• Català
  • Castellano
  • English
Perfil del Contractant Licitació amb termini presentació ofertes obert Acta de Comprovació de la documentació administrativa presentada per a l'expedient d'atorgament i adjudicació de cinc llicències estacionals de taxi a l'illa de Formentera