• Català
  • Castellano
  • English
Perfil del Contractant Licitació amb termini presentació ofertes obert Acta de la Reunió per a la comprovació de l'esmena de documentació administrativa presentada per a l'exoedient d'atorgament i adjudicació de cinc llicències estacionals de taxi a l'illa de formentera