• Català
  • Castellano
  • English
Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 4 del Pla Territorial Insular de Formentera. Text i documentació gràfica refosa – 2020 (vigent)

Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 4 del Pla Territorial Insular de Formentera. Text i documentació gràfica refosa – 2020 (vigent)

Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 4 del Pla Territorial Insular de Formentera. Text i documentació gràfica refosa – 2020 (vigent)

 

  1. Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 4 del Pla Territorial Insular de Formentera

  2. Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 4 del Pla Territorial Insular de Formentera