• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
81 Aprovació definitiva de l’expedient d’Aprovació del Sistema d’identificació, numeració i ordenació dels habitatges disseminats de l’illa de Formentera 16875
82 Aprovació definitiva de la modificació pressupuestària 1-2017 15377
83 Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2018 15546
84 Decret 49/2017, de 3/11, de modificació del nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup III, com a representants de les associacions i organitzacions que tenen com a finalitat la protecció del CIF 16013
85 Aprovació inicial modificació pressupostaria 01.2017 16138
86 Exposició compte general 2016 16321
87 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'aparcament subterrani de la plaça d'Europa des Pujols de Formentera 16129
88 Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’extinció d’incendis i salvaments del Consell de Formentera 15694
89 Aprovació definitiva de l’expedient de depuració de saldos creditors dels exercicis 1992-2013 de Consell Insular de Formentera 15889
90 Aprovació inicial pel Ple del Consell Insular de Formentera del catàleg de llocs de treball de la institució 15958

Pàgina 9 de 14

9

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1