• Català
  • Castellano
  • English
Bulletin Board
   Display #  
# Article Title Hits
11 Elevació a definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora del servei d’estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques dels nuclis des Pujols, sant Ferran, sant Francesc i la Savina 2447
12 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques dels nuclis des Pujols, sant Ferran, sant Francesc i la Savina 2428
13 Decret de presidència relatiu a les acreditacions de Formentera eco 2022 2804
14 Aprovació del sostre de vehicles i del període d’aplicació de la limitació de l’entrada, la circulació i l’estacionament en les vies públiques de l’illa de Formentera per a l’any 2022 segons la Llei i 7/2019, de 8 de febrer 2430
15 Aprovació del Ple del Consell Insular de Formentera amb data 28 de gener de 2022, d’establiment i exacció de la taxa fiscal per l’obtenció i control de l’autorització per l’entrada, circulació i estacionament de vehicles de motor a les vies públiques 2362
16 Pla d’Actuació en Matèria de Transport Públic de Viatgers en Vehicle Turisme pels anys 2022 i 2023 a l’illa de Formentera 3048
17 Bases reguladores de la convocatòria i realització de les proves d’aptitud per a l’obtenció del permís local de conductor 2022 5282
18 Bases i convocatòria simultània per a l’atorgament de subvencions per a l’adquisició de bicicletes urbanes, convencionals o elèctriques, per a l’any 2021 2959
19 Certificat de l'acord adoptat a la Comissió de Govern relatiu a l'aprovació definitiva del projecte del servei de transport públic regular de viatgers per carretera 3114
20 Resolució del director general de Mobilitat i Transport Terrestre per la qual es convoquen proves per a l’obtenció o renovació del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera 3268

Page 2 of 8

2

Find us at:
c. d'Eivissa cant. Arx. Lluis Salvador
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 10 63
mobilitat@conselldeformentera.cat

Ministerio de Fomento

Tràmits de Marítim del Govern Balear