• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Announcements Convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria de Policia Local del Consell Insular de Formentera mitjançant el procediment ordinari (01/10/2020)

Convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria de Policia Local del Consell Insular de Formentera mitjançant el procediment ordinari (01/10/2020)

Convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria de Policia Local del Consell Insular de Formentera mitjançant el procediment ordinari (01/10/2020)

Temari ordenances

Annex IV

Publicació convocatòria BOE

Llistat provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera del Consell Insular de Formentera, 3 places de Policia Local (23/11/2020).

Decret  Presidència  llistat definitiu aspirants admesos i exclosos del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera del Consell Insular de Formentera, 3 places de Policia Local (11/12/2020).

Acta 1/2020 Constitució del Tribunal

Acta 2/2020 Proves Físiques

Acta 3/2020 Realització de la segona y tercera prova

Acta 4/2020 Realització de la quarta prova i resultats de la tercera prova

Acta 5/2020 obertura sobres codis i llistat provisional qualificacions

Acta 6/2020 resultats definitius (07/01/2020)

Decret Presidència aprovació llistat definitiu d'aspirants que han superat el procés selectiu de 3 places vacants de Policia Local (14/01/2021).

Proposta nomenament policies locals, funcionaris en pràctiques

Acta 7/2022 Valoració període practiques (18/10/2022)

 

Human resources

Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87
rrhh@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1