• Català
  • Castellano
  • English
Casal de Joves

Casal de Joves

El Casal de Joves de Formentera depèn de la Conselleria de Benestar Social i Joventut està ubicat al Centre Social Es Molí a l'avinguda de Portossalè i var ser inaugurat el març de 2007.

Casal de Joves

OBJECTIUS:
- Promoure iniciatives d’oci juvenil.
- Fomentar la participació dels i les joves en totes les activitats que ofereix l’illa
- Oferir un espai de trobada i d’oci que afavoreixi el procés del i la jove cap a la vida adulta a través de mecanismes adients
- Afavorir la participació d'adolescents i joves en activitats d'oci i lleure saludable
- Facilitar recursos d’informació, infraestructures i recursos humans a la ciutadania per a l’articulació de formes de participació i desenvolupament personal i col·lectiu
- Identificació del Casal de Joves com a referent de l'activitat d'oci juvenil de Formentera
- Potenciar la participació i la igualtat d’oportunitats dels joves
- Donar suport a les entitats juvenils
- Potenciar el lleure infantil i juvenil

ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS I DELS ESPAIS
El Casal de Joves és un servei des d'on es poden desenvolupar diferents activitats i accedir a diferents espais, adreçats a la població jove.
Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d’entre 10 i 26 anys, poden fer ús de les diferents sales segons la demanda i l’horari que s’estableix.

Els espais del Casal de Joves són:

Sala d’Oci:
És un espai de lliure accés i de trobada, els joves s’hi poden reunir, llegir la premsa, revistes juvenils, jocs de taula, etc.
S’utilitzarà aquest espai per a la realització de cursos, tallers, xerrades, exposicions, etc. a demanda dels propis joves.
A la sala d’oci hi ha el ciber amb els ordinadors que poden ser utilitzats per realitzar consultes per internet, treballs i altres activitats de tipus lúdic de manera gratuïta; el tennis taula, el futbolí i espais per revistes i jocs de taula.

Sala d’Assaig:
Per a grups de música constituïts com a tal, els seus membres o solistes que necessitin un espai per als seus assaigs.
Aquesta sala està equipada amb material bàsic (bateria, amplificadors, taula de barreges, micròfons), per tant, cadascú pot portar l’instrument que necessiti.
S'ha de realitzar la reserva de la sala.

Sala de Reunions:
Per a l'ús de la sala de reunions es valorarà l'entrada per a majors de 26 anys sempre i quan s'hagi realitzat com en els demés casos, una reserva prèvia

Mensualment es programen les activitats a desenvolupar, on s'inclouen els tallers, tornejos, sotides, etc. Com exemple us podem dir que s'han realitzat tallers de cuina, de funky, de decoració nadalenca, de cant, maquillatge, etc. Tornejos de Sing Star, futbolí, tennis taula, etc.
També es realitzen sortides, algunes d'elles a Eivissa, les més recents als karts, la bolera, agua mar i visites a altres casals.
Moltes d'aquestes activitats són programades per l'equip de monitors del Casal, que també tenen en compte les demandes dels mateixos joves a l'hora d'incloure les activitats en la programació.

Normativa carnet de soci del Casal de joves

ibj

art jove-01

carnet jove-01

ib jove-01

injuve-01

uib-01