• Català
  • Castellano
  • English
Sport subsidies
Title Filter      Display #  
# Article Title
1 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Grup Esportiu Espalmador
2 Correcció d’una errata a la Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Grup Esportiu Espalmador
3 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al grup esportiu Espalmador
4 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la Sociedad Deportiva Formentera
5 Aprovació de les bases per a la gala de l’esport a Formentera per a l’any 2020/2021
6 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al club tennis illa de Formentera
7 Bases reguladores per la concessió de subvencions al programa d’esports a Formentera per l’any 2022
8 Aprovació de les bases reguladores de l'atorgament de subvencions als desplaçaments dels clubs, esportistes , arbitres i entrenadors i entrenadores de Formentera
9 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al club bàsket Formentera
10 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis Illa de Formentera
11 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Surf Formentera
12 Bases reguladores per l'atorgament d'ajuts del Consell Insular de Formentera per a esportistes individuals formenterers o residents a Formentera, destacats pels seus mèrits esportius durant l'any 2021
13 Conveni Societat Deportiva Formentera SDF 50 aniversari
14 Correcció d’errades a l’aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions i la prestació de serveis o realització d’activitats esportives
15 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Grup Esportiu Espalmador
16 Aprovació de les bases reguladores de l'atorgament de subvencions als desplaçaments dels clubs, esportistes , arbitres i entrenadors i entrenadores de Formentera
17 Pròrroga ampliació termini de l’aixecament provisional de prohibició de la pràctica esportiva kite-surf durant la temporada de bany establerta a l’Ordenança d’ús i aprofitament de les platges i punts de bany de l’illa de Formentera.
18 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al club Surf Formentera
19 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis illa de Formentera
20 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la Sociedad Deportiva Formentera
21 Aprovació de les bases i simultàniament de la convocatòria per atorgar ajudes als clubs esportius del municipi de Formentera per pal·liar la situació d’absència d’ingressos provocat per coronavirus (covid-19) 2020. Acord Comissió de Govern 18/11/2020
22 Proposta d’acord pagament Subvencions desplaçaments 2019
23 Conveni de col·laboració empresarial amb activitats d’interès general entre la Fundació Respiralia i el Consell Insular de Formentera 2020
24 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la SD Formentera
25 Atorgament de subvenció nominativa directa a la S.D. Formentera per la a gestió de l’escola-esport de futbol base per l’any 2020
26 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Surf Formentera per a la contractació del servei de personal tècnic per portar les activitats de l´escola municipal de vela de Formentera per a l’any 2020
27 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis illa de Formentera
28 Proposta d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions i ajudes al Programa d’esports a Formentera per l’any 2019
29 Proposta a la CG de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la Sociedad Deportiva Formentera per l’Escola esport base 2019
30 Proposta a la C. G. de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Grup Esportiu Espalmador
31 Proposta C.G. de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la S.D. Formentera
32 Proposta C.G. de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis illa de Formentera
33 Proposta C.G. de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Surf Formentera
34 Aprovació inicial del Reglament d’ús del Centre d’Esports Nàutics del Consell Insular de Formentera. Informació pública
35 Aprovació de les Bases reguladores per a l’atorgament de Subvencions als Desplaçaments dels clubs, esportistes individuals, arbitres i entrenadors de Formentera
36 Conveni de col·laboració entre la Fundació per a l'Esport Balear i el Consell Insular de Formentera per a desenvolupar activitats de promoció esportiva a Formentera per l'any 2018
37 Aprovació de les Bases reguladores per a l’atorgament de Subvencions als Desplaçaments dels clubs, esportistes individuals, arbitres i entrenadors de Formentera
38 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Formentera Divers per promocionar i executar el programa “Descobreix la Formentera submarina” durant l’any 2018
39 Aprovació de la convocatòria i les bases per a la gala de l’esport a Formentera per a l’any 2018
40 Conveni de col·laboració entre la Fundació per a l’Esport Balear i el Consell Insular de Formentera per a desenvolupar activitats de promoció esportiva a Formentera per l’any 2017
41 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Sociedad Deportiva Formentera (SD Formentera) per a la cessió d'ús i per al manteniment de part de la instal·lació esportiva del camp municipal de Formentera per a l'any 2018
42 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria, per l’any 2018
43 Publicació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Surf Formentera per a la coordinació de l´Escola Municipal de Vela de Formentera per a l’any 2018
44 Aprovació de les bases reguladores per la concessió de subvencions i ajudes al programa d'esports a Formentera per l'any 2018
45 Bases del IV Concurs de Fotografia Esportiva
46 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Tennis Illa de Formentera per a la gestió d'ús i per al manteniment de les Pistes de Tennis i Pàdel del Consell Insular de Formentera per l'any 2018
47 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria, per l'any 2018
48 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Surf Formentera per a la cordinació de l'escola municipal de Vela de Formentera per a l'any 2018
49 Bases reguladores de l’atorgament de subvencions als desplaçaments dels clubs, esportistes individuals, arbitres i entrenadors de Formentera
50 Contracte de col·laboració entre Trasmapi i l'EMVF
51 Conveni de col·laboració entre la Fundació per a l’Esport Balear i el Consell Insular de Formenteraper al Programa de Seguiment Esportiu 2017
52 Conveni de col·laboració entre el CIF i la Sociedad Deportiva Formentera (SD Deportiva Formentera) per a la cessió d’ús i per al manteniment de part de la instal·lació esportiva del camp municipal d’Esports del municipi de Formentera a l'any 2017
53 Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d’activitats esportives
54 Aprovació de las bases reguladores per la concessió de subvencions al programa d’esports a Formentera per l’any 2017
55 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club surf de Formentera per a la coordinació de l'Escola Municipal de Vela de Formentera per a l'any 2017
56 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Tennis Illa de Formentera per a la gestió d'ús i per al maneteniment de les Pistes de Tennis i Pàdel del Consell insular de Formentera
57 Proposta de pagament de subvencions esportives
58 Bases programa de seguiment esportiu 2017
59 Aprovació de les bases reguladores del III concurs de fotografia esportiva del Consell Insular de Formentera i obertura del termini per a la presentació d'instàncies
60 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu s'Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria per l'any 2017
61 Conveni Col·laboració amb el GEE per a l'organització d'esdeveniments esportius
62 Bases III concurs de fotografia esportiva
63 Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives
64 BOIB - Conveni per l'execució del projecte "Programa de valors a Formentera"
65 Aprovació del reglament del voluntariat esportiu del Consell Insular de Formentera
66 Aprovació de les bases per a la gala de l'Esport a Formentera per a l'any 2016 i obertura del termini per a la presentació d'instàncies
67 Bases reguladores del II Concurs de Fotografia Esportiva del Consell Insular de Formentera
68 Bases reguladores per la concessió de subvencions al programa d'esports a Formentera l'any 2016
69 Bases reguladores de l'atorgament de subvencions als desplaçaments dels clubs, esportistes individuals arbitres i entrenadors de Formentera per l'any 2016
70 Aprovació del Codi Ètic del programa de Valors de Formentera
71 Inscripció II Cursa de la Dona
72 Exposició pública de l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives
73 Bases per l'atorgament de subvencions als desplacaments dels clubs i esportistes individuals de Formentera per participar en competicions oficials

posam-horizontal-color

escoles esportives municipals

caib esports

valors esport logo