• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis Acord del CIF sobre aplicació supletòria de la normativa autonòmica i dels annexos corresponents que regulen el lleure per part d'infants i joves durant la fase de nova normalitat en haver finalitzat l'estat d'alarma derivat del Reial Decret 463/2020

Acord del CIF sobre aplicació supletòria de la normativa autonòmica i dels annexos corresponents que regulen el lleure per part d'infants i joves durant la fase de nova normalitat en haver finalitzat l'estat d'alarma derivat del Reial Decret 463/2020

Acord del ple del Consell Insular de Formentera sobre aplicació supletòria de la normativa autonòmica i dels annexos corresponents que regulen el lleure per part d'infants i joves durant la fase de nova normalitat en haver finalitzat l'estat d'alarma derivat del Reial Decret 463/2020, de 14 de març

cons_aferssocials_1

infodrogues_1

atencio_dependencia_1

apneef 2018

aecc_1