• Català
  • Castellano
  • English
Bulletin Board Edicte de publicació del Conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de la Dona i el Consell Insular de Formentera per a la prevenció de la violència de gènere i l’atenció a les dones 2014

Edicte de publicació del Conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de la Dona i el Consell Insular de Formentera per a la prevenció de la violència de gènere i l’atenció a les dones 2014

Edicte de publicació del Conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de la Dona i el Consell Insular de Formentera per a la prevenció de la violència de gènere i l’atenció a les dones que n’han estat víctimes, així com la promoció de la igualtat i el manteniment del punt d’informació a la dona a l’illa de Formentera, per a l’any 2014 (exp. CNV 28 2014/1429)

BOIB

EDICTE

telf_emergsocial_eng

Find us at:
Venda des Brolls, 53
07860 Sant Francesc Xavier
tel. 971 32 10 87 ext: 3445
igualtat@conselldeformentera.cat

ministerio_igualdad_1

institut_balear_dona_1

participacio_govern_1