• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Acció Social Participació ciutadana El Consell d'Entitats prepara un calendari de reunions perquè la ciutadania determini el futur que vol per Formentera

El Consell d'Entitats prepara un calendari de reunions perquè la ciutadania determini el futur que vol per Formentera

foto 2022xi cde AAhir a les 19.30 h es va celebrar una sessió extraordinària del Consell d'Entitats de Formentera per obrir un debat amb la ciutadania sobre el futur de Formentera. En primer lloc es va presentar el baròmetre del resident i dels negocis de Formentera. Després es va fer una posada en comú de dades, percepcions i problemàtiques actuals de residents i treballadors/residents. Finalment es va obrir el debat i es va acordar establir un calendari de reunions sectorials per tractar les diferents temàtiques en relació al model d'illa.

La presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, es va celebrar que s'obrís un debat participatiu, en què vàrem presentar les dades del baròmetre que ens ajudaran a "prendre les mesures necessàries per decidir entre tots la Formentera que volem." "Aquestes mesures estaran relacionades amb la protecció del territori, del medi ambient i del litoral, però també ens han d'ajudar a fer efectiu el dret de tenir un habitatge digne, a seguir potenciant el medi rural i el productes local, o a apostar per la transició energètica, segons ens determini la ciutadania de Formentera".

La vicepresidenta i consellera de Turisme, Alejandra Ferrer, va explicar que "hem volgut presentar les dades de l'Observatori de Dades al Consell d'Entitats per obrir aquest debat amb la informació necessària per prendre decisions". A la sessió es va acordar que en els pròxims mesos es realitzaran reunions sectorials, obertes a la ciutadania, en relació a les diferents temàtiques que preocupen. "Aquestes reunions serviran per fer una diagnosi de la situació actual i prendre decisions de futur amb l'objectiu de trobar les millors solucions per adaptar el model d'illa als nous perills i reptes pel territori i la societat formenterera", segons va concretar Alejandra Ferrer.

Amb tota aquesta informació que sorgeixi de les sectorials es tornarà a convocar una segona sessió del Consell d'Entitats sota el títol la Formentera que volem, perquè amb les propostes de les sectorials es pugui crear un full de ruta per assentar les bases del futur d'illa que vol la ciutadania, segons va explicar la consellera de Participació Ciutadana, Vanessa Parellada.

La consellera va afegir que la sessió del Consell d'Entitats la Formentera que volem va nàixer en el Debat sobre l'Estat de Formentera del 2021. En aquest debat es va acordar per part de tots els grups del plenari instar el Consell de Formentera a treballar conjuntament amb la ciutadania de Formentera a través del Consell d'Entitats per encetar un debat sobre les noves amenaces per a la protecció de Formentera tant en l'àmbit terrestre, com marítim, que ens permeti plantejar nous projectes i nous models de protecció.

Baròmetre del resident
L'Observatori de Dades ha fet 671 enquestes a residents de l'illa: Com a resum:

Els residents valoren negativament :
• El turisme provoca més impactes negatius que positius, especialment en el medi ambient i el territori.
• El nivell de preus és desorbitat per la gran majoria de la mostra, sobretot en l'habitatge i la cistella de la compra.
• Els salaris son baixos per fer front a l'elevat nivell de vida de l'illa.
• Manca de treball, serveis i negocis fora de la temporada degut a l'estacionalitat turística.
• L'accés a l'habitatge, el transport públic, la sanitat, l'aparcament i el servei de neteja a l'illa es valora de manera deficient.
• Increment del trànsit rodat durant la temporada, que provoca més accidents i inseguretat vial.
• Incivisme turístic per part d'una minoria dels visitants.
• Allargar la temporada turística té el perill de patir major saturació i massificació.
• Altres destinacions competidores amb millor relació qualitat-preu.
• Canvi de la oferta turística que pot crear una demanda turística que perjudiqui l'equilibri i la qualitat de vida del resident.
• Nivell de preus menys competitius a causa de la triple insularitat.
• Gran afectació de la situació econòmica i política mundial a causa del monocultiu turístic.
• Dependència d'altres Administracions per prendre decisions damunt l'illa.
• Conseqüència directa de les actuacions de territoris propers.

Considera positivament:
• Naturalesa, paisatge i platges úniques i singulars.
• El turisme és el motor econòmic, amb possibilitat de nodrir altres activitats econòmiques que permeten la diversificació.
• El grau de satisfacció del turista, és molt positiu, fet que promociona amb major mesura l'illa.
• La cuina i la restauració local son elements molt ben valorats.
• Possibilitat d'ampliar la temporada turística.
• L'ús de la bicicleta i la xarxa per vianants afavoreix la mobilitat sostenible.
• Gran presència d'espais d'important riquesa natural i rural.
• Possibilitat d'allargar la temporada afavorint la contractació laboral dels treballadors.

Considera important:
• Incrementar la consciència i sensibilitat de la població sobre el medi ambient.
• Seguir fomentant i potenciant la mobilitat sostenible.
• Seguir amb la recuperació i potenciació del patrimoni històric i cultural.
• Regulació de l'entrada d'excursionistes.
• Millorar els serveis i infraestructures públics.

Baròmetre dels negocis
L'Observatori de Dades ha fet 318 enquestes a empresaris/gerents de l'illa. Com a resum:

Els empresaris valoren negativament:
• Problemàtica de la manca d'habitatge, no permet la renovació dels treballadors any rere any, i dificulta la contractació de personal qualificat.
• Dependència d'un elevat percentatge de treballadors que venen de fora de l'illa.
• Nivell de preus poc competitiu degut a la triple insularitat i cost de transport.
• Platges sense neteja, manteniment ni serveis.
• Carreteres, camins i voreres en mal estat i brutes.
• Reforçar els serveis de seguretat amb més personal.
• Negocis de temporada a causa de la marcada estacionalitat turística
• Saturació i massificació dels mesos d'estiu pel que fa a excursionistes i trànsit rodat.
• Marcada estacionalitat turística.
• Tot inclòs turístic, afecta negativament a l'activitat comercial, restauració i d'oci i entreteniment, llevat d'aquells negocis sense relació directa amb l'activitat turística.

Valoren positivament :
• Bona adaptació a les noves tecnologies, més creació de pàgines webs als negocis, ús de xarxes socials, més servei a domicili, canals de comercialització online.
• Formentera, elevat grau de fidelització turística.
• Turistes disposats a pagar els preus establerts.
• Formentera una illa amb platges i naturalesa meravelloses i ben conservades fins al moment.

Consideren que és necessari:
• Agilitzar els tràmits empresarials per part de l'Administració.
• Potenciar la gastronomia local en els establiments turístics i en el sector de la restauració.
• Possibilitat de millora de l'oferta comercial, de restauració i dels serveis innovant i diversificant en els productes i experiències per els residents i visitants.
• Allargar la temporada turística i que els negocis puguin obrir tot any.
• Diversificació del producte turístic, per atraure una demanda que s'interessi per les activitats i productes de l'illa complementant al sol i platja.

Tota aquesta informació es troba ampliada a partir d'avui a la web www.observatoriformentera.cat.


3 de novembre de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Ens trobareu a:
Carrer de l'Arxiduc Lluís Salvador, 2
07860 Sant Francesc
Tel. 971.32.10.87
participacio@conselldeformentera.cat

Wifi  Formentera

Ràdio Illa

Revista Formentera més propera

ministerio_igualdad_1

institut_balear_dona_1

participacio_govern_1