• Català
  • Castellano
  • English
Bulletin Board
Title Filter      Display #  
# Article Title Hits
1 Anunci Decret de Presidència desistiment procediment de l´expedient de turisme ET 507/2017 (2017/5093) 13
2 Anunci Decret de Presidència desistiment procediment de l´expedient de turisme ET 506/2017 (2017/5091) 12
3 Acord de la Comissió de Govern del CIF de 16 de juliol de 2021 d’aprovació de la segona convocatòria extraordinària i les seves bases reguladores d’ajudes del CIF adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions COVID19 112
4 Tercera remesa d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i altres a l’illa de Formentera any 2021 111
5 Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la intervenció de l’administració en la instal·lació, accés i exercici d’activitats i per autoritzacions temporals d’establiments 172
6 Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera de data 29 de juliol de 2021 pel qual s’estableix la segona convocatòria extraordinària i les seves bases reguladores per atorgar en règim de concurrència no competitiva ajudes a l’habitatge 162
7 Anunci acord de la Comissió de Govern de resolució de l´expedient PS TUR 21/2020 195
8 Certificat de l'cord adoptat per la Comissió de Govern del dia 6 de juliol relatiu a la tercera remesa d'ajuts a empreses afectades per les conseqüències de la COVID-19 269
9 Modificació del pla estratègic de subvencions per als anys 2020-2021 del Consell Insular de Formentera, a propòsit de modificar dues línies d’ajudes d’educació 263
10 Anunci resolució procediment sancionador en màteria de turisme PS TUR 2/2020 309

Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 12 10
turisme@formentera.es

Fires i Mercats d'Artesania

Reb Bio. Turisme Ornitològic

Passió per Formentera

Web oficial de Turisme (www.formentera.es)