• Català
  • Castellano
  • English
Public information related to Development Regulations and Land-use Policies under review
Title Filter  
1 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2020/127
2 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/396
3 Acords adoptats pel Ple del CIF d’incoació d’expedient de conveni urbanístic de cessió anticipada de terrenys destinats a sistemes generals – vials, amb propietaris afectats per les obres d’execució d’urbanització i adequació de vials, UA SRQ-01
4 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2020/81
5 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2020/133
6 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general Exp general núm. 2022/9647
7 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general Exp general núm. 2022/9137
8 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2020/62
9 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/405
10 Acord de la Junta de Govern del Consell Insular de Formentera d'Aprovació inicial d'Estudi de detall i Escriptura de Reparcel·lació de la Unitat d'Actuació anomenada UA EPJ-18 emplaçacda a Es Pujols

Page 1 of 20

Start
Prev
1

Urbanism and Territory planning

Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

horaris_eng_baix_1

boto YOUTUBE