• Català
  • Castellano
  • English
Bulletin Board
   Display #  
# Article Title Hits
51 Inici de les tramitacions per a l'obtenció de les acreditacions corresponents a l'autorització per a l'entrada, circulació i estacionament en vies públiques de l'illa de Formentera 15578
52 Convocatòria consellers de seguretat de mercaderies perilloses per carretera 15310
53 Decret de Presidència sobre mesures en matèria de transports per carretera a Formentera amb motiu de la crisi sanitària derivada del COVID-19 15377
54 Decret de Presidència sobre mesures en matèria de transports per carretera a Formentera amb motiu de la crisi sanitària derivada del COVID-19 16420
55 Decret de Presidència sobre mesures en matèria de transports per carretera a Formentera amb motiu de la crisi sanitària derivada del COVID-19 16296
56 Decret Mobilitat Covid-19 16868
57 Aprovació del Ple del Consell insular de Formentera en data 25 de febrer de 2020 del sostre de vehicles i període d’aplicació de la limitació de l’entrada, la circulació i l’estacionament en les vies públiques de l’illa de Formentera per a l’any 2020 16414
58 Establiment i exacció de la taxa fiscal per l'obtenció i control de l'autorització per l'entrada, circulació i estacionament de vehicles de motor a les vies públiques de l'illa de Formentera durant els períodes de l'any de major afluència turística 16384
59 Pla d’Actuació en Matèria de Transport Públic de Viatgers en Vehicle Turisme per als anys 2020 i 2021 a l’illa de Formentera 17380
60 Bases reguladores de la convocatòria i realització de les proves d'aptitud per a l'obtenció del permís local de conductor 2020 18908

Page 6 of 9

6

Find us at:
c. d'Eivissa cant. Arx. Lluis Salvador
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 10 63
mobilitat@conselldeformentera.cat

Ministerio de Fomento

Tràmits de Marítim del Govern Balear