• Català
  • Castellano
  • English
Grants and subsidies
Title Filter      Display #  
# Article Title Hits
1 Períodes hàbils de caça i les vedes especials que s'estableixen per a la temporada 2023-2024 a l'illa de Formentera 103
2 Autorització excepcional per al control d'espècies i protecció dels cultius de l'illa de Formentera per part dels vedats de caça de Formentera 122
3 Conveni i de col·laboració entre l’Associació de Ramaders de Formentera i el CIF, per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius 748
4 Concessió d'una subvenció nominativa a l'Associació de criadors de porc negre de Formentera i d'Eivissa per a l'exercici 2023 943
5 Acord de l’aprovació d’ajudes als sol·licitants d’explotacions agràries i ramaderes de la convocatòria de les ajudes específiques pel desenvolupament de l’àmbit rural i ramader de l’illa de Formentera per l’any 2023 1600
6 Concessió d'una subvenció nominativa a la Confraria de Pescadors de Formentera per a l'exercici 2022 1553
7 Concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació Comunitat de regants de Formentera 2553
8 Períodes hàbils de caça i les vedes especials que s'estableixen per a la temporada 2022-2023 a l'illa de Formentera 3950
9 Concessió d'una subvenció directa a societats federades de caçadors de La Mola 4720
10 Autorització excepcional per al control d'espècies i protecció dels cultius de l'illa de Formentera per part dels vedats de caça de Formentera 4240
11 Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Associació de Ramaders de Formentera i el CIF, per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius 4806
12 Acord de l’aprovació de la convocatòria de les ajudes específiques pel desenvolupament de l’àmbit rural i ramader de l’illa de Formentera per l’any 2022 4999
13 Acord d'aprovació de les bases reguladores de l'acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i la Cooperativa del Camp de Formentera 2022 4037
14 Concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació de criadors de porc negre de Formentera i d’Eivissa per a l’exercici 2021 4306
15 Concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació d’Apicultors de Formentera per a l’exercici 2021 4288
16 Concesión de una subvención nominativa a la Cofradía de Pescadores de Formentera para el ejercicio 2021 4394
17 Concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació de Caçadors de Porto Saler per a l’exercici 2021 4246
18 Concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació Comunitat de regants de Formentera 4600
19 I Concurs de dibuix la dona en el món rural amb motiu del Dia Internacional de la Dona en el Món Rural 5530
20 Concessió d’una subvenció nominativa al Grup d’Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d’Eivissa i Formentera 5784
21 Addenda d’aprovació per l’ampliació de la partida pressupostària de l’acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i la Cooperativa del Camp de Formentera, any 2021 5797
22 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials que s’estableixen per a la temporada 2021/2022 a l’illa de Formentera 5786
23 Proposta d’autorització excepcional per al control d’espècies i protecció dels cultius de l’illa de formentera per part dels vedats de caça de Formentera 5662
24 BOIB Acord d’aprovació de les bases reguladores de l’acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i la Cooperativa del Camp de Formentera per la continuïtat del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l’entorn rural 6213
25 Certificat de l'acord de Ple relatiu a l'aprovació de les bases reguladores de l’acció concertada entre el CIF i la Cooperativa del camp de Formentera per la continuïtat del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l’entorn rural 6188
26 Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Ramaders de Formentera, per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius segons l’Annex I 6769
27 Autorització excepcional per a control d'espècies coloms salvatges (columba livia) a l'Hospital de Formentera els dies 15 i 16 de maig de 2021 6884
28 Concessió d'una subvenció nominativa a l'Associació de criadors de porc negre de Formentera i d'Eivissa per a l'exercici 2020 8621
29 Concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació d’Apicultors de Formentera per a l’exercici 2020 8074
30 Pròrroga autorització excepcional per al control de població de Coloms salvatges (columba livia) a l’Hospital de Formentera 8466
31 Concessió de subvenció nominativa a l’Associació Comunitat de regants de Formentera per a l'exercici 2020 11317
32 Concessió de subvenció nominativa a la Confraria de Pescadors de Formentera per a l'exercici 2020 11429
33 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials que s’estableixen per a la temporada 2020/2021 a l’illa de Formentera 13960
34 Formalització de la cessió d’ús, temporal i gratuïta, a la Cooperativa del Camp de Formentera de la estació d’emmagatzematge i conservació de gra, propietat del CIF 14055
35 Formalització del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Cooperativa del camp de Formentera per la continuïtat del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l'entorn rural i del paisatge 13985
36 Autorització excepcional de caça de tudons per aquest estiu 2020 14213
37 Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Ramaders de Formentera, per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius, any 2020 14208
38 Conveni Cooperativa del Camp 2020 14238
39 Acord de concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació de Caçadors Federat de Porto Saler per a l’exercici 2019 15543
40 Acord de concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació d’Apicultors de Formentera per a l’ exercici 2019 15591
41 Acord del Consell de Govern de 7 de febrer de 2020 pel qual s’aprova l’elaboració del Pla Estratègic per al Manteniment del Sector Ramader i per a la Viabilitat Econòmica i Sostenible de les Explotacions Ramaderes a les Illes Balears 2020-2023 14822
42 De la concessió d'una subvenció nominativa a la Confraria de Pescadors de Formentera per a l'exercici 2019 14746
43 Formalització de la cessió d’ús , temporal i gratuïta, a la Cooperativa del Camp de Formentera, de la maquinària agrícola, propietat del Consell Insular de Formentera 16143
44 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials que s’estableixen per a la temporada 2019/2020 a l’illa de Formentera 15524
45 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials que s’estableixen per a la temporada 2019/2020 a l’illa de Formentera 16173
46 Acord d'aprovació de les bases reguladores de l'acció concertada entre el CIF i la Cooperativa del Camp de Formentera per la continuïtat de les actuacions del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l'entorn rural i del paisatge 18160
47 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials ques’estableixen per a la temporada 2018/2019 a l’illa de Formentera 20053
48 Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Ramaders de Formentera, per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius 21069
49 Cens ramaders anuals 2017 20647
50 Acord d'aprovació de les bases reguladores de l'acció concertada entre el CIF i la Cooperativa del Camp de Formentera per la continuïtat de les actuacions del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l'entorn rural i del paisatge 20266
51 Resolució del director general de Pesca i Medi Marí d'1 de desembre de 2017 per la qual s’estableix un zona de veda per a la pesca recreativa a la reserva marina dels Freus d’Eivissa i Formentera 21604
52 Convocatòria Junta General de la Comunitat de Regants de l’illa de Formentera 22898
53 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a latemporada 2017/2018 a l’illa de Formentera 22500
54 Bases reguladores de l'atorgament de subvencions per a la rehabilitació de parets de pedra seca, soterrament de línies elèctriques i/o telefòniques existents i intervencions en béns del patrimoni cultural de Formentera 23322
55 Acord del Consell Insular de Formentera d’aprovació de les bases reguladores de l’acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i la Cooperativa del Camp de Formentera per a la posada en funcionament del cens de terres 24280
56 Publicació del Conveni marc de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Ramaders de Formentera, per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius. Any 2015 25313
57 Anunci decret incoació procediment sancionador ordenança tinença animals a l’entorn humà 28331
58 Decret 34/2014, d’1 d’agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears 25697

ministerio_agricultura_1

agricultura_governbalear_1

sigpac_1

aforavila_1

covib_1

permacultura_1