• Català
  • Castellano
  • English
Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 6 del Pla Territorial Insular de Formentera, a propòsit de preveure un nou àmbit de terrenys destinats a sistema local d’equipaments i infraestructura EQ/IF des ca Marí I. Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 6 del Pla Territorial Insular de Formentera, a propòsit de preveure un nou àmbit de terrenys destinats a sistema local d’equipaments i infraestructura EQ/IF des ca Marí

I. Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 6 del Pla Territorial Insular de Formentera, a propòsit de preveure un nou àmbit de terrenys destinats a sistema local d’equipaments i infraestructura EQ/IF des ca Marí

1.- Tràmit ambiental

2.- Memòria justificativa

3.- Memòria d'informació pública i informes d'altres administracions

4.1.- Annex 1 – Resum executiu

4.2.- Annex 2 – Documentació escrita modificada

4.3.- Annex 3 – Documentació gràfica modificada


5.- Certificat del Ple de 31-03-2023 d'aprovació definitiva


6.- Anunci al BOIB de l'aprovació definitiva

7.- Complement a l'anunci d'aprovacio definitiva

Urbanisme i Ordenació del Territori

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat