• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a Normativa Urbanística i d'Ordenació Territorial en vigor i en tramitació
Filtra per títol  
21 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general Exp general núm. 2022/9647
22 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general Exp general núm. 2022/9137
23 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2020/62
24 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/405
25 Acord de la Junta de Govern del Consell Insular de Formentera d'Aprovació inicial d'Estudi de detall i Escriptura de Reparcel·lació de la Unitat d'Actuació anomenada UA EPJ-18 emplaçacda a Es Pujols
26 Acord del Ple del CIF en sessió ordinària celebrada el 30 de setembre de 2022 d'aprovació definitiva d’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària de la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-13, emplaçada al nucli des Pujols, TM Formentera
27 Acord del Ple del CIF en sessió ordinària celebrada el 30 de setembre de 2022 d'aprovació definitiva d’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària de la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-14, emplaçada al nucli des Pujols, TM Formentera
28 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2019/356
29 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/264
30 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/10277

Pàgina 3 de 22

3

Urbanisme i Ordenació del Territori

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE