• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Urbanisme, Turisme i Activitats econòmiques Medi Ambient La campanya de control biològic de moscards i quironòmids comença avui a les zones humides del Parc Natural

La campanya de control biològic de moscards i quironòmids comença avui a les zones humides del Parc Natural

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Medi Ambient, informa que avui comença la campanya de control biològic de moscards i quironòmids a les zones humides del Parc Natural de ses Salines. La campanya es perllongarà al llarg de tot l'estiu i fins a finals del mes d'octubre. La fumigació la portaran a terme dos operaris de Tragsa durant 32 jornades de tractament.

En concret s'actuarà sobre les masses d'aigua dolça de la zona de l'estany Pudent, l'estany des Peix i les salines d'en Marroig, que és on es desenvolupen les larves de moscards i quironòmids. El control biològic es realitza mitjançant tractaments biològics a base de Bacillus thuringiensis Israeliensis que actuen específicament sobre les larves d'aquests insectes.

25 d'abril de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

conselleria_mediambient_1

Formentera neta, naturalmet gràcies a valtros

Xarxa Natura de les Illes Balears

Punt d'Informació Ambiental

Balears Life Posidonia

platges cat baix