos a Formentera

foto 2022 SDDRLa presidenta i consellera de Comerç, Ana Juan, i el conseller de Medi Ambient, Antoni Tur, es varen reunir ahir amb representants del sector comercial minorista d'alimentació de l'illa per tractar el projecte pilot del Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn d'Envasos (SDDR) que es vol aplicar a l'illa. El conseller Antoni Tur va plantejar als comerciants "formar una comissió perquè participin en l'el·laboració del projecte" que impulsa el Govern balear. El conseller ha destacat la "predisposició dels comerciants per trobar acords i poder portar a terme aquest projecte, que estic convengut que és una gran iniciativa per a Formentera". El Consell traslladarà al Govern aquesta proposta de formar una comissió "perquè entenem que el projecte s'ha d'aplicar amb el consens de totes les parts implicades".

25 de febrer de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El reglament que regula el fondeig a s'Estany des Peix posa en valor les embarcacions tradicionals i de petita eslora i ofereix diferents bonificacions

La comissió de govern del Consell de Formentera ha aprovat avui traslladar al ple de la institució, que es celebra demà, el reglament que regula el fondeig i el règim jurídic de les instal·lacions d'amarratges a s'Estany des Peix per a la seua aprovació inicial. El reglament, tal com ha destacat el conseller de Medi Ambient, Antoni Tur, "posa en valor les embarcacions d'ús tradicionals, les de petita eslora, les de menor potència de motor i altres aspectes, com l'antiguitat del fondeig". El reglament "també bonifica les embarcacions tradicionals, als usuaris jubilats i les famílies nombroses".

El Consell celebrarà la pròxima setmana una sessió informativa oberta als usuaris i públic per explicar i aclarir els dubtes pel que fa al reglament. També s'atendrà als interessats a l'àrea de Medi Ambient al telèfon 971321210 i al correu electrònic mediambient@conselldeformentera.cat.

Criteris d'assignació

Per obtenir un amarrament a s'Estany des Peix tindran prioritat les embarcacions que han fondejat a s'Estany des Peix des d'abans del 5 de juliol de 2002, data d'entrada en vigor del PORN; i han de complir amb requisits, com els de tenir una eslora màxima de 10 metres; i que l'ús que es fa i que es pretén fer està permès d'acord amb la normativa aplicable al Parc Natural. Les embarcacions han de pertànyer a les llistes setena (dedicades a l'esport sense propòsit lucratiu o la pesca no professional) i vuitena (pertinents a organismes de caràcter públic).

Criteris de puntuació

A l'hora d'ordenar la preferència de les embarcacions que acreditin la resta de requisits necessaris, s'estableix una taula de puntuació que valora les embarcacions tradicionals, a les de menys potència de motor i propulsió més neta, a les de menor mida i fetes amb materials més sostenibles. Així mateix, es puntua més alt l'experiència acreditada com usuari de s'Estany i es valora la procedència de la matriculació.

Preus i bonificacions

Respecte als preus, el reglament recull un càlcul estimatiu de preu públic en funció de les eslores de les embarcacions. Els preus de les embarcacions de petita i mitja eslora, que són la gran majoria dels usuaris, fluctuen entre els 50 i 135 euros al mes. Sobre aquests preus públics s'hi ha establert una sèrie de bonificacions als usuaris com ara la bonificació de les persones jubilades amb un 40 %, les famílies nombroses amb un 30 %, les embarcacions de tipologia tradicional un 15 %; així com les embarcacions zero emissions amb un 25 %. Les bonificacions són acumulables entre si.

Termini i presentació de sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds serà de trenta dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'aprovació inicial del Reglament al BOIB. Finalitzat el termini, el Consell disposarà de tres mesos per valorar i ordenar per puntuació totes les sol·licituds presentades, i publicar la llista provisional en el tauler d'anuncis. En aquesta llista també s'hi farà constar l'amarratge que es proposa per a cada embarcació.

Cal recordar que el passat mes de gener varen començar les obres per a la regulació de fondejos a s'Estany i que contemplen 78 amarratges en pantalans flotants i de 207 punts de fondeig, que es distribuiran en boies de baix impacte. Les obres estan pressupostades en 1.025.616 euros, dels quals 652.154 euros són finançats a través de l'Impost del Turisme Sostenible (ITS). El termini d'execució dels treballs és de quatre mesos.

El conseller de Medi Ambient ha recordat que aquest projecte "pioner" es porta a terme "per la necessitat de recuperar aquesta zona protegida dins del parc natural de ses Salines i que es troba amenaçada ecològicament pels fondejos incontrolats, sobretot, a l'època d'estiu". El conseller Antoni Tur ha assenyalat que "amb aquest reglament s'intenta mantenir, des del respecte a la conservació de s'Estany des Peix, la convivència dels amarratges que respectin la normativa del parc i en facin un bon ús, per respectar així l'ús tradicional que ha tengut històricament aquest espai".

24 de febrer de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El Consell va retirar l'any passat 264 vehicles abandonats de la via pública i de terrenys privats

foto 2022 retirada vehicles CEl Consell de Formentera, a través de l'àrea de Medi Ambient, informa que durant l'any 2021 es varen retirar de la via pública i de terrenys privats 264 vehicles abandonats, que és un 31 % més dels vehicles retirats l'any 2020, que en varen ser 201.

El conseller de Medi Ambient, Antoni Tur, ha assegurat que l'abandonament de vehicles tant a la via pública com a terrenys privats provoca "una greu contaminació mediambiental i paisatgística a l'illa". A més, el conseller Tur ha recordat als propietaris que quan tenguin un vehicle que volen donar de baixa, només han d'acudir a l'àrea de gestió de residus des Cap o trucar a Ca na Negreta al 971 575 118. El conseller de Medi Ambient ha assenyalat que els darrers dos últims anys s'ha intensificat i millorat el procediment per reduir aquest problema i, segons ha subratllat, també s'ha detectat que molts dels vehicles o peces de vehicles que han trobat abandonats havien estat robats. Antoni Tur ha recordat que aquesta feina es desenvolupa amb la col·laboració de la policia local de l'illa.

En aquest sentit, l'any 2021 es varen aixecar un total de cent setze actes sancionadores per abandonament de vehicles, un fet que està tipificat amb sancions greus o molt greus, segons el que estableix l'ordenança municipal. Les quanties poden oscil·lar entre 751 € i 1.500 € si són greus, i entre 1.500 € i 3.000 € si són molt greus.

Protocol de retirada

En el cas dels vehicles abandonats, els tècnics de Medi Ambient segueixen un protocol d'actuació, en què un cop localitzat el vehicle, es posa un adhesiu de vehicle abandonat (tasca realitzada conjuntament per la policia local i l'àrea de Medi Ambient). Una vegada exhaurit el termini d'un mes amb el vehicle identificat a la via pública o en un terreny privat, si el seu estat no fos d'abandonament, el propietari ha de comunicar-ho i mobilitzar-lo. En cas contrari, s'entendrà com a abandonat i es retirarà. Llavors s'aixeca acta de denúncia i es retira el vehicle a les dependències municipals ubicades a l'abocador des Cap.

En qualsevol moment de la tramitació, els propietaris poden sol·licitar retirar ells mateixos el vehicle de les dependències, abonant les despeses d'estada i de grua. Finalment, un cop transcorregut el termini establert per l'ordenança d'estada a guàrdia, es procedeix a la descontaminació al centre CAT de Ca na Negreta.
16 de febrer de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

La campanya terrestre contra la processionària retira prop de 5.500 bosses en dos setmanes

foto 2022 processionariaEl Consell de Formentera, a través de l'àrea de Medi Ambient, informa que el passat 24 de gener va començar la campanya de retirada de bosses de processionària, que consisteix en la contractació de dos operaris que portaran a terme aquesta feina durant quinze jornades.

En les dos primeres setmanes de treball s'han eliminat 5.454 bosses de forma manual. Els treballs realitzats s’han centrat en les zones públiques dels nuclis urbans i, en especial, a la zona del Cementeri de Sant Francesc i a la zona de l’Hospital.

El pressupost inicial previst és de 7.000 euros, si bé l’augment considerable de la plaga fa previsible que s’incrementi el pressupost i el nombre de jornades. A més, dels 4.000 cartutxos en estoc cedits per la Conselleria de Medi Ambient i Territori, està previst que en els pròxims dies n’arribin més de 6.500 que s’empraran per destruir els nius que estan a més alçada. El Consell Insular de Formentera compta amb l’ajuda inestimable dels clubs de caçadors de Formentera per a la destrucció de les bosses.

El conseller de Medi Ambient, Antoni Tur, ha agraït la col·laboració "dels propietaris dels boscs i de la resta de residents per localitzar i combatre aquesta plaga". El conseller ha recordat que “des de l'àrea de Medi Ambient s'ofereix informació i material als particulars per retirar les bosses de processionària". L'any passat, el Consell va adquirir dos tisores telescòpiques per tallar bosses fins a una alçada de cinc i sis metres, i enguany n’ha adquirit dos més. Aquestes tisores són de préstec gratuït i es poden sol·licitar a l'àrea de Medi Ambient.

"No abaixar la guàrdia"

El conseller Antoni Tur ha animat el departament de Sanitat Forestal del Govern balear "a no abaixar la guàrdia" en la lluita contra la plaga i a continuar amb els tractaments aeris amb helicòpter emprant Bacillus thuringiensis varietat kurstaki. "Estam molt lluny de posar fi a la plaga, i consideram que ha de ser una qüestió prioritària pel Govern balear", ha incidit el conseller.

Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb l'àrea de Medi Ambient del Consell Insular de Formentera a les oficines del carrer de Mallorca, 15 (baixos), de Sant Ferran de ses Roques, telefonant al 971 32 12 10, extensió 1, o mitjançant el correu electrònic mediambient@conselldeformentera.cat. També es pot consultar el web de Sanitat Forestal a la següent adreça electrònica: http://sanitatforestal.caib.es, o posar-se en contacte amb el servei de Sanitat Forestal mitjançant el telèfon 971 17 66 66 o el correu electrònic sanitatforestal@caib.es.

7 de febrer de 2022
Àrea de Comunicació
Consell Insular de Formentera

Presentació de l’app "Audioguies del Mar de Formentera" per conèixer la història marítima i pesquera de l’illa

foto 2021 audioguiesAvui s’ha fet la presentació de les "Audioguies del Mar de Formentera", una aplicació mòbil que dona a conèixer la importància mediambiental, els valors naturals i el patrimoni cultural i històric de les zones de Xarxa Natura 2000 i les reserves marines de Formentera, i conservar aquesta part de la història marítima i pesquera de l’illa.

Aquesta iniciativa sorgeix de la Societat per al Desenvolupament de les Comunitats Costeres (Soldecocos) i ha estat executada amb la col·laboració de la Fundació Biodiversitat, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través del Programa Pleamar, cofinançat per el Fons Europeu Marítim i de Pesca, on han col·laborat l'Organització de Productors Pesquers Artesanals Llotja de Conil (OPP72), la Confraria de Pescadors de Formentera, Gen-Gob i WWF-Espanya, i el Consell de Formentera.

App

L’app es pot descarregar als dispositius mòbils posant la cerca: Audioguia del Mar de Formentera. Té informació sobre diferents itineraris que transcorren pel patrimoni cultural, natural i marítim-pesquer, georeferenciats en un mapa i il·lustrat amb fotografies històriques, que són, a més, àudio-descrites amb les veus, la memòria i el coneixement de protagonistes locals: pescadors artesanals, dones de la mar, investigadors, naturalistes, etc. Dins del mateix projecte també s’ha realitzat una Audioguia del Mar de Cadis.

L’objectiu, segons ha explicat a la presentació Francisco Sobrado, representant de Soldecocos, és "involucrar la societat local i els visitants en les activitats de promoció i conservació del patrimoni mediambiental i etnogràfic marítimopesquer de Formentera amb la finalitat de reconèixer els valors ecològics, socioculturals i econòmics d’aquest patrimoni i les bones pràctiques ambientals".

El conseller de Medi Rural, Josep Marí, ha mostrat la seva satisfacció perquè s’hagi pogut desenvolupar aquesta aplicació "tan completa, que va ser una demanda del sector pesquer de l’illa, i que permet posar en valor aquesta part tradicional de la nostra cultura". L’app està en quatre idiomes, català, castellà, anglès i italià, i es difondrà a través dels canals d’informació turística del Consell perquè aquesta eina arribi també als visitants.

A la presentació s’han entregat unes plaques amb codis QR que enllacen amb l’app per descarregar-la des del mòbil. Aquestes plaques es posaran en diferents punts de l’illa perquè la ciutadania pugui conèixer l’aplicació. El patró major de la Confraria de pescadors de Formentera, Iván Pérez Marí, ha mostrat la seva satisfacció perquè aquesta iniciativa, que reconeix la feina, tradició i patrimoni del seu sector, hagi sortit endavant. A la trobada també han assistit la vicepresidenta i consellera de Turisme, Alejandra Ferrer, el conseller de Medi Ambient, Antoni Tur, el representant del Gen-Gob, Marià Marí i, per videoconferència, José Luis García Varas, responsable del Programa Marí de WWF Espanya.

Documental

El projecte complet pretén desenvolupar un pla de divulgació i sensibilització del patrimoni pesquer i també inclou un vídeo documental, "Paisatges i memòries del litoral", protagonitzat per pescadors de Formentera posant en valor les maneres de vida lligades a la mar, el patrimoni marítim-coster i els espais marins protegits, amb especial atenció als espais de la Xarxa Natura 2000.

Es podrà veure en una sessió oberta a la ciutadania aquesta tarda a les 19.30 h a la sala d’actes del Consell. L’accés és gratuït, no fa falta reserva prèvia. Es respectaran els protocols sanitaris vigents. Dins de la iniciativa també s’ha realizat un documental de Cadis.

D’altra banda, cal destacar que ahir es va fer una sessió de formació al sector pesquer de Formentera sobre l’aplicació amb l’objectiu que siguin els mateixos pescadors, protagonistes d’aquesta història els que difonguin l’aplicació.

A continuació, s'hi inclouen els enllaços de descàrrega de les Audioguies i els enllaços de YouTube dels documentals.


AUDIOGUIES DEL MAR FORMENTERA

Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soldecocos.formentera&hl=es&gl=US

iOS
https://apps.apple.com/us/app/audioguias-del-mar-formentera/id1593399168#?platform=iphone 

 

AUDIOGIES DEL MAR CADIS

Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soldecocos

iOS
https://apps.apple.com/us/app/audioguias-del-mar-cadiz/id1587883020#?platform=iphoneCURT DOCUMENTAL FORMENTERA

https://youtu.be/rn7-hECeLP0


CURT DOCUMENTAL CADIS

https://youtu.be/wdOblcvLCLY 

 

19 de novembre de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Més articles...

Pàgina 8 de 61

8

conselleria_mediambient_1

Formentera neta, naturalmet gràcies a valtros

Xarxa Natura de les Illes Balears

Punt d'Informació Ambiental

Balears Life Posidonia

platges cat baix