• Català
  • Castellano
  • English
Public information related to Development Regulations and Land-use Policies under review
Title Filter  
1 Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió ordinària celebrada el 22 de desembre de 2021 d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per tal d’establir una composició de façana alternativa a la parcel·la situada al Carrer des Fonoll Marí
2 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2021/2 (Exp general núm. 2021/1765)
3 Publicació d’Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera en sessió de 28 d’octubre de 2021 d’Aprovació Inicial de projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació anomenada UA SFR 08, emplaçada al nucli urbà de Sant Ferran
4 Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera en sessió de data 28 d’octubre de 2021 d’Aprovació Inicial d’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària pel desenvolupament de la Unitat d'Actuació SFC-01
5 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. electrònic 2021/4590 (declaració d'interès general)
6 Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió ordinària celebrada l’1 d’octubre de de 2021 d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per la reordenació volumètrica de tres parcel·les al polígon industrial de can Teuet, TM Formentera
7 Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera en sessió de data 30 de setembre de 2021 d’Aprovació Inicial d’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària per desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA SFR-07
8 Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera en sessió de data 30 de setembre de 2021 d’Aprovació Inicial d’estudi de detall per establir una composició de façana alternativa a la parcel·la al Carrer des Fonoll Marí núm. 1, des Pujols.
9 Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera en sessió de data 30 de setembre de 2021 d’Aprovació Inicial d’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària per desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-21
10 Informació pública de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. electrònic 2019/8638 (Llibre Declaració d'Interès General 2019/5)

Page 1 of 15

Start
Prev
1

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1