• Català
  • Castellano
  • English
Bulletin Board
   Display #  
# Article Title Hits
21 Regulació de l’accés de vehicles a la finca sa tanca d’allà dins (Formentera), del 15 de maig al 15 d’octubre de 2022 3562
22 Elevació a definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora del servei d’estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques dels nuclis des Pujols, sant Ferran, sant Francesc i la Savina 3717
23 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques dels nuclis des Pujols, sant Ferran, sant Francesc i la Savina 3772
24 Decret de presidència relatiu a les acreditacions de Formentera eco 2022 4083
25 Aprovació del sostre de vehicles i del període d’aplicació de la limitació de l’entrada, la circulació i l’estacionament en les vies públiques de l’illa de Formentera per a l’any 2022 segons la Llei i 7/2019, de 8 de febrer 3607
26 Aprovació del Ple del Consell Insular de Formentera amb data 28 de gener de 2022, d’establiment i exacció de la taxa fiscal per l’obtenció i control de l’autorització per l’entrada, circulació i estacionament de vehicles de motor a les vies públiques 3579
27 Pla d’Actuació en Matèria de Transport Públic de Viatgers en Vehicle Turisme pels anys 2022 i 2023 a l’illa de Formentera 4351
28 Bases reguladores de la convocatòria i realització de les proves d’aptitud per a l’obtenció del permís local de conductor 2022 6958
29 Bases i convocatòria simultània per a l’atorgament de subvencions per a l’adquisició de bicicletes urbanes, convencionals o elèctriques, per a l’any 2021 4130
30 Certificat de l'acord adoptat a la Comissió de Govern relatiu a l'aprovació definitiva del projecte del servei de transport públic regular de viatgers per carretera 4156

Page 3 of 9

3

Find us at:
c. d'Eivissa cant. Arx. Lluis Salvador
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 10 63
mobilitat@conselldeformentera.cat

Ministerio de Fomento

Tràmits de Marítim del Govern Balear