• Català
 • Castellano
 • English
Escoletes EI La Miranda

EIP La Miranda

Model educatiu

L'escoleta La Miranda es defineix com un centre aconfessional, democràtic, apolític, plural i integrador. Partim del treball en equip basat en el respecte i la tolerància cap a les persones i cap l'espai físic a on es desenvolupa la nostra tasca diària.

És per això que els espais de l'Escoleta (tant interiors com els de l'aire lliure) estan preparats amb una intencionalitat educativa de manera que els infants puguin obtenir un òptim desenvolupament de les seves capacitats individuals (tant físiques, intel·lectuals, afectives i socials) així com facilitar un entorn físic segur i acollidor a més d'una atmosfera càlida i alegra.

Es pretén educar en valors i cap a la igualtat sense discriminació de cap tipus, sent conscients dels drets que tenen els infants pel fet de ser infants. És per això que es treballa per a potenciar tot allò que impliqui la igualtat de sexes, d'una manera natural i normalitzada. D'acord amb la igualtat de drets i la no discriminació de l'activitat educativa, l'educació que s'imparteix és igual i es desenvolupa en un marc de coeducació.

Al centre es fa ús del català com a llengua vehicular de transmissió d'informació, procurant sempre una comunicació bidireccional entre família – escola, és a dir, que col·laborin estretament en el desenvolupament dels infants.

L'acció educativa està orientada cap a l'afavoriment de la construcció de la pròpia identitat dels infants, a l'elaboració d'una imatge de si mateixos positiva i equilibrada, al desenvolupament de la seva autonomia, a l'establiment de vincles afectius i socials, al desenvolupament del moviment, dels hàbits de control corporal, de les capacitats comunicatives i al plaer per explorar, descobrir i construir.

Els continguts educatius s'aborden per mitjà d'activitats globalitzades que tenen interès i significat per als infants, que parteixen de les situacions quotidianes del centre i de l'entorn, que permeten incorporar les seves experiències i aprenentatges i que s'adeqüen a les seves característiques evolutives i als seus ritmes i estils d'aprenentatge.

L'equip docent utilitza mètodes de treball basats en els vincles afectius, els interessos, les experiències, les activitats i el joc, aplicats en un ambient d'afecte, confiança i seguretat per potenciar l'autoestima i la integració social dels infants. A més, tracten d'afavorir el descobriment de les característiques físiques i socials del medi en què viuen.

Autors importants dins la nostra filosofia de centre

Molts són els autors que presenten un model pedagògic particular que planteja quasi tots els principis enumerats a l'apartat del model educatiu, com és el cas de Loczy amb el seu plantejament de l'activitat autònoma de l'infant amb materials adients als seus nivells maduratius; Piaget i la seva teoria dels estadis de desenvolupament maduratiu, Freinet i l'aprenentatge a partir de les experimentacions, Maria Montessori i l'estimulació sensorial basada en el joc adaptat a cada nivell maduratiu, Bowly i la gran importància que dona a l'afecció entre l'adult i l'infant perquè es creï un vincle afectiu segur i estable per als dos i en Loris Malaguzzi i els cent llenguatges de l'infant a on l'educadora és una investigadora permanent que aprèn dels infants a la vegada que els infants aprenen amb ella.

La importància de les famílies al centre

Per assegurar el bon funcionament de l'escoleta i ser coherents en el sentit de la feina d'educadores, és indispensable la col·laboració de tota la comunitat educativa, donant especial rellevància a la participació de les famílies, que són juntament amb els seus infants, l'eix central de l'escola.

Els infants que estan al centre passen gran part del seu temps a l'escoleta, i tots junts comparteixen el dia a dia. Es per això que es considera vital dins la feina d'acompanyar, enfortir i enriquir aquesta relació família-escola; així com donar un valor prioritari a una comunicació constant, positiva i enriquidora per a tots.

No hi ha cap dubte que la participació de les famílies ha de ser positiva des del principi i han de tenir les portes del centre obertes, facilitant que es puguin sentir estimats, còmodes, respectats i motivats a participar en tot el que envolta l'educació i el creixement dels seus infants.

Per tal de fomentar la relació entre família-escola, el centre organitza al llarg del curs diferents activitats:

 • Festa final d'any: per celebrar el final d'un nou any, el darrer dia d'escoleta l'equip educatiu organitza uns tallers al centre perquè els pares i/o mares puguin passar el dia amb els seus infants.
 • Tallers familiars: al llarg del curs, es conviden a les famílies a visitar l'aula del seu infant per realitzar alguna activitat.
 • Excursió final de curs: al mes de maig/juny, les educadores organitzen una sortida de centre per gaudir-les amb les famílies. Els darrers anys, l'aula de nadons es desplaça a la piscina mestre que les altres classes fan una sortida a la platja.
 • Festa de graduació: per tal d'acomiadar als infants que començaran a l'escola, el centre proposa a les famílies organitzar una festa el darrer dia d'agost al pati del centre.

Instal·lacions i espais

El centre està situat a Sant Francesc i és un edifici públic d'ús exclusiu per a l'educació 0-3 anys.

L'edifici està format per dos mòduls contactats per un passadís que compta amb tres entrades i disposa d'un aparcament ampli a l'entrada principal i és accessible per a persones amb mobilitat reduïda.

Actualment al centre hi podem trobar els següents espais:

 • Aules preparades per acollir infants entre 0-3 anys. Totes les classes compten amb un petit bany adaptat a les necessitats dels més petits i un espai a l'aire lliure.
 • Aula de descans: per tal que els infants puguin descansar, el centre disposa d'un aula on els infants que queden al servei de descans ho puguin fer. A més, aquesta aula és la sala bressol per a l'aula de nadons.
 • Sala d'ús múltiple que es fa servir com a sala de psicomotricitat. Al terra de la sala hi ha tatamis per evitar que els infants es facin mal mentre desenvolupen l'activitat i armaris per endreçar el material. A més, hi ha una porta corredissa que dona accés a una petita porxada i al pati petit de l'escoleta.
 • Cuina: el centre disposa d'una cuina on es preparen els esmorzars i dinars per als infants del centre.
 • Menjadors: hi podem trobar tres menjadors; un està compartit per les aules dels més petits, l'altre al costat de la cuina i el tercer a l'entrada del centre.
 • Zona d'acollida: els infants que arriben al centre a l'horari d'acollida són rebuts al rebedor del centre. En aquest espai troben racons amb jugarois i són atesos per les educadores de l'escoleta fins a l'hora de començament d'horari escolar. (9.00h)
 • Pati: al centre hi trobam 3 patis:
  • Les aules dels més petits disposen d'un petit pati connectat amb l'aula i separat dels altres patis per tanques.
  • Pati principal: és un espai amb diferents elements i jocs per tal que els infants puguin gaudir del joc a l'aire lliure. Totes les aules tenen accés directe a través d'una porta corredissa.
  • Pati petit: hi podem distingir dos espais: una part amb un racó natural per tal que els infants puguin gaudir d'elements com arena, pedres i altres elements de la natura. I l'altra part del pati, amb gespa i ombra, s'utilitza a l'estiu per gaudir de diferents activitats.

 

 

ceib_1

educacio_govern_1

iepi_1

uib_1

uoc_1