• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Announcements
Title Filter      Display #  
# Article Title Hits
1 Convocatòria per a la selecció d'operari polivalent 15
2 Convocatòria per a la selecció de cuiner/a 35
3 Convocatòria per a la selecció ajudant/a de cuina 27
4 Procés excepcional d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral del Consell Insular de Formentera 326
5 Procés excepcional d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració General i Especial del Consell Insular de Formentera 226
6 Procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Administració General i Especial del Consell Insular de Formentera 195
7 Procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració General i Especial del Consell Insular de Formentera 189
8 Bases que regiran el concurs de mèrits per a la creació d'una borsa de tècnics/iques informàtics, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del CIF 397
9 Convocatòria i bases per proveir, mitjançant el sistema de lliure designació, el lloc de treball de secretari/a del CIF, reservat a funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria, categoria superior 450
10 Convocatòria per a la selecció d'un/a tècnic/a de cultura 668
11 Reglament de teletreball del Consell Insular de Formentera 608
12 Convocatòria per a la selecció d'un/a tècnic/a de menors 647
13 Bases que regiran el concurs de mèrits per a la creació d'una borsa d'educadors/es infantils, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera 725
14 Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d’una borsa de Mestres d’Educació Infantil, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera 807
15 Bases que regiran el concurs de mèrits per a la creació d'una borsa de tècnics/iques d'igualtat, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell insular de Formentera 2053
16 Delegació de competències per selecció personal, policia local del Consell Insular de Formentera 1035
17 Aprovació parcial Oferta Pública d’Ocupació, de 2022, del Consell Insular de Formentera 1380
18 Convocatòria per la selecció ajudant de suport escoleta (auxiliar educatiu/va) 1008
19 Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d’una borsa de cuiners/eres, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera 978
20 Bases de la convocatòria per a cobrir, amb caràcter definitiu i pel sistema de lliure designació, la plaça de cap de la Policia Local del CIF 865

Page 1 of 4

Start
Prev
1

Human resources

Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87
rrhh@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1