• Català
  • Castellano
  • English
Regulació pàrquing la Savina

Regulació pàrquing la Savina

Regulació pàrquing la Savina
Aquest any s’eliminaran els adhesius que durant la primera temporada tots els vehicles havíem d’aferrar al parabrises. Els propietaris dels vehicles autoritzats per aparcar a la zona verda i blava, només hauran d’expedir gratuïtament el tiquet de la màquina, introduint la matrícula, com s’ha fet fins ara. Pels residents de Formentera les autoritzacions estan bonificades al 100%, amb la qual cosa aparcar a la zona regulada de la Savina continuarà sent gratuït.

Com a novetats la introducció d’autoritzacions mensuals per no residents que pagaran 200 euros al mes durant l’estiu, i 100 euros al mes a l’hivern. A més, s’han introduït dues noves tipologies de bonificacions del 50% pels propietaris d’habitatges que no siguin residents i per llogaters d’habitatges de més de 3 mesos, en aquest cas pagaran 100 euros al mes de l’estiu i 50 euros al mes a l’hivern.

Horari zona blava i verda: de 9.00 a 21.00 hores

Més informació al web: www.aferraliaparca.com

 ---

Com tramitar-ho

Presencial: Haureu de emplenar la documentació exigida i lliurarla a l'OAC
Feu click aquí: Documentació presencial
Poden obtenir més informació a l’àrea de Mobilitat del Consell o a l’OAC de dilluns a dissabte de 9.00 a 14.00 hores.

En linia: desde l'OVAC feu click aquí: Autorització d'Estacionament Regulat

 ---

Normativa vigent

Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques del nucli de La Savina

Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora del servei d’estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques del nucli de la Savina

Find us at:
c. d'Eivissa cant. Arx. Lluis Salvador
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 10 63
mobilitat@conselldeformentera.cat

Wifi  Formentera

Ministerio de Fomento

Tràmits de Marítim del Govern Balear

Federació Balear de Motonàutica