• Català
  • Castellano
  • English
Sport subsidies
Title Filter      Display #  
# Article Title
1 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives
2 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu Espalmador per a promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria per a l'any 2023
3 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Cosmitos Esportiu Club per al desenvolupament, coordinació i dinamització de les categories inferiors del club per a l'any 2023
4 Conveni de col·laboració entre el CIF de i el Grup Esportiu Espalmador per a la contractació del servei de personal tècnic i material per portar a terme les activitats de l´Escola Municipal d'Atletisme (EMAF) de Formentera per a l'any 2023
5 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’empresa Sercomisa-Trasmapi per al centre d’esports nàutics de Formentera
6 Aprovació de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis Illa de Formentera
7 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives
8 Proposta d'aprovació de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Surf Formentera
9 Proposta d’aprovació de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al club bàsket Formentera
10 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la Sociedad Deportiva Formentera
11 Activitats d'estiu 2023
12 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al club tennis illa de Formentera
13 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Grup Esportiu Espalmador
14 Correcció d’una errata a la Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Grup Esportiu Espalmador
15 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al grup esportiu Espalmador
16 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la Sociedad Deportiva Formentera
17 Aprovació de les bases per a la gala de l’esport a Formentera per a l’any 2020/2021
18 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al club tennis illa de Formentera
19 Bases reguladores per la concessió de subvencions al programa d’esports a Formentera per l’any 2022
20 Aprovació de les bases reguladores de l'atorgament de subvencions als desplaçaments dels clubs, esportistes , arbitres i entrenadors i entrenadores de Formentera
21 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al club bàsket Formentera
22 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis Illa de Formentera
23 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Surf Formentera
24 Bases reguladores per l'atorgament d'ajuts del Consell Insular de Formentera per a esportistes individuals formenterers o residents a Formentera, destacats pels seus mèrits esportius durant l'any 2021
25 Conveni Societat Deportiva Formentera SDF 50 aniversari
26 Correcció d’errades a l’aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions i la prestació de serveis o realització d’activitats esportives
27 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Grup Esportiu Espalmador
28 Aprovació de les bases reguladores de l'atorgament de subvencions als desplaçaments dels clubs, esportistes , arbitres i entrenadors i entrenadores de Formentera
29 Pròrroga ampliació termini de l’aixecament provisional de prohibició de la pràctica esportiva kite-surf durant la temporada de bany establerta a l’Ordenança d’ús i aprofitament de les platges i punts de bany de l’illa de Formentera.
30 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al club Surf Formentera
31 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis illa de Formentera
32 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la Sociedad Deportiva Formentera
33 Aprovació de les bases i simultàniament de la convocatòria per atorgar ajudes als clubs esportius del municipi de Formentera per pal·liar la situació d’absència d’ingressos provocat per coronavirus (covid-19) 2020. Acord Comissió de Govern 18/11/2020
34 Proposta d’acord pagament Subvencions desplaçaments 2019
35 Conveni de col·laboració empresarial amb activitats d’interès general entre la Fundació Respiralia i el Consell Insular de Formentera 2020
36 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la SD Formentera
37 Atorgament de subvenció nominativa directa a la S.D. Formentera per la a gestió de l’escola-esport de futbol base per l’any 2020
38 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Surf Formentera per a la contractació del servei de personal tècnic per portar les activitats de l´escola municipal de vela de Formentera per a l’any 2020
39 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis illa de Formentera
40 Proposta d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions i ajudes al Programa d’esports a Formentera per l’any 2019
41 Proposta a la CG de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la Sociedad Deportiva Formentera per l’Escola esport base 2019
42 Proposta a la C. G. de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Grup Esportiu Espalmador
43 Proposta C.G. de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la S.D. Formentera
44 Proposta C.G. de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis illa de Formentera
45 Proposta C.G. de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Surf Formentera
46 Aprovació inicial del Reglament d’ús del Centre d’Esports Nàutics del Consell Insular de Formentera. Informació pública
47 Aprovació de les Bases reguladores per a l’atorgament de Subvencions als Desplaçaments dels clubs, esportistes individuals, arbitres i entrenadors de Formentera
48 Conveni de col·laboració entre la Fundació per a l'Esport Balear i el Consell Insular de Formentera per a desenvolupar activitats de promoció esportiva a Formentera per l'any 2018
49 Aprovació de les Bases reguladores per a l’atorgament de Subvencions als Desplaçaments dels clubs, esportistes individuals, arbitres i entrenadors de Formentera
50 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Formentera Divers per promocionar i executar el programa “Descobreix la Formentera submarina” durant l’any 2018
51 Aprovació de la convocatòria i les bases per a la gala de l’esport a Formentera per a l’any 2018
52 Conveni de col·laboració entre la Fundació per a l’Esport Balear i el Consell Insular de Formentera per a desenvolupar activitats de promoció esportiva a Formentera per l’any 2017
53 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Sociedad Deportiva Formentera (SD Formentera) per a la cessió d'ús i per al manteniment de part de la instal·lació esportiva del camp municipal de Formentera per a l'any 2018
54 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria, per l’any 2018
55 Publicació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Surf Formentera per a la coordinació de l´Escola Municipal de Vela de Formentera per a l’any 2018
56 Aprovació de les bases reguladores per la concessió de subvencions i ajudes al programa d'esports a Formentera per l'any 2018
57 Bases del IV Concurs de Fotografia Esportiva
58 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Tennis Illa de Formentera per a la gestió d'ús i per al manteniment de les Pistes de Tennis i Pàdel del Consell Insular de Formentera per l'any 2018
59 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria, per l'any 2018
60 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Surf Formentera per a la cordinació de l'escola municipal de Vela de Formentera per a l'any 2018
61 Bases reguladores de l’atorgament de subvencions als desplaçaments dels clubs, esportistes individuals, arbitres i entrenadors de Formentera
62 Contracte de col·laboració entre Trasmapi i l'EMVF
63 Conveni de col·laboració entre la Fundació per a l’Esport Balear i el Consell Insular de Formenteraper al Programa de Seguiment Esportiu 2017
64 Conveni de col·laboració entre el CIF i la Sociedad Deportiva Formentera (SD Deportiva Formentera) per a la cessió d’ús i per al manteniment de part de la instal·lació esportiva del camp municipal d’Esports del municipi de Formentera a l'any 2017
65 Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d’activitats esportives
66 Aprovació de las bases reguladores per la concessió de subvencions al programa d’esports a Formentera per l’any 2017
67 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club surf de Formentera per a la coordinació de l'Escola Municipal de Vela de Formentera per a l'any 2017
68 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Tennis Illa de Formentera per a la gestió d'ús i per al maneteniment de les Pistes de Tennis i Pàdel del Consell insular de Formentera
69 Proposta de pagament de subvencions esportives
70 Bases programa de seguiment esportiu 2017
71 Aprovació de les bases reguladores del III concurs de fotografia esportiva del Consell Insular de Formentera i obertura del termini per a la presentació d'instàncies
72 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu s'Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria per l'any 2017
73 Conveni Col·laboració amb el GEE per a l'organització d'esdeveniments esportius
74 Bases III concurs de fotografia esportiva
75 Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives
76 BOIB - Conveni per l'execució del projecte "Programa de valors a Formentera"
77 Aprovació del reglament del voluntariat esportiu del Consell Insular de Formentera
78 Aprovació de les bases per a la gala de l'Esport a Formentera per a l'any 2016 i obertura del termini per a la presentació d'instàncies
79 Bases reguladores del II Concurs de Fotografia Esportiva del Consell Insular de Formentera
80 Bases reguladores per la concessió de subvencions al programa d'esports a Formentera l'any 2016
81 Bases reguladores de l'atorgament de subvencions als desplaçaments dels clubs, esportistes individuals arbitres i entrenadors de Formentera per l'any 2016
82 Aprovació del Codi Ètic del programa de Valors de Formentera
83 Inscripció II Cursa de la Dona
84 Exposició pública de l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives
85 Bases per l'atorgament de subvencions als desplacaments dels clubs i esportistes individuals de Formentera per participar en competicions oficials

posam-horizontal-color

escoles esportives municipals

caib esports

valors esport logo