• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis
Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 Conveni Societat Deportiva Formentera SDF 50 aniversari 1056
2 Correcció d’errades a l’aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions i la prestació de serveis o realització d’activitats esportives 1626
3 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Grup Esportiu Espalmador 2613
4 Aprovació de les bases reguladores de l'atorgament de subvencions als desplaçaments dels clubs, esportistes , arbitres i entrenadors i entrenadores de Formentera 2889
5 Pròrroga ampliació termini de l’aixecament provisional de prohibició de la pràctica esportiva kite-surf durant la temporada de bany establerta a l’Ordenança d’ús i aprofitament de les platges i punts de bany de l’illa de Formentera. 3430
6 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al club Surf Formentera 2969
7 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis illa de Formentera 2988
8 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la Sociedad Deportiva Formentera 3029
9 Aprovació de les bases i simultàniament de la convocatòria per atorgar ajudes als clubs esportius del municipi de Formentera per pal·liar la situació d’absència d’ingressos provocat per coronavirus (covid-19) 2020. Acord Comissió de Govern 18/11/2020 6105
10 Proposta d’acord pagament Subvencions desplaçaments 2019 6871

Pàgina 1 de 7

Inici
Anterior
1

posam-horizontal-color

escoles esportives municipals

caib esports

valors esport logo