• Català
  • Castellano
  • English
Grants and subsidies
Title Filter      Display #  
# Article Title Hits
1 Anunci de la concessió d'una subvenció nominativa a la Confraria de Pescadors de Formentera per a l'exercici 2023 159
2 Anunci de la concessió d'una subvenció nominativa a l'Associació de Caçadors de Porto-salè per a l'exercici 2022 164
3 Anunci de la concessió d'una subvenció nominativa al Club de Caçadors Federat Es Cap per a l'exercici 2022 157
4 Períodes hàbils de caça i les vedes especials que s'estableixen per a la temporada 2023-2024 a l'illa de Formentera 1040
5 Autorització excepcional per al control d'espècies i protecció dels cultius de l'illa de Formentera per part dels vedats de caça de Formentera 1071
6 Conveni i de col·laboració entre l’Associació de Ramaders de Formentera i el CIF, per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius 2013
7 Concessió d'una subvenció nominativa a l'Associació de criadors de porc negre de Formentera i d'Eivissa per a l'exercici 2023 2184
8 Acord de l’aprovació d’ajudes als sol·licitants d’explotacions agràries i ramaderes de la convocatòria de les ajudes específiques pel desenvolupament de l’àmbit rural i ramader de l’illa de Formentera per l’any 2023 3269
9 Concessió d'una subvenció nominativa a la Confraria de Pescadors de Formentera per a l'exercici 2022 2798
10 Concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació Comunitat de regants de Formentera 3976
11 Períodes hàbils de caça i les vedes especials que s'estableixen per a la temporada 2022-2023 a l'illa de Formentera 5297
12 Concessió d'una subvenció directa a societats federades de caçadors de La Mola 6059
13 Autorització excepcional per al control d'espècies i protecció dels cultius de l'illa de Formentera per part dels vedats de caça de Formentera 5578
14 Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Associació de Ramaders de Formentera i el CIF, per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius 5914
15 Acord de l’aprovació de la convocatòria de les ajudes específiques pel desenvolupament de l’àmbit rural i ramader de l’illa de Formentera per l’any 2022 6137
16 Acord d'aprovació de les bases reguladores de l'acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i la Cooperativa del Camp de Formentera 2022 5189
17 Concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació de criadors de porc negre de Formentera i d’Eivissa per a l’exercici 2021 5387
18 Concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació d’Apicultors de Formentera per a l’exercici 2021 5368
19 Concesión de una subvención nominativa a la Cofradía de Pescadores de Formentera para el ejercicio 2021 5475
20 Concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació de Caçadors de Porto Saler per a l’exercici 2021 5311
21 Concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació Comunitat de regants de Formentera 5779
22 I Concurs de dibuix la dona en el món rural amb motiu del Dia Internacional de la Dona en el Món Rural 6614
23 Concessió d’una subvenció nominativa al Grup d’Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d’Eivissa i Formentera 6880
24 Addenda d’aprovació per l’ampliació de la partida pressupostària de l’acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i la Cooperativa del Camp de Formentera, any 2021 6980
25 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials que s’estableixen per a la temporada 2021/2022 a l’illa de Formentera 6862
26 Proposta d’autorització excepcional per al control d’espècies i protecció dels cultius de l’illa de formentera per part dels vedats de caça de Formentera 6762
27 BOIB Acord d’aprovació de les bases reguladores de l’acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i la Cooperativa del Camp de Formentera per la continuïtat del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l’entorn rural 7328
28 Certificat de l'acord de Ple relatiu a l'aprovació de les bases reguladores de l’acció concertada entre el CIF i la Cooperativa del camp de Formentera per la continuïtat del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l’entorn rural 7309
29 Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Ramaders de Formentera, per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius segons l’Annex I 7804
30 Autorització excepcional per a control d'espècies coloms salvatges (columba livia) a l'Hospital de Formentera els dies 15 i 16 de maig de 2021 7945
31 Concessió d'una subvenció nominativa a l'Associació de criadors de porc negre de Formentera i d'Eivissa per a l'exercici 2020 9788
32 Concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació d’Apicultors de Formentera per a l’exercici 2020 9240
33 Pròrroga autorització excepcional per al control de població de Coloms salvatges (columba livia) a l’Hospital de Formentera 9517
34 Concessió de subvenció nominativa a l’Associació Comunitat de regants de Formentera per a l'exercici 2020 12432
35 Concessió de subvenció nominativa a la Confraria de Pescadors de Formentera per a l'exercici 2020 12549
36 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials que s’estableixen per a la temporada 2020/2021 a l’illa de Formentera 15157
37 Formalització de la cessió d’ús, temporal i gratuïta, a la Cooperativa del Camp de Formentera de la estació d’emmagatzematge i conservació de gra, propietat del CIF 15236
38 Formalització del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Cooperativa del camp de Formentera per la continuïtat del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l'entorn rural i del paisatge 15137
39 Autorització excepcional de caça de tudons per aquest estiu 2020 15332
40 Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Ramaders de Formentera, per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius, any 2020 15354
41 Conveni Cooperativa del Camp 2020 15431
42 Acord de concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació de Caçadors Federat de Porto Saler per a l’exercici 2019 16701
43 Acord de concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació d’Apicultors de Formentera per a l’ exercici 2019 16761
44 Acord del Consell de Govern de 7 de febrer de 2020 pel qual s’aprova l’elaboració del Pla Estratègic per al Manteniment del Sector Ramader i per a la Viabilitat Econòmica i Sostenible de les Explotacions Ramaderes a les Illes Balears 2020-2023 16003
45 De la concessió d'una subvenció nominativa a la Confraria de Pescadors de Formentera per a l'exercici 2019 15895
46 Formalització de la cessió d’ús , temporal i gratuïta, a la Cooperativa del Camp de Formentera, de la maquinària agrícola, propietat del Consell Insular de Formentera 17299
47 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials que s’estableixen per a la temporada 2019/2020 a l’illa de Formentera 16668
48 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials que s’estableixen per a la temporada 2019/2020 a l’illa de Formentera 17341
49 Acord d'aprovació de les bases reguladores de l'acció concertada entre el CIF i la Cooperativa del Camp de Formentera per la continuïtat de les actuacions del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l'entorn rural i del paisatge 19346
50 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials ques’estableixen per a la temporada 2018/2019 a l’illa de Formentera 21215
51 Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Ramaders de Formentera, per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius 22278
52 Cens ramaders anuals 2017 21895
53 Acord d'aprovació de les bases reguladores de l'acció concertada entre el CIF i la Cooperativa del Camp de Formentera per la continuïtat de les actuacions del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l'entorn rural i del paisatge 21447
54 Resolució del director general de Pesca i Medi Marí d'1 de desembre de 2017 per la qual s’estableix un zona de veda per a la pesca recreativa a la reserva marina dels Freus d’Eivissa i Formentera 22760
55 Convocatòria Junta General de la Comunitat de Regants de l’illa de Formentera 24069
56 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a latemporada 2017/2018 a l’illa de Formentera 23665
57 Bases reguladores de l'atorgament de subvencions per a la rehabilitació de parets de pedra seca, soterrament de línies elèctriques i/o telefòniques existents i intervencions en béns del patrimoni cultural de Formentera 24468
58 Acord del Consell Insular de Formentera d’aprovació de les bases reguladores de l’acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i la Cooperativa del Camp de Formentera per a la posada en funcionament del cens de terres 25512
59 Publicació del Conveni marc de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Ramaders de Formentera, per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius. Any 2015 26495
60 Anunci decret incoació procediment sancionador ordenança tinença animals a l’entorn humà 29575
61 Decret 34/2014, d’1 d’agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears 26864

ministerio_agricultura_1

agricultura_governbalear_1

sigpac_1

aforavila_1

covib_1

permacultura_1