• Català
  • Castellano
  • English
Grants and subsidies
Title Filter      Display #  
# Article Title Hits
1 Autorització excepcional per a control d'espècies coloms salvatges (columba livia) a l'Hospital de Formentera els dies 15 i 16 de maig de 2021 3
2 Concessió d'una subvenció nominativa a l'Associació de criadors de porc negre de Formentera i d'Eivissa per a l'exercici 2020 802
3 Concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació d’Apicultors de Formentera per a l’exercici 2020 785
4 Pròrroga autorització excepcional per al control de població de Coloms salvatges (columba livia) a l’Hospital de Formentera 1742
5 Concessió de subvenció nominativa a l’Associació Comunitat de regants de Formentera per a l'exercici 2020 3365
6 Concessió de subvenció nominativa a la Confraria de Pescadors de Formentera per a l'exercici 2020 3504
7 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials que s’estableixen per a la temporada 2020/2021 a l’illa de Formentera 5771
8 Formalització de la cessió d’ús, temporal i gratuïta, a la Cooperativa del Camp de Formentera de la estació d’emmagatzematge i conservació de gra, propietat del CIF 6008
9 Formalització del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Cooperativa del camp de Formentera per la continuïtat del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l'entorn rural i del paisatge 6165
10 Autorització excepcional de caça de tudons per aquest estiu 2020 6231
11 Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Ramaders de Formentera, per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius, any 2020 6240
12 Conveni Cooperativa del Camp 2020 6163
13 Acord de concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació de Caçadors Federat de Porto Saler per a l’exercici 2019 7714
14 Acord de concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació d’Apicultors de Formentera per a l’ exercici 2019 7499
15 Acord del Consell de Govern de 7 de febrer de 2020 pel qual s’aprova l’elaboració del Pla Estratègic per al Manteniment del Sector Ramader i per a la Viabilitat Econòmica i Sostenible de les Explotacions Ramaderes a les Illes Balears 2020-2023 7066
16 De la concessió d'una subvenció nominativa a la Confraria de Pescadors de Formentera per a l'exercici 2019 7183
17 Formalització de la cessió d’ús , temporal i gratuïta, a la Cooperativa del Camp de Formentera, de la maquinària agrícola, propietat del Consell Insular de Formentera 7552
18 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials que s’estableixen per a la temporada 2019/2020 a l’illa de Formentera 7525
19 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials que s’estableixen per a la temporada 2019/2020 a l’illa de Formentera 8194
20 Acord d'aprovació de les bases reguladores de l'acció concertada entre el CIF i la Cooperativa del Camp de Formentera per la continuïtat de les actuacions del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l'entorn rural i del paisatge 9730
21 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials ques’estableixen per a la temporada 2018/2019 a l’illa de Formentera 12019
22 Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Ramaders de Formentera, per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius 13124
23 Cens ramaders anuals 2017 12697
24 Acord d'aprovació de les bases reguladores de l'acció concertada entre el CIF i la Cooperativa del Camp de Formentera per la continuïtat de les actuacions del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l'entorn rural i del paisatge 12448
25 Resolució del director general de Pesca i Medi Marí d'1 de desembre de 2017 per la qual s’estableix un zona de veda per a la pesca recreativa a la reserva marina dels Freus d’Eivissa i Formentera 13588
26 Convocatòria Junta General de la Comunitat de Regants de l’illa de Formentera 15140
27 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a latemporada 2017/2018 a l’illa de Formentera 14919
28 Bases reguladores de l'atorgament de subvencions per a la rehabilitació de parets de pedra seca, soterrament de línies elèctriques i/o telefòniques existents i intervencions en béns del patrimoni cultural de Formentera 15519
29 Acord del Consell Insular de Formentera d’aprovació de les bases reguladores de l’acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i la Cooperativa del Camp de Formentera per a la posada en funcionament del cens de terres 16243
30 Publicació del Conveni marc de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Ramaders de Formentera, per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius. Any 2015 17409
31 Anunci decret incoació procediment sancionador ordenança tinença animals a l’entorn humà 20090
32 Decret 34/2014, d’1 d’agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears 17345

ministerio_agricultura_1

agricultura_governbalear_1

sigpac_1

aforavila_1

covib_1

permacultura_1