• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Urbanisme, Turisme i Activitats econòmiques Medi Ambient Neteja del canal de ses Salines

Neteja del canal de ses Salines

Neteja canal ses salinesEl Consell de Formentera, a través de l’àrea de Medi Ambient, ha procedit a la neteja del canal de ses Salines amb “l’objectiu de garantir la lliure circulació de l’aigua i evitar la pèrdua de biodiversitat ornitològica”, segons ha explicat la consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera. La neteja s’ha efectuat en el tram soterrat que va des del moll comercial de l’Autoritat Portuària de Balears, al costat de la Torre de Formentera Mar, fins a les Salines Ferrer darrere del carrer Gregal de la Savina. Les feines han estat subcontractades a Tragsa per un pressupost 15.492,36 €.

Un total de 4 operaris, un cap d’obra, un tècnic de prevenció i un tècnic qualitat i medi ambient han fet 13 jornades de feina, en les quals han sostret 650 metres cúbics de llots i fangs, i 12 metres cúbics de material sòlid d’un tram total de 150 metres de llargària. “Feia gairebé dues dècades que no es feia una feina d’aquest tipus, la qual era molt necessària”, segons ha explicat la consellera, que ha afegit que encara que no és competència del Consell, “era urgent desembussar el canal per recuperar el flux d’aigua i retirar els residus i, per això, hem actuat”. La funció del canal és evacuar l’aigua de pluja cap a la mar i evitar que entri dins l’estany Pudent, i de les Salines.

La consellera ha afegit que espera que aquestes accions serveixen per animar a la resta d’administracions que apliquin “mesures de conservació d'un ecosistema emblemàtic com les Salines de Formentera”.

Les feines han consistit en:
-Desbrossament de la zona descoberta per poder accedir a la galeria
-Ventilació d'arquetes i registres
-Comprovació diària de nivells d’oxigenació suficients
-Il·luminació de galeria subterrània
-Segellat per trams a actuar per aïllar moviments i filtracions freàtiques
-Buidat amb camió cisterna d'aigua i llots
-Retirada manual d'elements sòlids
-Impulsió amb cisterna i mànega rotativa amb pressió d'aigua neta per a disseminació de llots, sorres i graves solidificades
-Aspiració de material disseminat amb aigua mitjançant camió cisterna
-Demolició i retirada de taponaments de trams i alliberament de flux d'aigua de la canal

conselleria_mediambient_1

Formentera neta, naturalmet gràcies a valtros

Xarxa Natura de les Illes Balears

Punt d'Informació Ambiental

Balears Life Posidonia

platges cat baix