• Català
  • Castellano
  • English
Bulletin Board
   Display #  
# Article Title Hits
41 Establiment i exacció de la taxa fiscal per l'obtenció i control de l'autorització per l'entrada, circulació i estacionament de vehicles de motor a les vies públiques de l'illa de Formentera durant els períodes de l'any de major afluència turística 12607
42 Pla d’Actuació en Matèria de Transport Públic de Viatgers en Vehicle Turisme per als anys 2020 i 2021 a l’illa de Formentera 13318
43 Bases reguladores de la convocatòria i realització de les proves d'aptitud per a l'obtenció del permís local de conductor 2020 14867
44 Aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'entrada, circulació i estacionament en vies públiques de l'illa de Formentera 14566
45 Regulació d'accés de vehicles a la finca de Sa Tanca D'allà Dins (Formentera), per l'any 2019 14976
46 Aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Sostenible de l'illa de Formentera 14748
47 Inici de les tramitacions per l'obtenció de les corresponents pre-reserves per l'entrada, circulació i estacionament en les vies públiques de l'illa de Formentera per l'any 2019 14565
48 Aprovació de l’establiment i exacció de la taxa fiscal per l’obtenció i control de l’autorització per l’entrada, circulació i estacionament en vies públiques de l’illa de Formentera així com d'aprovació inicial de l’ordenança fiscal reguladora taxa 2019 14999
49 Bases reguladores de la convocatòria i realització de les proves d’aptitud per a l’obtenció del permís local de conductor 2019 16900
50 Aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 17068

Page 5 of 7

5

Find us at:
c. d'Eivissa cant. Arx. Lluis Salvador
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 10 63
mobilitat@conselldeformentera.cat

Ministerio de Fomento

Tràmits de Marítim del Govern Balear