• Català
  • Castellano
  • English
Tablón de anuncios
Filtrar por título      Mostrar #  
# Título del artículo clics
51 Publicación del Acuerdo del Pleno del CIF de aprobación inicial del proyecto de convenio urbanístico con las comunidades de propietarios afectadas por el proyecto de reforma y adecuación respecto de las calles Guillem de Montgrí y Valencia de Sant Ferran 14628
52 Ordenança de regulació d’horaris, d’amenització i ambientació musical, i de condicions d’instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives 14983
53 Publicación del expediente de obras en suelo rústico núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2016/6 16921
54 Anunci aprovació Pla d'Inspecció de Turisme 2017 16871
55 Anunci aprovació Pla d'Inspecció d'activitats 2017 17020
56 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d’enguany de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats (CTA) 17376
57 Información pública de la aprobación inicial del nomenclator de la designación de nuevas calles y vías urbanas en Formentera 17999
58 Aprobación inicial de la Modificación puntual núm. 2 del PTI-NS de Formentera 17529
59 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 01-2017) 17845
60 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessorad’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats 18143

Página 6 de 13

6

perfilcontractant_home_cast

Nos encontrarás en:
plaza de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat
Agència Tributària de les Illes Balears

Oficina d'Atenció Ciutadana
c. de Ramón Llull, 6
07860 San Francesc Xavier
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 25 56
consell@conselldeformentera.cat

Horario de atención al público
de 9 a 14h 
de lunes a viernes

webturisme baix1

Ràdio Illa

horariosbarcas_baix1
rss_formentera_1